BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bągard Marcin (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Women's Activity Status and Fertility in Poland
Aktywność zawodowa kobiet i dzietność w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 4, s. 17-29, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa kobiet, Zatrudnienie kobiet, Dzietność kobiet
Female economic activity, Women employment, Women's fertility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsza analiza ma na celu wskazanie socjoekonomicznych determinant dzietności dla Polski. Analiza uwzględnia wpływ struktur rynku pracy, warunków życia, podziału ról ze względu na płeć i cenionych wartości. Zaprezentowano modele regresji logistycznej urodzeń pierwszego i drugiego dziecka, przygotowane na podstawie danych BAEL za lata 2006-2010. Pomimo zaobserwowanego odbicia w poziomie współczynnika dzietności, nie ma podstaw, by sądzić, że hipoteza o pozytywnym odbiciu współczynnika dzietności (the Hypothesis of Fertility Positive Turn) jest spełniona dla Polski. Trudności w łączeniu pracy zarobkowej i opieki nad dzieckiem wskazują, że przesłanki tej hipotezy nie zostały jeszcze spełnione. Wydaje się natomiast, że hipoteza o stabilizacji (the Stability Hypothesis) lepiej tłumaczy decyzję o urodzeniu i wychowaniu dziecka, jako że modele wskazują na istotną statystycznie relację między dzietnością a stanem cywilnym, faktem zamieszkania w domu rodziców i statusem męża/partnera na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The intention of the analysis is to indicate socioeconomic determinants of fertility for Poland. The analysis is made with respect to the labour market structures, living conditions, gender norms and appreciated values. Logistic regression models of first and second birth order were used, based on the 2006-2010 Polish Labour Force Survey data. Despite registered rebound in TFRs, there is no evidence to prove the Hypothesis of Fertility Positive Turn holds for Poland. Incompatibility of paid-work and childcare points the premises of the positive turn have not been fulfi lled yet. Instead, the stability hypothesis seems to have some evidence as models show signifi cant relation of marital status, household status and the labour market situation of the partner to fertility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowska-Rataj A., 2013. The family size effects on female employment. Evidence from the "natural experiments" related to human reproduction. Mimeo.
 2. Becker G., 1960. An Economic Analysis of Fertility. In: Demographic and Economic Change in Developed Countries. Universities-National Bureau, Columbia University Press, 209-240.
 3. Bongaarts J., Sobotka T., 2012. A Demographic Explanation for the Recent Rise in European Fertility. Population and Development Review 38(1), 83-120.
 4. Bühler C., Frątczak E., 2007. Learning from others and receiving support: the impact of personal networks on fertility intentions in Poland. European Societies 9(3), 359-382.
 5. Bühler C., Philipov D., 2005. Social Capital Related to Fertility: Theoretical Foundations and Empirical Evidence from Bulgaria. Vienna Yearbook of Population Research, Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, 53-81.
 6. Castles F.G., Mitchell D., 1993. Worlds of Welfare and Families of Nations. In: F.G. Castles (ed.). Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies. Dartmouth Publishing Company, Aldershot.
 7. Coleman J.S., 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Sociological Review.
 8. Coleman J.S., 1990. Foundations of Social Theory. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 9. Deacon B., 2000. Eastern European welfare states: the impact of the politics of globalization. Journal of European Social Policy 10(2), 146-161.
 10. Duncan S., 1995. Theorizing European Gender Systems. Journal of European Social Policy 5(4), 263-284.
 11. Easterlin R.A. (ed.), 1980. Population and Economic Change in Developing Countries. University of Chicago Press, Chicago.
 12. Esping-Andersen G., 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press, Princeton.
 13. Frątczak E., Ptak-Chmielewska A., 2013. The interplay of fertility intentions, female employment and work-life balance policies in contemporary Poland: Can gender equity, preference, and social capital theories provide a better insight? In: L.S. Oláh, E. Frątczak (eds.). Childbearing, Women's Employment and WorkLife Balance Policies in Contemporary Europe. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 14. Glass J., Camarigg V., 1992. Gender, Parenthood, and Job-Family Compatibility. American Journal of Sociology 98(1), 131-151.
 15. Hakim C., 2003. A New Approach to Explaining Fertility Patterns: Preference Theory. Population and Development Review 29(3), 349-374.
 16. Hirdman Y., 1991. The Gender System. In: T. Adreasen, A. Borchorst, D. Dahlerup, E. Lous, H.R. Nielsen (eds.). Moving On: New Perspectives on the Women's Movement. Aarhus University Press, Aarhus, 187-207.
 17. Hobcraft J.N., Kiernan K.E., 1995. Becoming a parent in Europe. In: European Association for Population Studies/International Union for the Scientific Study of Population. Evolution or Revolution in European Population, vol. I. Plenary Sessions. European Population Conference. Milan: Franco Angeli, http://www.un.org/popin/confcon/milan/plen1.html.
 18. Hobson B., Oláh L., 2006. Birthstrikes? Agency and Capabilities in the Reconciliation of Employment and Family. Marriage & Family Review 39(3), 197-227.
 19. Ibáñez M., 2010. Fertility, Female Participation in Employment and Reconciliation Policies in Spain. REC-WP 13.
 20. Lewis J., 1992. Gender and the Development of Welfare Regimes. Journal of European Social Policy 2(3), 159-173.
 21. Lutz W., Skirbekk V., Testa M.R., 2006. The Low-Fertility Trap Hypothesis: Forces that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe. Vienna Yearbook of Population Research, Vol. 4, Postponement of Childbearing in Europe. Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, 167-192.
 22. Matysiak A., 2007. Indywidualne przesłanki zwiększenia aktywności ekonomicznej ludności [Individual prerequisities for increasing economic activity]. In: I. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (eds.). Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych [Economic and Educational Activity versus Family Obligations in Poland]. Scholar Publishing, Warsaw, 383-403.
 23. Matysiak A., 2009. Employment first, then childbearing: women's strategy in post-socialist Poland. Population Studies 63(3), 253-276.
 24. McDonald P., 2000a. Gender Equity in Theories of Fertility Transition. Population and Development Review 26(3), 427-439.
 25. McDonald P., 2000b. Gender Equity, Social Institutions and the Future of Fertility. Journal of Population Research 17(1), 1-16.
 26. Nag M., 1980. How modernization can also increase fertility. Curr. Anthropol. 21, 571-587.
 27. Pfau-Effinger B., 2004. Development of culture, welfare states and women's employment in Europe. Ashgate, Aldershot.
 28. Rubery J., Fagan C., Smith M., 1995. Changing Patterns of Work and Working-Time in the European Union and the Impact of Gender Divisions. Report to the European Commission for the Network of Experts on the Situation of Women on the Labour Market. CFC, Brussels.
 29. Van De Kaa D., 1987. Europe's Second Demographic Transition. Population Bulletin (Population Reference Bureau Inc.) 42(1).
 30. Van De Kaa D., 2001, Demographic Transition, Second. International Encyclopaedia of the Social & Behavioral Sciences, Vol. 5, 3486-3488.
 31. Vogel J., 2003. Welfare State. Social Indicators Research 64. Kluwer Academic Publishers, Amsterdam, 373-391.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu