BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rumniak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Aktywa czy zasoby rynkowe?
Market Assets or Resources?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 299, s. 82-93, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją
Słowa kluczowe
Aktywa, Przewaga konkurencyjna
Assets, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktywa są podstawowym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ujawnianie informacji o strategicznych aktywach, czynnikach wzmacniających tę grupę oraz możliwość racjonalnego zarządzania tymi aktywami sprzyja utrzymaniu i wzmocnieniu pozycji na rynku. Aktywa rynkowe są specyficzną grupą, ponieważ każdy potencjalny i aktualny klient postrzega przedsiębiorstwo przez pryzmat tej grupy aktywów, dlatego tak ważną kwestią jest zdefiniowanie, usystematyzowanie i ujawnianie (na poziomie jednostki oraz w jej otoczeniu) informacji o tych aktywach przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Assets are the base source of permanent competitive advantage of a company. Disclosing information on strategic assets, factors influencing and strengthening them help managers to manage and make rational decisions. Market assets are a very important group because every potential and current client of a company perceives a company through them. Defining, classifying and disclosing information on these assets (on the company level and outside the company borders) is nowadays a primary research issue.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, no. 1, s. 101.
 2. Delaney P.R., Epstein B.J., Nach R., Weiss Budak S., GAAP 2003. Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles 2003, Wiley 2002.
 3. Diefenbach T., Intangible resources: a categorial system of knowledge and another intangible assets, "Journal of Intellectual Capital" 2006, vol. 7, no. 3.
 4. Elements of financial statements. Statement of Financial Accounting Concepts no. 6, Financial Accounting Standards Board.
 5. Encyklopedia organizacji i zarządzania, L. Pasieczny (red.), PWE, Warszawa 1981.
 6. Framework for the preparation and presentation of accounting statements, International Accounting Standards Committee 1989.
 7. Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 8. http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2473611, 16.10. 2012.
 9. Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D., Terjesen S., Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 10. Revised financial reporting exposure draft: Statement of principles for financial reporting, Accounting Standards Board.
 11. Rumniak P., Standaryzacja wyceny wartości niematerialnych na potrzeby bilansowe przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 60 (116).
 12. Sharp B., Brand equity and market-based assets of professional service firms, "Journal of Professional Services Marketing", vol. 13, no. 1.
 13. Solomons D., Guideliness for financial reporting standards, Routledge, reprint edition (August 1, 1997).
 14. Srivastava R.K., Fahey L., Christensen K.H., The resorce-based view and marketing: The role of market- based assets In gaining competitive advantage, "Journal of Management" 2001, vol. 27.
 15. Srivastava R.K., Shervani T., Fahey L., Market-based assets and shareholder value: A framework for analysis, "Journal of Marketing", January 1998, vol. 62.
 16. Technical guide on internal audit of intangible assets, The Institute of Chartered Accountants of India, New Dehli June 2009, www.icai.org.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU 2002 nr 76, poz. 694).
 18. Wernelfelt B., A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5, s. 172-173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu