BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwańska Kinga
Tytuł
Ceny transferowe w polskim ustawodawstwie
Transfer Prices in Polish Legislation
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2006, nr 30, s. 23-43, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Koszty, Zysk, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatki, Regulacje prawne
Transfer pricing, Costs, Profit, Corporate income tax, Taxes, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ceny transferowe (transfer pricing) definiowane są jako: "ceny towarów, usług, wartości niematerialnych oraz honorariów, stosowane między przedsiębiorstwami powiązanymi i różniące się od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, zawartych w warunkach porównywalnych przez partnerów niepowiązanych". Można je traktować również jako mechanizm transferu zysków poprzez zaniżanie lub podwyższanie cen zakupu i sprzedaży towarów i usług, polegający na sztucznej manipulacji tymi cenami. W związku z powyższym coraz więcej państw wprowadza do swoich przepisów podatkowych odpowiednie regulacje umożliwiające organom podatkowym szacowanie dochodów w przypadku gdy zachodzi podejrzenie o przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi. (fragment tekstu)

In a state of economic globalization and a growing number of transactions between related entities, the question of transfer prices is, in fact, increasingly attracting Polish fiscal institutions' attention. They aim at enforcing the use of arm's length method and the protection of the state's budgetary revenues by preventing from transferring incomes abroad. Polish regulations have obliged the taxpayers to document the terms settled in the transactions with related entities already since 2000; however, in practice the issue seems unknown in many cases. Moreover, although the problem of transfer prices is currently one of the most important fiscal matters, the fiscal institutions are at present incompletely prepared for examining the prices in the transactions with related entities, and are often unable to prove an income transfer to a taxpayer. They do, nevertheless, acknowledge the necessity of establishing a panel of highly qualified specialists being able to exercise the regulations concerning the transfer prices. The legislator has faced the problem by specifying the tax regulations, which are in force since the beginning of 2004. Unfortunately, a delay in recognizing the importance of the issue by the taxpayer is clearly noticeable, as well as a lack of preparedness for confronting the fiscal institutions. Nevertheless, the topic remains important, since the tax authorities have been updating the essential regulations influencing the documentation of tie-in transactions since 2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jędrzejewska K. Nie możemy wymagać cudów, Rzeczpospolita z 16.10.2000, nr 242 (5712).
 2. Jędrzejewska K. Fiskus nie taki groźny, Rzeczpospolita z 19.04.2000, nr 93 (5563).
 3. Krzewski M., Michalak S., Ceny transferowe - opodatkowanie transakcji między podmiotami powiązanymi, Difin, Warszawa 2000.
 4. Michalak S., Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi, Serwis Finansowo-Księgowy nr 25 [427]/2003, INFOR.
 5. Michalak S., Krzewski M., Maliszewski C., Transfer pricing. Przerzucanie dochodów, metody kontroli, konsekwencje podatkowe, Difin, Warszawa 1997.
 6. Międzynarodowy Słownik Podatkowy, PWE, Warszawa 1997.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen transakcjach dokonywanych przez tych podatników, DzU Nr 128, poz. 833 z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, DzU Nr 115, poz. 1203.
 9. Sojak S., Ceny transferowe. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, DzU Nr 137, poz. 116 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu