BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako organizacje uczące się
Small and Medium Enterprises as Learning Organizations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 299, s. 75-81, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Organizacje sieciowe
Learning organisations, Small business, Innovative character, Enterprise internationalization, Network organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozważania dotyczące potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie organizacyjnego uczenia się, wynikających z wyzwań w otoczeniu. Rozważania koncentrują się wokół słabej znajomości zmian w otoczeniu, szczególnie dotyczących działania w warunkach międzynarodowej konkurencji na rynku oraz potrzeby poszukiwania wsparcia słabych stron przedsiębiorstwa na zewnątrz. Opierają się na wynikach badań ankietowych i badań typu case study przeprowadzonych w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the considerations concerning the needs of small and medium-sized enterprises in the field of organizational learning as a result of the challenges in the environment. Considerations revolve around poor knowledge of changes in business environment, particularly concerning operation in conditions of international market competition and the need to seek support for weaknesses outside the company(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa 2012.
  2. Bartosik-Purgat M., Mruk H., Schroeder J., Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, UE w Poznaniu, Poznań 2012.
  3. Hensel P., Ponadnarodowi normodawcy i biznes, [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, B. Glink, M. Kostera (red.), Oficyna, Warszawa 2012.
  4. Kozielski R., Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna - nowy paradygmat biznesu, Oficyna, Warszawa 2012.
  5. Masternak-Janus A., Innowacyjność MSP w Polsce i w wybranych krajach w UE, [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, Innowacje, technologie kryzys, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Difin, Warszawa 2011.
  6. Olszewska B., Organizacja ucząca się, [w:] Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, B. Olszewska (red.), UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  7. Olszewska B., Kubicka J., Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych zmian w otoczeniu, Difin, Warszawa 2011.
  8. Stańczyk-Hugiet E., Sus A., Konsekwencje przynależności do sieci, [w:] Sieci międzyorganizacyjne, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), C.H. Beck, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu