BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kułyk Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Przepływ impulsów cenowych między krajowymi rynkami rolnymi na przykładzie rynku pszenicy
Price Impulse Movement between National Agricultural Markets on the Example of Wheat Market
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 253-264, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rynek rolny, Polityka rolna, Zboża, Globalizacja, Ceny produktów rolnych, Mechanizmy cenowe
Agricultural markets, Agricultural policy, Corn, Globalization, Agricultural prices, Price mechanism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono ocenę przepływu impulsów cenowych pomiędzy wybranymi rynkami krajowymi pszenicy. Zbadano jak procesy globalizacji i liberalizacji wpłynęły na proces transmisji cen. Uwzględniono specyfikę poszczególnych rynków, dla każdego z nich przyjmując odmienną cenę odniesienia obejmującą: koszty transportu ubezpieczenia a także dotarcia do danego rynku krajowego. Okres badawczy dotyczył lat 1990-2009. Analizie poddano rynki trzech krajów o różnej wielkości i pozycji ekonomicznej w międzynarodowym handlu pszenicą. Uzyskane wyniki wskazują, iż istnieją trwałe bariery ograniczające przepływ impulsów cenowych pomiędzy rynkami. Nie mieliśmy do czynienia z elastycznym przepływem impulsów, zwłaszcza w krajach niewykazujących proeksportowego nastawienia w zakresie danego rynku rolnego. Na poszczególnych rynkach zachodziły różnokierunkowe dostosowania, mimo iż ocenie poddano standardowy produkt. (abstrakt oryginalny)

In the elaboration, we carried out the evaluation of the flow of price impulses among chosen inland markets of the wheat. One examined as processes of the globalization and the liberalization bore upon the process of the transmission of prices. One took into account the specificity of individual markets, for every from them accepting the different the reference price including shipping charges of the insurance and attainments to the given inland market. The exploratory period concerned years 1990-2009. To the analysis one subjected markets of three countries about the different size and the economic position in the international trade with the wheat. Obtained results indicate, that exist permanent barriers limiting the flow of price impulses among markets. We did not have to the doing with the flexible flow of impulses, especially in countries not showing of the proexport-setting of the within the range given agricultural market. On individual markets happened anisotropic adaptations, in spite of, that to the evaluation one subjected the standard product. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdulai A., Spatial Price Transmission and Asymmetry in the Ghanaian Maize Market, "Journal of Development Economics", 2000, vol. 63.
 2. Apergis N., Rezitis A., Mean Spillover Effects in Agricultural Prices: Evidence from Changes in Policy Regimes, "International Advances in Economics Resources", 2003, vol. 9.
 3. Azzan M., Asymmetry and Rigidity in Farm-Retail Price Transmission, "American Journal of Agricultural Economics", 1999, vol. 81.
 4. Baffes J., Gardner B., The Transmission of World Commodity Prices to Domestic Markets Under Policy Reforms in Developing Countries, "Policy Reform", 2003, vol. 6, no. 3.
 5. Balcombe K., Bailey A., Brooks J., Threshold effects in price transmission: the case of Brazilian wheat, maize, and soya prices, "American Journal of Agricultural Economics", 2007, vol. 89, no. 2.
 6. Barrett C.B., Li J.R., Distinguishing between Equilibrium andIntegration in Spatial Price Analysis, "American Journal of Agricultural Economics", 2002, vol. 84.
 7. Baulch B., Transfer Costs, Spatial Arbitrage, and Testing for Food Market Integration, "American Journal of Agricultural Economics", 1997, vol. 79.
 8. Burstein A., Eichenbaum M., Rebelo S., Why Are Rates of Inflation So Low After Large Devaluations? National Bureau of Economic Research, "Working Paper" 2002 no. 8748.
 9. Charemza W., Deadman D.F., Nowa ekonometia, PWE, Warszawa 1997.
 10. Czyżewski A. Kułyk P., System wsparcia rolnictwa w krajach OECD o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, [w:] J. Stankiewicz (red.), Kapitał, informacja, jakość, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
 11. Edwards G.W., Fifty Years of Agricultural Policy, 50th Annual Conference of the Australian of the Australian Agriculture and Resource Economics Society, Sydney 2006.
 12. Fackler P., Goodwin B. K., Spatial Price Analysis, [w:] B. L. Gardner, G. C. Rausser (red.) Handbook of Agricultural Economics, Amsterdam, 2001.
 13. Gardner B., Policy reform in agriculture: an assessment of the results in seven countries. "Working Paper" 1996 no. 96-27.
 14. Hazell P., Jaramillo M., Williamson A., The relationship between worldprice instability and the prices farmers receive in developing countries, "Journal of Agricultural Economics", 1990, vol. 41, no. 2.
 15. Johansen S., Juselius K., Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", 1990, vol. 52.
 16. Lloyd T. A., McCorriston S., Morgan C. W., Rayner A. J., Market power and the impact of food scares in the UK. Mimeo. Exeter: University of Exeter 2002.
 17. McCorriston S., Morgan C. W., Rayner A. J., Price transmission and the interaction between market power and returns to scale, "European Review of Agricultural Economics", 2001, vol. 28.
 18. Morisset J., Unfair trade? The increasing gap between world and domestic prices in commodity markets during the past 25 years, "The World Bank Economic Review ", 1998, vol. 12.
 19. Nicita A., The price effect of tariff liberalization: Measuring the impact on household welfare, "Journal of Development Economics", 2009, vol. 89.
 20. Obstfeld M., Rogoff K., Foundation of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge 1996.
 21. OECD, OECD s Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support: Concepts, Calculations, Interpretation and Use, Paris 2008.
 22. Parsely D., Wei S. J., A prism into the PPP puzzles: the micro-fundation of big mac real exchange rates, "Economic Journal", 2007, vol. 117.
 23. Prina S., Agricultural Trade Liberalization in Mexico: Impact on Border Prices and Farmers Income, Case Western Reserve University 2007.
 24. Quiroz J., Soto R., International price signals in agricultural markets: do governments care?, The World Bank, Washington 1993.
 25. Sobecki R., Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 26. www.oecd.org/dataoecd
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu