BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartusik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sołtysik Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przegląd form organizacyjnych współdziałania firm w realizacji projektów
An Overview of Organisational Forms of Cooperation among Companies Implementing Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 915, s. 43-56, tab., bibliogr. 11 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Współpraca przedsiębiorstw, Zarządzanie projektem
Knowledge-based economy, Enterprises cooperation, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W XXI w. rośnie znaczenie kooperacji przedsiębiorstw, która przyczynia się do umocnienia ich pozycji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa mogą efektywniej osiągać swoje cele, a w szczególności rozwijać się i doskonalić. Kooperacja odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu organizacji oraz w istotny sposób może przekładać się na jej efektywność. Racjonalne współdziałanie zarówno między przedsiębiorstwami, jak i w ich obrębie może przyczynić się do rzeczywistego wykorzystania ich potencjału, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu zdolności do ich rozwoju. Szczególnym przykładem zasługującym na uwagę jest kooperacja w obszarze wspólnie realizowanych projektów. To właśnie projekty są generatorem postępu i rozwoju organizacji. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na formy kooperacji w ramach realizowanych projektów oraz wskazanie efektów i ograniczeń kooperacji, a także zidentyfikowanie ryzyka mogącego wystąpić w przypadku kooperacji. (abstrakt oryginalny)

A characteristic feature of the knowledge economy in the twenty-first century is the growing importance of enterprise collaboration efforts meant to maintain and strengthen their competitive position. Enterprises can thus more easily achieve set goals and develop their market, financial, and manufacturing potential. Cooperation affects integration between suppliers, leading to the exchange of knowledge and improved management systems and processes. Cooperation plays a significant role in the functioning of the organisation and may significantly boost effectiveness. Rational cooperation both between and within companies can contribute to the actual use of their potential, which is reflected in their further development. An example worthy of attention is cooperation in joint projects, as it is these very projects that generate company progress and development. The purpose of this article is to examine the forms of cooperation in the framework of projects and identify the effects of cooperation and their limitations, as well as to identify the risks that may arise as a result of cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Famielec J. [1992], Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej: doświadczenia, strategie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 3. Górzyński M., Pander W., Koć T. [2008], Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa.
 4. Kopczyński T. [2009], Zarządzanie projektami w ramach kooperacji przedsiębiorstw [w:] Management Forum 2020. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/mf2020/referaty/Zarzadzanie_projektami_w_ramach_kooperacji_przedsiebiorstw.pdf (dostęp: 20.09.2012).
 5. Łukasik J. [2012], Realizacja projektów w konsorcjum, http://czytelnia.cnbop.pl/sites/default/files/czytelnia/files/pdf/218.pdf (dostęp: wrzesień 2013 r.).
 6. Madauss B.J. [2000], Handbuch Projektmanagement, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 7. Nowoczesne zarządzanie projektami [2012], red. M. Trocki, PWE, Warszawa.
 8. Pierścionek Z. [2007], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 9. Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 10. Raport o stanie handlu wewnętrznego w roku 2000 [2001], red. U. Kłosiewicz-Górecka, Ministerstwo Gospodarki, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 11. Witowski W. [2005], Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu