BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biolik Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dylematy modelowania gospodarki narodowej
Dilemmas of Modeling the National Economy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 152, s. 11-19, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Modelowanie procesów gospodarczych, Prognozowanie
National economy, Economic process modeling, Forecasting
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Kolonko Józef
Abstrakt
Jednym z obszarów aktywności naukowej Profesora Józefa Kolonki w latach 1985-1990 był najpierw udział, a następnie kierowanie zespołem badawczym zajmującym się budową ekonometryczno-symulacyjnego średniookresowego modelu gospodarki Polski, a w dalszym etapie konstrukcją modeli wspomagających planowanie gospodarcze*. Zmiana systemu gospodarczego w 1990 r. spowodowała, że prace związane z modelowaniem gospodarki narodowej przerwano, a wartościowych rezultatów tych badań z punktu widzenia metodologicznego nie opublikowano.(fragment tekstu)

This paper presents problems of the construction of econometric models (MES-1 and MGS) in the Polish economy. These models were constructed in the 80's by a team led by Professor Kolonko. Model of the Polish economy - MES - 1 covered areas of: employment, production, national income, public money fund, consumption and foreign trade. The main object of this model was prediction. This model had a high compliance measured by determination ratio. Estimated prognosis had relatively high accuracy. To estimate the predictive accuracy of the model measures ex-ante and ex-post were used. MGS model was used to the simulation analysis. The transition to a market economy and changes in the economic system in the early 90's led to abandonment of further work on the use of constructed models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chrzan P., Fornal L., Kolonko J., Stolarska E., Zadora K. (1988): Symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego MGS (wyniki dla lat 1984-1990). W: Makromodele gospodarki i ich zastosowania (materiały pokonferencyjne) Red. E. Stolarska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  2. Welfe W. (2000): Zasady makromodelowania gospodarki okresu transformacji. W: Gospodarka Polski w okresie transformacji. Red. A. Welfe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Maciejewski W. (2000): Dokładność makroekonomicznych prognoz gospodarki polskiej w latach 1995-1997. W: Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych. Red. A. Zeliaś. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 158-171.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu