BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepanik Marta
Tytuł
Rola marketingu wewnętrznego w kreowaniu kultury jakości w przedsiębiorstwie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju., 2012, s. 297-306, tab., wykr.,bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Marketing wewnętrzny, Kultura przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością, Marketing relacji, Jakość usług, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Internal marketing, Culture of enterprise, Human Resources Management (HRM), Quality management, Relationship marketing, Quality of services, Enterprise competitiveness
Firma/Organizacja
Elektroskandia S.A., Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o., Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
, ,
Abstrakt
Marketing wewnętrzny, w literaturze przedmiotu określany czasem także jako wewnętrzny marketing relacji (internal relationship marketing), w praktyce biznesowej jest definiowany oraz stosowany często w sposób intuicyjny. Określenie zakresu i miejsca zastosowania oraz prognoza efektów wdrażania programów czy wręcz całych systemów marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwach są często trudne. Powszechna jest jednak opinia o korzyściach płynących z ich implementacji. Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację i analizę zależności pomiędzy marketingiem wewnętrznym a kulturą jakości przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne stanowi krytyczna analiza literatury przedmiotu, natomiast weryfikację empiryczną badanego problemu przeprowadzono na przykładzie wybranych przedsiebiorstw usługowych : Elektroskandii Polska S.A., Śląskiego Rynku Hurtowego Obroki Sp. zo.o. oraz Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus-Matuszyńska A. : Modele gromadzenia i dzielenia się wiedzą a motywowanie do pracy. W : Sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej firmy. AE i RWTUV, Katowice 2006.
 2. Brewczyńska-Florczyk E., Lisecka D., Nowak R., Olesińska E. : Wszyscy jesteśmy VIP. Sposób na sukces w zarządzaniu personelem w CZH S.A. W: Excellence. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki. T. II. Red. Skrzypek E., Wydawnictwo ZEJiZW UMCS, Lublin 2005.
 3. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. : Jak skutecznie motywować pracowników do pracy. W : Sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej firmy. Red. Lisiecka K., AE i RWTUV, Katowice 2006.
 4. Lisiecka K. : Kreowanie jakości. Uwarunkowania - Strategie -Techniki. AE, Katowice 2002.
 5. Mikosz J. : Człowiek jako podstawowe ogniwo w dążeniu do jakości. http://www.outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/194.
 6. Mitręga M. : Marketing relacji. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2008.
 7. Otto J. : Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 8. Popularna encyklopedia powszechna. T. 8. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2005.
 9. Sikora T., Reiss P. : Kapitał ludzki w kształtowaniu i doskonaleniu kultury jakości. W : Excellence. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia. Wyzwania teorii i praktyki. T. II. Red. Skrzypek E., Wydawnictwo ZEJiZW UMCS, Lublin 2006.
 10. Sudolska A. : Orientacja na klienta - klient wewnętrzny i zewnętrzny w organizacji. http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/sudolska.php.
 11. Szaban J.M. : Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 12. Szymura-Tyc M. : Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2005.
 13. Tkaczyk S., Krzyżyńska B. : Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji uczącej się - drogą do doskonałości. W : Excellence. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki. T. I. Red. Skrzypek E., Wydawnictwo ZEJiZW UMCS, Lublin 2005.
 14. Tkaczyk S., Wójcik G. : Kreowanie kultury jakości w organizacji. W : Excellence. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki. T. I. Red. Skrzypek E., Wydawnictwo ZEJiZW UMCS, Lublin 2005.
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. Strużycki M., Difin, Warszawa 2004.
 16. Żabińska T. : Podstawowe koncepcje jakości usług a problemy ich operacjonalizacji dla potrzeb zarządzania. W : Marketing strategiczny i relacyjny. Węzłowe kierunki i metodyka badań. Red. Żabińska T., AE, Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu