BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hysa Beata (Politechnika Śląska)
Tytuł
E-usługi i inne narzędzia informatyczne wspomagające pracę urzędów administracji samorządowej
E-services and other IT tools supporting the work of the local administration
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 90-100, rys., tab., biblior. 9 poz.
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Nowe technologie, Zarządzanie informacją, e-usługi
Self-government administration, High-tech, Information management, e-services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach można zauważyć istotną zmianę w funkcjonowaniu i organizacji podmiotów administracji samorządowej. Powodem tych zmian jest m.in. wdrażanie nowych technologii informatycznych i "interaktywnej administracji". Administracja samorządowa jest niejako zmuszona do wprowadzania nowych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie informacją (treścią) wymienianą pomiędzy urzędem a obywatelami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi.Wynika to z uregulowań prawnych, potrzeby usprawnienia pracy urzędu, lepszej obsługi interesantów, podniesienia efektywności i przejrzystości działań publicznych, konkurencyjności w przyciąganiu inwestorów itp. Ponadto zdolność administracji samorządowej do realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną jest ważnym czynnikiem jej oceny.(fragment tekstu)

It is hard to imagine, any modern institution, including public administration sector, to function without an information and data communications technology support. The article presents the result of research in local administration. The presented results show, that information contained in various regulations and procedures have got average quality. Low quality information can be the cause of inaccurate decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blicharz I., Wirtualne urzędy to fikcja, "Dziennik Gazeta Prawna", 29-30.11.2010. 2.
  2. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008.
  3. Czupkowska S., Wielki wstyd dla Polski, "Dziennik", 6.03.2012.
  4. Danziger J. N., Andersen K. V., The impacts of information technology on public administration: an analysis of empirical research from the "Golden age" of transformation, "International Journal of Public Administration" 2002, vol. 25, no. 5.
  5. Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji, red. M. Boni, Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, kwiecień 2012.
  6. Raport końcowy opracowany na zlecenie MSWiA, w ramach projektu pt. "Badanie ewaluacyjne wsparcia udzielonego administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013", ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno 2010.
  7. Rybiński K., Dramat w e-administracji, "Dziennik Gazeta Prawna", 7.06.2011.
  8. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno 2009.
  9. Zong R., Gwo-Guang L., KMS adoption: the effects of information quality, "Management Decision" 2009, vol. 47, issue 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu