BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacała Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wewnętrzna logika relacji w modelu EFQM a doskonałość organizacyjna
Internal logic of Relations in EFQM Model vs. Organizational Excellence
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 299, s. 33-39, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją
Słowa kluczowe
Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM), Zarządzanie, Komunikowanie wewnętrzne, Spójność społeczna
European Foundation for Quality Management Model (EFQM), Management, Internal communication, Social cohesion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podążanie w stronę doskonałości i doskonalenie organizacji jest dzisiaj jednym ze sposobów poprawy działalności firmy, wzmocnienia jej potencjału, kreowania wartości dodanej, a w końcu osiągania zaplanowanych wyników. W artykule zwrócono uwagę na charakter wewnętrznych relacji między elementami modelu EFQM. Wyniki badań wskazują na brak korelacji między nimi, co powinno stać się drogowskazem i ostrzeżeniem dla organizacji wdrażających tę koncepcję. W literaturze można spotkać dwa typy badań dotyczących stosunków wewnętrznych modelu EFQM. Są to: analiza relacji między grupą czynników "potencjał" a "efekt", a także analiza statystyczna prowadzona pod kątem spójności modelu. Wyniki badań wskazują, że istnieje wewnętrzna logika korelacji, która nie jest uwzględniona w oryginalnym modelu EFQM.(abstrakt oryginalny)

Following towards excellence and improvement of the organization it is today one of the ways to improve your business, increase its potential to create value-added, and finally achieve the planned results. The article draws attention to the internal nature of the relationship between the elements of the EFQM model. Appearing in the world test results indicate no correlation between them, which should be a beacon and a warning to organizations implementing this concept.The literature studied two types of internal relations EFQM Model. They are: a nalysis of the relationship between the group and the potential effects of factors, statistical analysis for consistency of the model. Test results indicate that there is an inner logic correlation, which is not included in the original EFQM model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bou-Llusar J., Escrig-Tena A., Roca-Puig V., Beltrán-Martin I., An empirical assessment ofthe EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA model, "Journal of Operations Management" 2009, vol. 27, no. 1, s. 1-22.
 2. Bou-Llusar J.C., Escrig-Tena A., Roca-Puig V., Beltrán-Martín I., To what extent do enablers explain results in the EFQM excellence model? An empirical study, "International Journal of Quality & Reliability Management" 2005, vol. 22, no. 4/5, s. 337-353.
 3. Buchacz T., Zastosowanie Modelu EFQM do doskonalenia organizacji, "Problemy Jakości", kwiecień 2005, s. 33-35.
 4. Calvo de Mora A., Leal A.G., Roldán J.L., Relationships between the EFQM model criteria: a study in Spanish Universities, "Total Quality Management & Business Excellence" 2005, vol. 16, no. 6, s. 741-770.
 5. Gómez-Gómez J., Costa M., Martínez- Lorente A.R. , A critical evaluation of the EFQM model, "International Journal of Quality & Reliability Management" 2011, vol. 28, iss. 5, s. 484-502.
 6. Haffer R., Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 7. http://wawak.pl/pl/content/czy-model-efqm-jest-bledny.
 8. http://www.iso.org.pl/efqm.
 9. http://www.efqm.pl/index.php/model-doskonalosci-efqm/podstawowe-zasady-doskonalosci.
 10. http://www.iso.org.pl/efqm.
 11. Krajowa Organizacja Partnerska Umbrella, Model doskonałości EFQM. Materiały Promocyjne Umbrella, 2006.
 12. Martínez-Lorente A., Gómez-Gómez J., Martínez-Costa M., An evaluation of the EFQM excellence model, 16th International annual EUROMA conference, Goteborg 2009.
 13. Martyniak Z., Nowoczesne metody zarządzania produkcją, Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa s.c, Kraków 1996.
 14. Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 15. Zade E.A., Safari H., Abdollahi B., Ghasemi R., Canonical correlation analysis between enabler and results in EFQM Model; a case study in TAVANIR Company in Iran, "European Journal of Social Sciences" 2011, vol. 21, no. 3, s. 483-492.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu