BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie
Formulating Issues and Objectives of Negotiations within a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 915, s. 5-21, tab., bibliogr. 30 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Negocjacje, Negocjacje w biznesie, Rodzaje negocjacji, Strategie negocjacyjne
Negotiations, Negotiations in business, Types of negotiations, Negotiation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest scharakteryzowanie zagadnienia formułowania problemów i celów negocjacji jako jednego z najważniejszych etapów metodyki planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. Krótko omówiono istotę i rodzaje tego rodzaju negocjacji oraz przedstawiono metodykę ich planowania. Scharakteryzowano elementy owej metodyki odnoszące się do etapu formułowania problemów i celów negocjacji, mianowicie ich interpretację, sam proces ich formułowania oraz narzędzia (zasady i metody) pomocnicze stosowane do rozwiązywania poszczególnych problemów w tym procesie. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to characterise the problem of formulating issues and objectives of negotiations as the one of the most important stages of the concept of planning negotiations within a company. The idea and types of such negotiations are first described, followed by the methodological concept of their planning. The three subsequent parts of the paper look at the formulation of issues and objectives of negotiations, namely: their interpretation, the process of formulating them itself and the tools - the principles and methods - applied to solve particular problems within such a process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazerman M.H., Neale M.A. [1997], Negocjując racjonalnie, Libra, Olsztyn.
 2. Bernhut S. [2006], Po zawarciu transakcji. Cztery ważne rady dotyczące zarządzania partnerstwem [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio EMKA, Warszawa.
 3. Bieniok H. i zespół [1997], Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 4. Brooks E., Odiorne G.S. [1984], Managing by Negotiations, Van Nostrand Reinhold, New York.
 5. Daft R.L. [1991], Management, 2nd ed., The Dryden Press, Chicago.
 6. Doran G.T. [1981], There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives, "Management Review", vol. 70, nr 11.
 7. DuBrin A.J. [1986], Essentials of Management, South-Western Publishing, Cincinnati.
 8. Ertel D. [2005], Negocjacje jako źródło przewagi konkurencyjnej [w:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 9. Fowler A. [2001], Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa.
 10. Gray B. [1993], Collaboration: The Constructive Management of Differences [w:] Negotiation: Readings, Exercises, and Cases, ed. R.J. Lewicki i in., 2nd ed., Irwin, Homewood-Boston.
 11. Greenhalgh L. [2001], Managing Strategic Relationships: The Key to Business Success, The Free Press, New York.
 12. Kahn R.L. [2002], Organizational Theory [w:] International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues. A Publication of the Process of International Negotiations (PIN) Project, ed. V.A. Kremenyuk, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford.
 13. Kahneman D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", vol. 47, nr 2.
 14. Keeney R.L., Raiffa H. [1991], Structuring and Analyzing Values for Multiple-Issue Negotiation [w:] Negotiation Analysis, ed. H.P. Young, University of Michigan Press, Ann Arbour.
 15. Kennedy G. [1998], Negocjator, Studio EMKA, Warszawa.
 16. Kozina A. [2012], Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 17. Krattenmaker T. [2006], Zostań mistrzem negocjacji [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio EMKA, Warszawa.
 18. Lewicki R.J. i in. [2005], Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 19. Mastenbroek W. [1996], Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowymi [2006], Studio EMKA, Warszawa.
 21. Negocjacje. Harvard Business Essentials [2003], MT Biznes, Konstancin-Jeziorna.
 22. Pruitt D.G. [1983], Achieving Integrative Agreements [w:] Negotiating in Organizations, ed. M.H. Bazerman, R.J. Lewicki, Sage Publications, Beverly Hills.
 23. Rządca R. [2003], Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa.
 24. Saunders R.M. [2006], Jak wynegocjować dobre warunki partnerstwa strategicznego, by móc spać spokojnie [w:] Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowym, Studio EMKA, Warszawa.
 25. Schmidt W.H., Tannenbaum R. [2005], Zarządzanie różnicami [w:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 26. Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 27. Trocki M. [1977], Metoda drzewa celów [w:] Nowe techniki organizatorskie, red. M. Stępowski, PWN, Warszawa.
 28. Walton R.E., McKersie R.B. [1965], A Behavioral Theory of Labor Negotiations: An Analysis of a Social Interaction System, McGraw-Hill Book Company, New York.
 29. Watkins M. [2005], Sztuka negocjacji w biznesie. Innowacyjne podejście prowadzące do przełomu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 30. Zimniewicz K. [1991], Techniki zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu