BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiński Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją
The Formation of Pro-Quality Management at an Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 915, s. 73-87, tab., bibliogr. 24 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Jakość, Polityka projakościowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Doskonalenie organizacji
Quality, Pro-quality policy, Enterprise management, Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie gospodarki rynkowej jakość stała się jedną z podstawowych kategorii decydujących o stopniu konkurencyjności organizacji. Złożone, turbulentne i wymagające otoczenie wywołuje potrzebę adaptacji i restrukturyzacji organizacji. Niezbędne staje się systematyczne jej doskonalenie i dostosowywanie do zachodzących zmian. Celem artykułu jest ukazanie procesu kształtowania projakościowego zarządzania organizacją, które należy postrzegać jako determinantę trwałego sukcesu organizacji, rozumianego jako jej zdolność do rozwoju, skutecznego i efektywnego odpowiadania na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania otoczenia w dłuższym okresie. (abstrakt oryginalny)

In the era of the market economy, quality has become one of the most basic categories determining an organisation's level of competitiveness. The complex, turbulent and demanding environment makes it necessary to adapt appropriately, while to restructure an organisation it is necessary to improve it systematically and to promote its adaptation to changes. The aim of the article is to show the process of creating pro-qualitative management at an organisation, which should be perceived as a determinant of the permanent success of an organisation understood as its ability to develop effective and efficient responses to identified needs and expectations that arise in its environment over the long term.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank J. [1997], Zarządzanie przez jakość, Gebethner & Ska, Warszawa.
 2. Bińczycki B. [2010], Etyczny wymiar pracy urzędników samorządowych [w:] Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
 3. Borkowski P. [2008], Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 4. Cameron K.S., Quinn R.E. [2003], Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Daft R.L. [1991], Management, The Dryden Press, Chicago.
 6. Drucker P.F. [1970], Technology, Management, Society, PAN Books, London.
 7. Hamrol A., Mantura W. [2002], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Key J. [1996], Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 9. Kolman R. [2009], Kwalitologia - wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 10. Kożuch B. [2008], Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 11. Lisiecka K. [2002], Kreowanie jakości. Uwarunkowania - strategie - techniki, Wydawnictwo AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 12. Lotko A. [2013], Atrybuty jakościowe w zarządzaniu, "Problemy Jakości", nr 4.
 13. Łukasiński W. [2012], Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków.
 14. Obłój K. [1995], Strategie sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 15. Oleksyn T. [2009], Wyzwania ZZL związane z kryzysem i globalizacją [w:] Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, red. F. Blok, L. Cichobłaziński, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 16. Penc J. [2008a], Encyklopedia zarządzania, Wydawnictwo WSSM, Łódź.
 17. Penc J. [2008b], Zarządzanie w perspektywie. Ku nowemu paradygmatowi [w:] Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, red. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa.
 18. PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
 19. Sikorski C. [2006], Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, C.H. Beck, Warszawa.
 20. Skrzypek E. [2000], Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
 21. Stabryła A. [2011], Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 871, Kraków.
 22. Szczepańska K. [2011], Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa.
 23. Tyrańska M., Walas-Trębacz J. [2002], Formułowanie strategii produktu w firmie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 24. Zieleniewski J. [1976], Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu