BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczyk Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Warunki stosowania analogia legis
Conditions for the Use of Analogia Legis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 911, s. 21-32, bibliogr. 21 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Tytuł własny numeru
Problemy społeczne, polityczne i prawne
Słowa kluczowe
Prawo cywilne, Regulacje prawne, Naruszenie przepisów prawa
Civil law, Legal regulations, Violation of the law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowana została możliwość stosowania przepisu czy normy prawnej do przypadku podobnego, lecz przez przepisy prawa nieunormowanego Omówiono samo pojęcie analogia legis oraz przesłanki warunkujące możliwość zastosowania tego rodzaju wnioskowania. Poruszona została problematyka luki w prawie, a także ustalenia podobieństwa pomiędzy stanem faktycznym nieunormowanym i unormowanym przepisami. W dalszej kolejności wskazano okoliczności wykluczające stosowanie analogia legis. W artykule przedstawiono również w zarysie inne sposoby wnioskowania z norm.(abstrakt oryginalny)

The article examines analogia legis, the application of a legal rule to the facts of a similar but not by law regulated case. It starts with a discussion of the concept of analogia legis, followed by a look at conditions that enable the use of this type of reasoning and an examination of legal loopholes in order to determine the similarity between the facts not covered by normalisation and an actual state regulated by the law. The circumstances that would preclude the application of analogia legis are identified. Finally, other ways of drawing inferences from the rules of law beyond analogia legis are outlined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzybowski S., Skąpski J., Wójcik S. [1988], Zarys prawa cywilnego, PWN, Warszawa.
 2. Hofmański P., Zabłocki S. [2011], Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Wolters Kluwer, Kraków.
 3. Longchamps de Berier R. [1922], Wstęp do nauki prawa cywilnego, Nakładem Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 4. Mastalski R. [1989], Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 5. Nawrot O. [2007], Wprowadzenie do logiki dla prawników, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Nazar M. [1986], Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1984 r. III CZP 42/84., OSPiKA 1986, nr 5, poz. 6
 7. Nowacki J. [1966], Analogia legis, PWN, Warszawa.
 8. Nowacki J. [2000], Analogia legis a sprawiedliwość legalna [w:] Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 9. Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego [2010], red. A. Kaźmierczyk, Difin, Warszawa.
 10. Postanowienie SN z dnia 25 maja 2001 r., WA 15/2001, "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2001, nr 10, poz. 19.
 11. Radwański Z. [1982], Problemy metodologiczne dogmatyki prawa cywilnego [w:] Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej. Łódź 27-28 marca 1980 r., red. J. Wróblewski, Ossolineum, Wrocław.
 12. Smoktunowicz E. [1970], Analogia w prawie administracyjnym, PWN, Warszawa.
 13. Stefaniuk K. [1986], Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1984 r., III CZP 42/84, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 6.
 14. Stelmachowski A. [1984], Wstęp do teorii prawa cywilnego, PWN, Warszawa.
 15. Uchwała SN z dnia 26 września 1969 r. III CZP 8/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 97.
 16. Uchwała SN z dnia 11 października 1991 r., III CZP 37/91, OSNCP 1992, nr 4, poz. 50.
 17. Waśkowski E. [1936], Teoria wykładni prawa cywilnego. Metodologia dogmatyki cywilistycznej w zarysie, Izba Adwokacka, Warszawa.
 18. Wyrok SN z dnia 25 listopada 1997 r., III CKN 264/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 83.
 19. Wyrok SN z dnia 23 marca 1999 r., II CKN 24/98, OSNC 1999, nr 11, poz. 187.
 20. Ziembiński Z. [1980], Problemy podstawowe prawoznawstwa, PWN, Warszawa.
 21. Zoll F. [1984], Prawo cywilne w zarysie, t. I, Księgarnia Powszechna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu