BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Krzysztof
Tytuł
Wykorzystanie dziedzinowych modeli dojrzałości w specyfikacji zintegrowanego systemu informatycznego - przypadek szkoły wyższej
Domain maturity models in specification of information systems - higher education case study
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 101-113, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje pożytku publicznego, Zamówienia publiczne, Technologia informacyjna
Public benefit organisation, Public procurement, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opis wymagań konstruowany przed rozpoczęciem prac nad systemem informatycznym jest zawsze zadaniem niełatwym, a przed organizacjami publicznymi pojawiają się dodatkowe trudności, wynikające z rygorów Ustawy prawo zamówień publicznych (PZP). Zamawiający chciałby zapewnić sobie produkt i usługę najwyższej jakości, ale w wyborze jest ograniczony do kryteriów, które umieści w warunkach przetargu. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i korzyści, jakie może przynieść w konstrukcji opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie dziedzinowych modeli dojrzałości procesowej, oraz sposobu wykorzystania modeli dojrzałości w przygotowaniu opisu wymagań. Pokazano również, jak proponowane podejście wykorzystano do podniesienia jakości specyfikacji zintegrowanego systemu informatycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.(abstrakt oryginalny)

Preparing information systems specification is always a difficult task. But starting the procedure of public tender for information system, organization should pay special attention to the careful preparation of its own requirements. Maturity models are well known tool of business process improvement but can be also used for verifying specification of information systems. The article describes a procedure of using maturity model to improve system specification and the case of using this procedure in building system specification in higher education domain.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buglione L., On the Contractual Use of Maturity Model, white paper ver. 1.0, 2010, www.semq.eu/pdf/mm_contract.pdf.
 2. Chrapko M., CMMI - Doskonalenie procesów w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 3. Harmon P., Wolf C., The state of Business Process Management, BPTrends, February, 2008.
 4. Kania K., Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii komunikacyjno-informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (w druku).
 5. Kohlegger M., Maier R., Thalmann S., Understanding Maturity Models. Results of a Structured Content Analysis, Proceedings of I-KNOW '09 and I-SEMANTICS'09, Graz (Austria) 2009, http://mature-ip.eu/files/papers/iknow09/understanding_maturity_models.pdf.
 6. Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2011.
 7. Marshall S., eMM Version 2.3 Process Descriptions, Victoria University of Wellington,New Zealand 2007, http://www.utdc.vuw.ac.nz/research/emm/Publications.shtml.
 8. Miłosz M., Borys M., Plechawska-Wójcik M., Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania, materiały projektu "Absolwent na miarę czasu", Politechnika Lubelska, 2011, http://bc.pollub.pl/Content/673/zwinne.pdf.
 9. Modele zarządzania uczelniami w Polsce, red. M. du Vall, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Kraków 2011.
 10. Nosowski A., Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Silva D., Cabral R., Maturity Model for Process of Academic Management, International Conference on Information Society (i-Society 2010), London 2010.
 12. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759).
 13. Woitsch R., Karagiannis D., Plexousakis D., Hinkelmann K., Business andIT alignment: the IT-Socket, "Elektrotechnik und Informationstechnik" 2009,vol. 126, no. 7-8.
 14. http://planyzajec.ue.katowice.pl/model_dojrzalosci/MDPWD.pdf.
 15. http://www.bip.pw.edu.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu