BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bełz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Malinowski Paweł (Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A. we Wrocławiu), Olejczyk Zdzisław (MPWiK S.A. we Wrocławiu)
Tytuł
Centrum Nowych Technologii w strategii rozwoju przedsiębiorstw branży komunalnej
Technology Research Center in Municipal Enterprise Development Strategy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 299, s. 9-23, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją
Słowa kluczowe
Wiedza, Przedsiębiorstwo
Knowledge, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje studium przypadku Centrum Nowych Technologii i Rozwoju MPWiK S.A. we Wrocławiu, które koordynuje współpracę naukowców Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nad najistotniejszymi technologicznymi i ekonomicznymi problemami rozwojowymi branży wodociągowej. Studium analizuje kluczowe procesy eksploracji i eksploatacji wiedzy i ich implementację w działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa wodociągowego. Omawiane zagadnienia prezentowane są w kontekście wyzwań strategicznej odnowy MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami wodociągowymi w kraju.(abstrakt oryginalny)

The article presents case study of Center for New Technology and Development MPWiK S.A. in Wrocław, which coordinates cooperation of researchers from Wrocław University of Technology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences and Wrocław University of Economics on most crucial technological and economic challenges in water supply sector. The case study undertakes the analysis of key processes of knowledge exploration and exploitation and their implementation in operational and investment activities of water supply company. The above-mentioned issues are discussed in the context of MPWiK Wrocław strategic renewal challenges and its cooperation with leading Polish water supply companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Agarwal R., Helfat C., Strategic renewal of organizations, "Organization Science" 2009, vol. 20, no. 2, March-April, s. 281-293.
  2. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  3. Bełz G., Olejczyk Z., Kształtowanie potencjału samoodnowy przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  4. Choi B., Lee H., An empirical investigation of KM styles and their effect on corporate performance, "Information and Management" 2003, vol. 40, no. 5, s. 403-417.
  5. Hansen M., Nohria N., Tierney T., What's your strategy for managing knowledge?, "Harvard Business Review" 1999, March-April, s. 106-116.
  6. March J., Exploration and exploitation in organizational learning, "Organization Science" 1991, vol. 2, no. 1, s. 71-87.
  7. Merono-Cerdan A., Lopez-Nicolas C., Sabater-Sanchez R., Knowledge management strategy diagnosis from KM instruments use, "Journal of Knowledge Management" 2007, vol. 11, no. 2, s. 60-72.
  8. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, John Wiley & Sons, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu