BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gerczyński Marek
Tytuł
Analiza koniunktury na polskim rynku prętów zbrojeniowych w świetle oczekiwań rynku
The Analysis of the Price Cycle of Steel Reinforcing Bars in Poland in the Context of Market Expectations
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2006, nr 30, s. 5-21, tab., wykr., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żelaza i stali, Przemysł hutniczy, Ceny, Ceny towarów, Rynek, Analiza rynku
Iron and steel market, Smelting industry, Prices, Commodity price, Market, Market analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba analizy sytuacji na rynku prętów zbrojeniowych w Polsce w 2004 roku w kontekście oczekiwań uczestników rynku. Okres od końca roku 2003 do pierwszego półrocza 2005 roku był wyjątkowy, ze względu na niespotykaną dotychczas dynamikę cenową na rynku wyrobów hutniczych. Gwałtowny wzrost, a następnie stopniowy spadek cen wynikał w znacznej mierze z transakcji podmiotów zajmujących się obrotem stalą. Działanie te były podyktowane głównie oczekiwaniami uczestników rynku. Zjawisko to dotyczyło, w różnej skali, wszystkich wyrobów stalowych. Ze względu na znaczne zróżnicowanie specyfiki rynków poszczególnych wyrobów, badania skupione zostały na prętach zbrojeniowych dla budownictwa. Podmiotami badań będą modelowe przedsiębiorstwa uczestniczące w transakcjach rynkowych. Celem opracowania jest przedstawienie współzależności między oczekiwaniami cenowymi poszczególnych grup uczestników rynku oraz dynamiką ceny rynkowej towaru. Przedsiębiorstwa kształtują swoje oczekiwania cenowe w znacznej mierze opierając się na przewidywaniach innych podmiotów. Z kolei ważnym elementem zewnętrznym kształtującym oczekiwania jest dotychczasowy kierunek zmian cen. Połączenie tych dwóch elementów sprawia, że dynamika cenowa ma charakter samorealizującej się prognozy. Zamierzeniem autora jest prezentacja tego zjawiska na przykładzie rynku prętów zbrojeniowych w 2004 roku. (fragment tekstu)

Year 2004 was a exceptional for the whole steel industry. Due to sharp increase in demand on steel products, especially in Chinese economy, and low inventories by steel producers, prices skyrocketed worldwide. Poland is not a supplier to Far East markets, but the boom was observed here as well. Price of concrete reinforcing bars, which are analyzed in this paper, nearly doubled its price within second quarter 2004. Later this year prices gradually decreased, reaching again the initial level. According to data presented in this article, as well as to authors observations, external supply gap was only an initial factor of further price fluctuations. The major reason, why prices first rosed and then felt, were expectations of market participants. Those expectations suggested rational manager first to buy steel when prices increased, and when prices started do decrease, companies tried to empty their stocks. Expectation based on past, rising or falling price makes the process selfreinforcing and self-defeating. Moreover, this process is supported by market players, that duplicate the others expectations. This paper, entitled "The analysis of the price cycle of steel reinforcing bars in Poland in the context of market expectations" analyses this observation using hypothetical expectations models of major reinforcing steel market participants. These models are then concerned in connection with the real market data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w hutnictwie żelaza i stali, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2003.
  2. Przegląd Rynku Stalowego, www.prs.info.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu