BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maślankowski Jacek
Tytuł
Zarządzanie zmianami metodologicznymi w hurtowniach danych
Methodological changes management in data warehouses
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 177-188, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Hurtownie danych, Administracja publiczna, Szeregi czasowe, Zarządzanie procesami
Data warehouse, Public administration, Time-series, Process management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna administracja publiczna, podejmując decyzje, powinna coraz częściej sięgać do informacji pozyskiwanych na podstawie danych zapisanych w źródłach administracyjnych. Wskazane jest, aby dane pozyskane z takich źródeł były przechowywane w hurtowniach danych. Przykładem jest chociażby przewidywanie przez urzędy pracy liczby osób poszukujących pracy, jaka pojawi się w ich regionie np. po zakończeniu roku szkolnego czy akademickiego. Podstawą takiej prognozy mogą być dane administracyjne dotyczące liczby studentów na ostatnim roku studiów według grup i podgrup kierunków studiów.Urzędy pracy, znając zapotrzebowanie na poszczególne grupy zawodów, mogłyby z góry przewidzieć, jaka liczba absolwentów będzie miała problem ze znalezieniem pracy po zakończeniu edukacji.(fragment tekstu)

Nowadays the data warehouse is a complex system that is built to gather data from several subjects of the enterprise orientation. As there is lots of information, several different variables must exist in such environment. The article shows how to manage data warehouse that is exposed to several methodological issues. It is presented how typical methodological changes should be treated, especially in the context of retrospection issues and different types of slowly changing dimensions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hobbs L., Hillson S., Lawande S., Smith P., Oracle Database 10 g Data Warehousing, Elsevier Ltd, Oxford 2004.
  2. http://www.stat.gov.pl/bip/36_PLK_HTML.htm [dostęp 02.09.2012].
  3. Inmon W. H., Bulding the Data Warehouse, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 2005.
  4. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2, Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Kimball R., Reeves L., Ross M., Thornthwaite W., The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 1998.
  6. Kimball R., Ross M., Thornthwaite W., Mundy J., Becker B., The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 2008.
  7. Oliveira R., Rodrigues F., Martins P., Moura J. P., Dimensional Templates in Data Warehouses: Automating the Multidimensional Design of Data Warehouse Prototypes, w: Enterprise Information Systems, red. J. Filipe, J. Cordeiro, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009.
  8. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  9. Todman C., Designing a Data Warehouse. Supporting Customer Relationship Management, Prentice Hall, Upper Saddle River (NJ) 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu