BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, 250 s., tab., wykr., bibliogr. 288 poz.
Słowa kluczowe
Szwedzki model państwa dobrobytu, Dobrobyt społeczny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Państwo opiekuńcze, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, System gospodarczy, System opieki społecznej, System społeczno-ekonomiczny, Historia społeczno-gospodarcza
Swedish model of the welfare state, Social welfare, Social economic development, Welfare state, Systemic transformation, Economic system, Social services system, Social economic system, Socio-economic history
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie właściwości i dynamiki zmian szwedzkiego modelu państwa dobrobytu właśnie przez ów interdyscyplinarny i wieloaspektowy pryzmat - nie jest bowiem możliwe zrozumienie jego istoty w ramach zaledwie jednej dyscypliny nauk społecznych . (...) Wobec powyższego, za przedmiot badań przyjęto szwedzki system społeczno-gospodarczy i jego ewolucję. Analizie poddano politykę gospodarczą, politykę społeczną (dobrobytu) oraz obowiązujące idee i polityczne koncepcje. Praca koncentruje się na współistnieniu wszystkich powyższych sfer, jednakże z naciskiem położonym na aspekt gospodarczy ewolucji tegoż systemu.(...) Za okres badawczy przyjęto minione półtora wieku (tj. przedział lat 1870-2010), w którym to okresie badany model się wykształtował i ewoluował, choć poczyniono również pewne odniesienia do wcześniejszych uwarunkowań istotnych z punktu widzenia analizowanego zagadnienia. W rozdziale I przedstawiono proces kształtowania się fundamentów szwedzkiego modelu państwa dobrobytu. (...) W rozdziale II zaprezentowano proces powstania, rozwoju i stagnacji szwedzkiego modelu państwa dobrobytu w okresie od zakończenia II wojny światowej do końca lat 80. XX wieku. (...) Wreszcie rozdział III został poświęcony analizie współczesnej formy szwedzkiego modelu państwa dobrobytu. (...) Pracę kończy próba przedstawienia całościowej ewolucji szwedzkiego modelu państwa dobrobytu od jego "klasycznej" do "współczesnej" formy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1990/91:87 om naringspolitik for tillvaxt.
 2. Agell J.: Why Sweden's Welfare State Needed Reform? "The Economic Journal" 1996, Vol. 106.
 3. Agell J., Lommerud K.E.: Egalitarianism and Growth. "Scandinavian Journal of Economics" 1993, Vol. 95/4.
 4. Agell J., Englund P., Sodersten J.: Tax Reform of the Century - The Swedish Experiment. "National Tax Journal" 1996, Vol. 49/4.
 5. Ahlen K.: Swedish Collective Bargaining Under Pressure: Inter-Union Rivalry and Incomes Policies. "British Journal of Industrial Relations" 1989, Vol. 27/3.
 6. Ahn J.-H.: Ideology and Interest: The Case of Swedish Social Democracy, 1886-1911. "Politics & Society" 1996, Vol. 24.
 7. Ahrne G., Himmelstrand U., Lundberg L.: 'Middle Way' Sweden at a Cross-Road: Problems, Actors, and Outcomes. "Acta Sociologica" 1978, Vol. 21/4.
 8. Allen Ch.S.: 'Empty Nets': Social Democracy and the 'Catch-All Party Thesis' in Germany and Sweden. "Party Politics" 2009, Vol. 15/5.
 9. Anderson K.M.: The Politics of Retrenchment in a Social Democratic Welfare State. Reform of Swedish Pensions and Unemployment Insurance. "Comparative Political Studies" 2001, Vol. 34/9.
 10. Anderson K.M., Meyer T.: Social Democracy, Unions, and Pension Politics in Germany and Sweden. "Journal of Public Policy" 2003, Vol. 23/1.
 11. Andersson Ch., Antelius J.: Jobbskatteavdraget - bra tankt men ilia kant. "Ekonomisk Debatt" 2010, Vol. 38/2.
 12. Andersson I.: Dzieje Szwecji. PWN, Warszawa 1967.
 13. Andersson T., Fredriksson T., Svensson R.: Forandrade utlandsinvesteringar under 1980- talet. "Ekonomisk Debatt" 1994, Vol. 22/3.
 14. Anthonsen M., Lindvall J.: Party Competition and the Resilience of Coiporatism. "Government & Opposition" 2009, Vol. 44/2.
 15. Anthonsen M., Lindvall J., Schmidt-Hansen U.: Social Democrats, Unions and Coiporatism: Denmark and Sweden Compared. "Party Politics" 2011, Vol. 17/1.
 16. Antman P.: Den kampande demokraten - Olof Palmes inrikespolitiska idearv. 2001. http://www.antman.se/publicerat (dostęp: 02.02.2012).
 17. Anxo D., NiMasson H.: The Swedish Model in Turbulent Times: Decline or Renaissance1' "International Labour Review" January 2006.
 18. Appelquist J.: Ett institutionellt perspektiv pâ den svenska modellen. Effektivilct och institutionell fôrândring pâ den svenska arbetsmarknaden frân Saltsjobadsavtalcl till Amanlagama. Lund Papers in Economic History, Lund University, Vol. 70/2001.
 19. Arestis P.: Post-Keynesian Economic Policies: The Case of Sweden. "Journal of Isonomie Issues" 1986, Vol. 20/3.
 20. Asplund G., Gahn W., Markelius S., Paulson G., Sundahl E., Âhrén U.: Acceptera. Tidens, Stockholm 1931.
 21. Bâckstrôm U.: Finansiella kriser - svenska erfarenheter. "Ekonomisk Debatt" 199X, Vol. 26/1.
 22. Barton H.A.: From Warfare to Welfare State. Sweden's Search for a New Identity. "Scandinavian Studies" 2005, Vol. 77.
 23. Bengtsson M., Berglund T.: Negotiating Alone or Through the Union? Swedish Employees' Attitudes in 1997 and 2006. "Economic and Industrial Democracy" 2011, Vol. 32/2.
 24. Bentzel R.: Produktivitetens utveckling under 1970- och 1980-talen. SOU 1991:82.
 25. Berg C., Jonung L.: Pioneering Price Level Targeting: The Swedish Experience 1931- 1937. "Journal of Monetary Economics" 1999, Vol. 43.
 26. Bergh A.: Blev den svenska vàlfàrdsstaten mer eller mindre universell under 1990-talet och vad spelar det i sâ fall for roll? "Ekonomisk Debatt" 2004, Vol. 32/2.
 27. Bergh A.: Den kapitalistiska valfàrdstaten. Norstedts Akademiska, Stockholm 2009.
 28. Bergh A.: Explaining the Survival of the Swedish Welfare State: Maintaining Political Support through Incremental Change. "Financial Theory and Practice" 2008, Vol. 32/3.
 29. Bergh A.: The Middle Class and the Swedish Welfare State. How Not to Measure Redistribution. "The Independent Review" 2007, Vol. 11/4.
 30. Bergh A., Erlingsson G.O.: Liberalization without Retrenchment: Understanding the Consensus on Swedish Welfare State Reforms. "Scandinavian Political Studies" 2009, Vol. 32/1.
 31. Bergman M., Gerlach S., Jonung L.: The Rise and Fall of the Scandinavian Currency Union 1873-1920. "European Economic Review" 1993, Vol. 37.
 32. Bergmark Â., Palme J.: Welfare and the Unemployment Crisis: Sweden in the 1990s. "International Journal of Social Welfare" 2003, Vol. 12.
 33. Berman S.: The Primacy of Politics. Social Democracy and the Making of Europe's Twentieth Century. Cambridge University Press, New York 2006.
 34. Bjôrklund A., Palme M.: The Evolution of Income Inequality During the Rise of the Swedish Welfare State 1951 to 1973. "Nordic Journal of Political Economy", Vol. 26/2. 2000.
 35. Bjôrkman J.: Storstrejken blev LO:s fôrsta kris. "Popular Historia" 2009, Vol. 8.
 36. Bjuggren C.M., Johansson D.: Privat och offentlig sysselsattning i Sverige 1950-2005. "Ekonomisk Debatt" 2009, Vol. 37/1.
 37. Blomqvist P.: The Choice Revolution. Privatization of Swedish Welfare Services in the 1990s. "Social Policy & Administration" 2004, Vol. 38/2.
 38. Blyth M.: Great Transformations. Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Cambridge University Press, New York 2002.
 39. Bondeson U.V.: Nordic Moral Climates. Value Continuities and Discontinuities in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Transaction Publishers, London 2008.
 40. Boreus K.: The Shift to the Right: Neo-Liberalism in Argumentation and Language in the Swedish Public Debate since 1969. "European Journal of Political Research" 1997, Vol. 31/3.
 41. Braunerhjelm P., Greiff C. von, Svaleryd H.: Hur ska Sverige mota globaliseringen? "Ekonomisk Debatt" 2009, Vol. 5/37.
 42. Braunerhjelm P.: Utlandsinvesteringar, kunskapsintensitet och forandlingsvarde. Svenslc tillverkningsindustri 1974-94. "Ekonomisk Debatt" 1996, Vol. 24/8.
 43. Calmfors L.: Lessons from the Macroeconomic Experience of Sweden. "European Journal of Political Economy" 1993, Vol. 9.
 44. Calmforsrapporten. SOU No. 158, Stockholm 1996.
 45. Carlson B.: The Long Retreat: Gustav Cassel and Eli Heckscher on the 'New Economics' of the 1930s. W: Swedish Economic Thought. Explorations and Advances. Red. L. Jonung. Routledge, New York 1993.
 46. Cox R.: The Path-Dependency of an Idea: Why Scandinavian Welfare States Remain Distinct. "Social Policy & Administration" 2004, Vol. 38/2.
 47. Czarny R.M.: Szwecja w Unii Europejskiej. Studium polityczno-prawne. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach, Kielce 2002.
 48. Czech S.: Euro-outsider z wyboru. Przyczyny i następstwa odrzucenia euro przez Szwecję. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 49. Czech S.: Kapitalizm i jego ewolucja od 1870 do 1945 roku. W: Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
 50. Czech S.: Kraje skandynawskie - opiekuńczość i rozwój. W: Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 51. Czech S.: O pojęciu folkhemmet i jego roli w koncepcjach polityki społeczno- gospodarczej Szwecji przełomu XIX i XX wieku. W: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 52. Czech S.: Polityka gospodarcza jako sztuka wyboru. Wkład Ernsta Wigforssa w formowanie szwedzkiego modelu państwa dobrobytu. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 53. Czech S.: Powstanie i krach imperium przemysłowo-finansowego Ivara Kreugera (w 80. rocznicę upadku). W: Wyzwania ekonomiczne XXI wieku. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 54. Czech S.: System podatkowy jako element finansów publicznych współczesnego państwa na przykładzie Szwecji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006 (praca niepublikowana).
 55. Czech S.: Szwedzka polityka antykryzysowa wobec recesji z lat 2008-2009. W: Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 56. Czech S.: The Swedish Crisis of the Early 1990s - a Useless Lesson for Modern Open Economies? W: Kryzysy finansowe - wybrane zagadnienia. Red. K. Piech. Instytut Innowacji i Wiedzy, Warszawa 2010.
 57. Dahlqvist H.: Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellen vs. Per Albin Hansson. "Historisk Tidskrift" 2002, Vol. 122/3.
 58. Delsen L., Veen T. van: The Swedish Model: Relevant for Other European Countries? "British Journal of Industrial Relations" 1992, Vol. 30/1.
 59. Doing Business, http://www.doingbusiness.org (dostęp: 31.08.2011).
 60. Dośpiał-Borysiak K.: Państwa nordyckie a Unia Europejska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 61. DuRietz G.: Valfardsstatens flnansiering. City University Press, Stockholm 1994.
 62. Edgren G., Faxen K.O., Odhner C.E.: Wages, Growth and the Distribution of Income. "The Swedish Journal of Economics" 1969, Vol. 71/3.
 63. Edvinsson R.: Den svenska koniunkturcykeln 1700-2000. "Ekonomisk Debatt" 2005, Vol. 33/8.
 64. Ekonomistymingsverket, http://www.esv.se.
 65. Elmbrant B.: Sa foil den svenska modellen. Bolcforlaget Atlas, Stocholm 2005.
 66. Elvander N.: The New Swedish Regime for Collective Bargaining and Conflict Resolution: A Comparative Perspective. "European Journal of Industrial Relations" 2002, Vol. 8/2.
 67. Emmenegger P.: The Long Road to Flexicurity: The Development of Job Security Regulations in Denmark and Sweden. "Scandinavian Political Studies" 2010, Vol. 33/3.
 68. EMU-/eurosympatier 1997-2012. Statistiska Centralbyran, http://www.scb.se/Pages/ TableAndChart 89245.aspx (dostęp: 24.05.2012).
 69. Englund P.: Financial Deregulation in Sweden. "European Economic Review" 1990, Vol. 34.
 70. Englund P.: Var avregleringen av kreditmarknaden en efterfragechock? "Ekonomisk Debatt" 1998, Vol. 26/5.
 71. Ericsson Ch.: Brukssamhallet. W: Sveriges historia. Red. J. Melin, A.W. Johansson, S. Hedenborg. Prisma, Stockholm 2003.
 72. Eriksson F.: Bonder i svensk politik under 1900-tałet. "Historisk Tidskrift" 2006, Vol. 126/4.
 73. Erixon L.: A Social Innovation or a Product of its Time? The Rehn-Meidner Model's Relation to Contemporary Economics and the Stockholm School. Working Paper in Economics 2008:8, Stockholm University, 2008.
 74. Erixon L.: A Swedish Economic Policy - The Theory, Application and Validity of the Rehn-Meidner Model. Working Paper in Economics 2000:13, Stockholm University, Stockholm 2000.
 75. Erixon L.: The Father of the Swedish Model - in Memory of Gosta Rehn (1913-96). "Economic and Industrial Democracy" 1997, Vol. 18.
 76. Erlander T.: Manniskor i samverkan [1954], W: T. Erlander: 1949-1954. Stockholm 1974.
 77. Erlander T.: Valfrihetens samhalle. Tiden, Stockholm 1962.
 78. EuroStat, http://ec.europa.eu/eurostat.
 79. Evertsson L.: The Swedish Welfare State and the Emergence of Female Welfare State Occupations. "Gender, Work & Organization" 2000, Vol. 7/4.
 80. Facts about the Swedish Economy 2001. Confederation of Swedish Enterprise, Lund 2001.
 81. Feinstein Ch.H., Temin P., Toniolo G.: The World Economy between the World Wars. Oxford University Press, New York 2008.
 82. Feldt K.O.: Den tredje vagen. "Ekonomisk Debatt" 1984, Vol. 12/3.
 83. Folkomrostningen om medlemskap i EU. Statistiska Centralbyran, Stockholm 1997.
 84. Forsling G.: Utilization of Tax Allowances: A Survey of Swedish Corporate Firms, 1979-1993. Tax Reform Evaluation Report No. 22. National Institute of Economic Research, Stockholm 1996.
 85. Foss O., Johansen S., Johansson M., Svensson B.: Regional Policy at a Crossroad: Sweden and Norway on Different Paths? ERSA Conference, Dortmund 2000.
 86. Fran Fram till Folkhemmet. Per Albin Hansson som tidningsman och talare. Red. A.L. Berkling. Metodica Press, Falkoping 1982.
 87. Friedman M., Friedman R.: Wolny wybór. Panta, Sosnowiec 1994 [1980].
 88. Frisell L., Yazdi M.: The Price Development in the Swedish Housing Market - A Fundamental Analysis. "Economic Review" 2010, Riksbank, No. 3.
 89. Frykman J., Lofgren O.: Narodziny człowieka kulturalnego. Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku. Seria "Biblioteka klasyków antropologii", Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.
 90. Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PWE, Warszawa 1991.
 91. Garrett G.: The Politics of Structural Change. Swedish Social Democracy and Thatcherism in Comparative Perspective. "Comparative Political Studies" 1993, Vol. 25.
 92. Góteborgs befolkningsutveckling 1570-1995,http://www2.historia.su.se/urbanhistory /cybcity/stad/goteborg/befolkning.htm (dostęp: 13.01.2012).
 93. Gottfries N.: Ranta och vaxelkurs i och utanfor EMU. "Ekonomisk Debatt" 2003, Vol. 31/4.
 94. Green-Pedersen Ch., Lindbom A.: Politics within Paths: Trajectories of Danish and Swedish Eamings-Related Pensions. "Journal of European Social Policy" 2006, Vol. 16/3.
 95. Gustafsson B.: The Causes of the Expansion of the Public Sector in Sweden during the 20th Century. Uppsala Papers in Economic History, Research Report No. 1, Uppsala 1983.
 96. Gustafsson B., Jansson B.: Top Incomes in Sweden over Three-Quarters of a Century: A Micro Data Approach. "Cambridge Journal of Economics" 2008, Vol. 32/6.
 97. Gustavsson S.: Myntunion utan fiskalunion aventyrar demokratin, "Ekonomisk Debatt" 2003, Vol. 31/4.
 98. Hadenius S.: Svensk politik under 1900-talet. Konflikt och samforstand. Hjalmarson & Hogberg, Stockholm 2000.
 99. Hagberg T., Jonung L.: 1990-talskrisen - hur svar var den? "Ekonomisk Debatt" 2005, Vol. 33/8.
 100. Hagg G.: Valfardsaren. Svensk historia 1945-1986. Manpocket, Stockholm 2005.
 101. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 102. Hansson A.: Svensk skattepolitik: Fran Pomperipossa via arhundradets skattereform till vamskattens utdragna avskaffande. The Swedish model, Rapport No. 3, Ratio Naringslivets Forskningsinstitut, Stockholm 2006.
 103. Hansson P.A.: Folkhemmet, medborgarhemmet. W: Fran Fram till Folkhemmet. Per Albin Hansson som tidningsman och talare. Red. A.L. Berkling. Metodica Press, Falkoping 1982.
 104. Hansson P.A.: Socialdemolcratiska ideer och framtidsutsikter. Frihets, Stockholm 1943.
 105. Hansson P.A.: Sverige at svenskarna. W: Fran Fram till Folkhemmet. Per Albin Hansson som tidningsman och talare. Red. A.L. Berkling. Metodica Press, Falkoping 1982.
 106. Hansson P.A.: Tal till Sveriges flagga. W: Fran Fram till Folkhemmet. Per Albin Hansson som tidningsman och talare. Red. A.L. Berkling. Metodica Press, Falkoping 1982.
 107. Har ar hastkuren. "Arbetet", 18.02.1981.
 108. Hatton T.J.: A Model of Scandinavian Emigration, 1870-1913. "European Economic Review" 1995, Vol. 39.
 109. Heckscher E.F.: A Survey of Economic Thought in Sweden, 1875-1950 [1952]. W: L. Jonung, R. Ohlsson: The Economic Development of Sweden since 1870. Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 110. Heckscher E.F.: Svenskt arbete och liv. Aldus/Bonniers, Stockholm 1965.
 111. Hej bostad! Om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975. Lansstyrelsen i Stockholms Lan, Stockholm 2004.
 112. Henrekson M.: Sweden's Relative Economic Performance: Lagging Behind or Staying on Top? "The Economic Journal" 1996, Vol. 106/439.
 113. Henrekson M., Jakobsson U.: The Transformation of Ownership Policy and Structure in Sweden: Convergence towards the Anglo-Saxon Model? "New Political Economy" 2003, Vol. 8/1.
 114. Henrekson M., Jakobsson U.: Where Schumpeter Was Nearly Right - The Swedish Model and Capitalism, Socialism and Democracy. "Journal of Evolutionary Economics" 2001, Vol. 11.
 115. Hibbs D.A., Locking H.: Wage Dispersion and Productive Efficiency: Evidence for Sweden. "Journal of Labor Economics" 2000, Vol. 18/4.
 116. Hirdman Y.: Att lagga livet till ratta. Studier i svensk folkhemspolitik. Carlssons, Stockholm 2000.
 117. Historisk statistik for Sverige. Del 3. Utrikeshandel 1732-1970. Statistiska Centralbyran, Stockholm 1972.
 118. Hjelm B.: 63000 steriliserade. Ingen mer ersattning langre. Ar debatten over? "Contra" 2004, Vol. 3.
 119. Homgren L.: Riksbankens nya rantestymingssystem. "Penning- & Valutapolitik" 1994, Vol.2.
 120. Hvinden B., Johansson B.: Remaking Social Citizenship in the Nordic Welfare States. W: Citizenship in Nordic Welfare States. Dynamics of Choice, Duties and Participation in a Changing Europe. Red. B. Hvinden, B. Johansson. Routledge, New York 2007.
 121. Ingves S., Lind G.: Om att hantera en bankkris. "Ekonomisk Debatt" 1998, Vol. 26/1.
 122. Inspektionen for arbetsloshetsforsakringen, http://www.iaf.se/Statistik/Medlemsutveckling (dostęp: 27.05.2011).
 123. Isacson M.: Industrisamhallet Sverige. Arbete, ideal och kulturarv. Studentlitteratur, Lund 2007.
 124. Israel J.: Swedish Socialism and Big Business. "Acta Sociologica" 1978, Vol. 21/4.
 125. Iversen T.: Power, Flexibility, and the Breakdown of Centralized Wage Bargaining. Denmark and Sweden in Comparative Perspective. "Comparative Politics" 1996, Vol. 28/4.
 126. Jakobsson U.: Den svenska devalveringscykeln. "EkonomiskDebatt" 1997, Vol. 25/3.
 127. Jakobsson U.: Rehn-Meidner modellen in memoriam: nagra kommentarer till en jubileumsskrift. "Ekonomisk Debatt" 2004, Vol. 32/5.
 128. Jakobsson U.: Storforetagen och den ekonomiska tillvaxten. W: L. Calmfors, M. Persson: Tillvaxt och ekonomisk politik. Studentlitteratur, Lund 1999.
 129. Jochem S.: Sweden Country Report. In: Managing the Crisis. A Comparative Assessment of Economic Governance in 14 Economies. Bertelsmann Stiftung, Gutersloh 2010.
 130. Johansson R.: Bilden av Adalshandelsema 1931 - 70 ar av kamp om historien. "Historisk Tidskrift" 2002, Vol. 122/2.
 131. Johnson A.: Folkhemmet fore Per Albin. Timbro Briefing Papers 3/2006, Stockholm 2006.
 132. Jonasson E., Pettersson L.: Employment and Non-Employment: A Study of the Swedish Labour Market. W: Globalization and the Welfare State. Red. B. Sódersten. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004.
 133. Jonung L., Kiander J., Vartia P.: The Great Financial Crisis in Finland and Sweden: The Dynamics of Boom, Bust and Recovery, 1985-2000. W: L. Jonung, J. Kiander, P. Vartia: The Great Financial Crisis in Finland and Sweden. The Nordic Experience of Financial Liberalization. Edward Elgar, Cheltenham 2009.
 134. Jonung L.: Fran guldmyntfot till inflationsmal - svensk stabilisieringspolitik under det 20:e seklet. "Ekonomisk Debatt" 2000, Vol. 28/1.
 135. Jonung L.: Lessons from Financial Liberalisation in Scandinavia. "Comparative Economic Studies" 2008, Vol. 50/4.
 136. Jonung L.: The Political Economy of Monetary Unification: The Swedish Euro Referendum 2003. "Cato Journal" 2004, Vol. 24/1-2.
 137. Jonung L.: The Rise and Fall of the Credit Controls: The Case of Sweden 1939-89. W: Monetary Regimes in Transition. Red. M.D. Bordo, F. Capie. Cambridge University Press, New York 1993.
 138. Josefsson D.: Reformema som forandrade Sverige. The Swedish model, Rapport No. 2. Ratio Naringslivets Forskningsinstitut, Stockholm 2006.
 139. Karlson N., Lindberg H.: En ny svensk modeli. Vagval pa arbetsmarknaden: sónderfall, omreglering, avreglering eller modernisering? Nordstedts Akademiska, Stockholm 2008.
 140. Kent N.: A Concise History of Sweden. Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 141. Kettunen P.: A Return to the Figure of the Free Nordic Peasant. "Acta Sociologica" 1999, Vol. 42.
 142. Kjellberg A.: Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och 2008. "Arbetsmarknad & Arbetsliv" 2009, Vol. 15/2.
 143. Klitgaard M.B.: Why Are They Doing It? Social Democracy and Market-Oriented Welfare State Reforms. "West European Politics" 2007, Vol. 30/1.
 144. Koipi W.: Eurosclerosis and the Sclerosis of Objectivity: On the Role of Values among Economic Policy Experts. "The Economic Journal" 1996, Vol. 106/439.
 145. Korpi W.: Valfardspolitik och ekonomisk tillvaxt: En jamfórande studie av 18 OECD-lander. "Ekonomisk Debatt" 1985, Vol. 13/3.
 146. Korpi W.: Welfare-State Regress in Western Europe: Politics, Institutions, Globalization and Europeanization. "Annual Review of Sociology" 2003, Vol. 29.
 147. Kozielewski J.: Szczęście po szwedzku. PIW, Warszawa 1974.
 148. Rrantz O.: Svensk ekonomisk tillvaxt under 1900-talet - en problematisk historia. "Ekonomisk Debatt" 2000, Vol. 28/1.
 149. Kumlin S., Rothstein B.: Making and Breaking Social Capital. The Impact of Welfare-State Institutions. "Comparative Political Studies" 2005, Vol. 38/4.
 150. Lamentowicz W.: Reformizm szwedzki. PWN, Warszawa 1977.
 151. Laval, Viking, Ruffert & Luxembourg. Fight against Social Dumping; http://www.lavalvikingruffert.eu (dostęp: 23.02.2011).
 152. Lidstrom A.: Political Trust and the Local Business Climate: Evidence from Sweden. "Scandinavian Political Studies" 2008, Vol. 31/4.
 153. Lindahl R., Naurin D.: Sweden: The Twin Faces of a Euro-Outsider. "Journal of European Integration" 2005, Vol. 27/1.
 154. Lindbeck A., Molander P., Persson T., Peterson O., Sandmo A., Swedenborg B., Thygesen N.: Options for Economic and Political Reforms in Sweden. "Economic Policy" 1993, Vol. 8/17.
 155. Lindbeck A.: Limits to the Welfare State. "Challenge" January/February 1986.
 156. Lindbeck A.: Mekanismer for en battre samhallsekonomi. "Ekonomisk Debatt" 1983, Vol. 11/3.
 157. Lindbeck A.: Overshooting, Reform and Retreat of the Welfare State. "De Economist" 1994, Vol. 142/1.
 158. Lindbeck A.: Svenslc ekonomisk tillvaxt i internationellt perspektiv. W: L. Calmfors, M. Persson: Tillvaxt och ekonomisk politilc. Studentlitteratur, Lund 1999.
 159. Lindbeck A.: Swedish Lessons for Post-Socialist Countries. Institute for International Studies, Seminar Paper No. 645, Stockholm University 1998.
 160. Lindbeck A.: The Swedish Experiment. SNS Fórlag, Stockholm 1997.
 161. Lindbeck A.: Theories and Problems in Swedish Economic Policy in the Post-War Period. "The American Economic Review" 1968, Vol. 58/3.
 162. Lindbeck A.: Tre grundproblem i svensk ekonomi. "Ekonomisk Debatt" 1984, Vol. 12/3.
 163. Lindbom A.: Dismantling the Social Democratic Welfare Model? Has the Swedish Welfare State Lost Its Defining Characteristics? "Scandinavian Political Studies" 2001, Vol. 24/3.
 164. Lindbom A.: Moderaterna och valfardsstaten. "Statsvetenskaplig Tidskrift" 2010, Vol. 112/2.
 165. Lindbom A.: Obfuscating Retrenchment: Swedish Welfare Policy in 1990s. "Journal of Public Policy" 2007, Vol. 27/2.
 166. Lindbom A.: The Swedish Conservative Party and the Welfare State: Institutional Change and Adapting Preferences. "Government & Opposition" 2008, Vol. 43/4.
 167. Lindert P.H.: Valfardsstatens expansion. Ekonomisk tillvaxt och offentlig sektor under 200 ar. SNS, Stockholm 2005.
 168. Lindvall J., Rothstein B.: Sweden: The Fall of the Strong State. "Scandinavian Political Studies" 2006, Vol. 29/1.
 169. Lindvall J.: The Politics of Purpose. Swedish Economic Policy after the Golden Age. "Comparative Politics" 2006, Vol. 38/3.
 170. Lodin S.O.: The Swedish Tax Reform of 1991 - an Overview. Federation of Swedish Industries, Stockholm 1990.
 171. Lundberg E.: Business Cycles and Economic Policy. Allen & Undwin, London 1957.
 172. Lundberg E.: Productivity and Structural Change - A Policy Issue in Sweden. "The Economic Journal" 1972, Vol. 82/325.
 173. Lundberg E.: The Rise and Fall of the Swedish Model. "Journal of Economic Literature" 1985, Vol. 23.
 174. Lundberg U., Ämark K.: Social Rights and Social Security: The Swedish Welfare State, 1900-2000. "Scandinavian Journal of History" 2001, Vol. 26/3.
 175. Lundborg P.: Konjunktur- och Strukturproblem i 90-talets arbetslöshet. "Ekonomisk Debatt" 2001, Vol. 29/1.
 176. Lundqvist T.: Competition Policy and the Swedish Model. Institute for Future Studies, Arbetsrapport 2006:8, 2006.
 177. Lupille J., Leblang D.: Voting for Change: Calculation, Community and Euro Referendums. "International Organization" 2007, Vol. 61.
 178. Maddison A.: Monitoring the World Economy 1820-1992. OECD, Paris 1995.
 179. Maddison A.: The World Economy. Historical Statistics. OECD, Paris 2003.
 180. Magnusson L.: An Economic History of Sweden. Routledge, London 2000.
 181. Mahon R.: From Solidaristic Wages to Solidaristic Work: A Post-Fordist Historic Compromise for Sweden? "Economic and Industrial Democracy" 1991, Vol. 12.
 182. Making Money from Schools: The Swedish Model. A Swedish Firm Has Worked Out How to Make Money Running Free Schools. "The Economist", 12.06.2008.
 183. Marier P.: Where Did the Bureaucrats Go? Role and Influence of the Public Bureaucracy in the Swedish and French Pension Reform Debate. "Governance" 2005, Vol. 18/4.
 184. Marshall M.: The Changing Face of Swedish Corporatism: The Disintegration of Consensus. "Journal of Economic Issues" 1996, Vol. 9.
 185. Meidner R.: Active Manpower Policy and the Inflation-Unemployment Dilemma. "The Swedish Journal of Economics" 1969, Vol. 71/3.
 186. Meidner R.: I arbetets tjänst. Tidens, Stockholm 1984.
 187. Meidner R.: Our Concept of the Third Way. Some Remarks on the Socio-Political Tenets of the Swedish Labour Movement. "Economic and Industrial Democracy" 1980, Vol. 1/3.
 188. Melin J., Johansson A.W., Hedenborg S.: Sveriges historia. Prisma, Stockholm 2003.
 189. Meyerson P.M.: Den svenska modellens uppgäng och fall. SNS Förlag, Stockholm 1991.
 190. Moderaterevolution. "TheEconomist", 13.09.2007.
 191. Molin J.: How Has the Riksbank Managed the Financial Crisis? "Economic Review" 2010, Riksbank, No. 1.
 192. Möller G.: Kapitalismens kris. Tidens, Stockholm 1932.
 193. Munkhammar J.: Försäljning av staliga bolag under tre decennier. Timbro, Stockholm 2007.
 194. Murray R.: Den offentliga sektorn: produktivitet och effektivitet. Almquist & Wicksell International, Stockholm 1987.
 195. Myhrman J.: Hur Sverige blev rikt. SNS, Stockholm 1994.
 196. Myrdal A., Myrdal G.: Kris i befolkningsfrágan. Bokforlaget Nya Doxa AB, Stockholm 1997 [1934].
 197. Myrdal G.: Dags for ett battre skattesystem! "Ekonomisk Debatt" 1978, Vol. 7.
 198. Myrdal G.: Varning for fredsoptimism [1944], W: The Essential Gunnar Myrdal. Red. Ó. Appelqvist, S. Andersson. The New Press, New York 2005.
 199. Myrdal H.G.: The Swedish Model - Will It Survive? "British Journal of Industrial Relations" 1980, Vol. 18/1.
 200. Myrgal G.: Socialpolitikens dilemma. "Spelctrum 2" 1932, Vol. 4. W: The Essential Gunnar Myrdal. Red. Ó. Appelqvist, S. Andersson. The New Press, New York 2005.
 201. Norberg J.: Swedish Models. The Welfare State and its Competitors. "The National Interest" 2006, Summer.
 202. Nordfors M.: Vad ar den svenska modellen? The Swedish model, Rapport No. 1, Ratio Naringslivets Forskningsinstitut, Stockholm 2006.
 203. Nordstrom Skans O., Edin P.A., Hohnlund B.: Wage Dispersion between and within Plants: Sweden 1985-2000. Institute for Labour Market Policy Evaluation, Working Paper 2006:9, Uppsala 2006.
 204. Norrman E., McLure Ch.E.: Tax Policy in Sweden. W: The Welfare State in Transition. Red. R. Freeman, R. Topel, B. Swedenborg. Reforming the Swedish Model. University of Chicago Press, Chicago 1997.
 205. Norrman G., Mitchell D.J.: Pension Reform in Sweden: Lessons for American Policymakers. "The Heritage Foundation Backgrounder" 2000, No. 1381.
 206. Nya villkor for ekonomi och politik. Ekonomikommissionens forlag, SOU 1993:16, Allmanna Forlaget, Stockholm 1993.
 207. Nyberg L.: Financial Reforms and Financial Crises - Swedish Experiences. Riksbank, Stockholm 2006.
 208. http://www.riksbank.com/templates/Page.aspx?id=21040.
 209. Nygárd M.: Welfare-Ideological Change in Scandinavia: A Comparative Analysis of Partisan Welfare State Positions in Four Nordic Countries, 1970-2003. "Scandinavian Political Studies" 2006, Vol. 29/4.
 210. OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics. OECD, Paris 2009.
 211. OECD, www.oecd.org.
 212. Óhman B.: A Note on the "Solidarity Wage Policy" of the Swedish Labor Movement. "The Swedish Journal of Economics" 1969, Vol. 71/3.
 213. Óhman B.: Wage-Earner Funds. Background, Problems, and Possibilities. A Summary. "Economic and Industrial Democracy" 1980, Vol. 1.
 214. Olsson S.E.: Social Policy and Welfare State in Sweden. Arkiv, Lund 1993.
 215. Palm A.: Speech at Hotel Stockholm, Malmo 6 November 1881, http://www.marxists. org/archive/palm-august/1881/speech.htm (dostęp: 14.01.2012).
 216. Palme M.O., Wright R.E.: Changes in the Rate of Return in Education in Sweden: 1968- 1991. "Applied Economics" 1998, Vol. 30.
 217. Palme O.: Vara framtidsfragor - sysselsattning och valfard. "Tiden" 1986, Vol. 78.
 218. Partnoy F.: The Match King. Ivar Kreuger and the Financial Scandal of the Century. Profile Books, London 2010.
 219. Perbo U.: Varfor fick Sverige en depression i borjan pa 90-talet? "Ekonomisk Debatt" 1999, Vol. 27/6.
 220. Persson G.: Min vag, mina val. Bonnier Pocket, Stockoholm 2008.
 221. Pierson P.: Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment. Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 222. Pierson P.: Irresistible Forces, Immovable Objects: Post-Industrial Welfare State Confronts Permanent Austerity. "Journal of European Public Policy" 1998, Vol. 5/4.
 223. Polakowski M.: Retrenchment po szwedzku. "Problemy Polityki Społecznej" 2004, nr 7.
 224. Pontusson J., Swenson P.: Labor Markets, Production Strategies and Wage Bargaining Institutions. The Swedish Employer Offensive in Comparative Perspective. "Comparative Political Studies" 1996, Vol. 29.
 225. Prognos for Sveriges ekonomi och de offentliga finanserna (16 april 2012), http://www.regeringen.Se/sb/d/2548/a/190660 (dostęp: 24.05.2012).
 226. Rehn G.: State, Economic Policy and Industrial Relations in the 1980s: Problems and Trends. "Economic and Industrial Democracy" 1987, Vol. 61.
 227. Reiter J.: Changing the Microfoundations of Corporatism: The Impact of Financial Globalization on Swedish Corporate Ownership. "New Political Economy" 2003, Vol. 8/1.
 228. Riksbank, http://www.riksbank.se.
 229. Riksgalden, http://www.riksgalden.se.
 230. Rojas M.: Sweden after the Swedish Model. From Tutorial State to Enabling State. Timbro, Stockholm 2005.
 231. Rosen S.: Public Employment and the Welfare State in Sweden. "Journal of Economic Literature" 1996, Vol. 34.
 232. Rostow W.W.: The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. Cambridge University Press, Cambridge 1990 [1960].
 233. Rothstein B.: Managing the Welfare State: Lessons from Gustav Molier. "Scandinavian Political Studies" 1985, Vol. 8/3.
 234. Rothstein B.: Social Capital in the Social Democratic Welfare State. "Politics & Society" 2001, Vol. 29/2.
 235. Rudolf S.: Szwedzka "polityka dobrobytu". PWN, Warszawa 1978.
 236. Rutkowski W.: Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 237. Ryner M.: Neoliberal Globalization and the Crisis of Swedish Social Democracy. "Economic and Industrial Democracy" 1999, Vol. 20/1.
 238. Sammanrakning av folkomrostinngen den 14 September 2003. Valmyndigheten, Protokoll 18.09.2003, www.val.se/val/emu2003/resultat/index.html (dostęp: 25.05.2011).
 239. Samuelson K.: The Swedish Model and the Western Europe 1945-1988. "Journal of International Affairs" 1988, Vol. 41.
 240. Sandstrom F.M., Bergstrom F.: School Vouchers in Practice: Competition Will Not Hurt You. "Journal of Public Economics" 2005, Vol. 89/2.
 241. Santesson-Wilson P.: Socialdemokraterna. Fran minoritetsregering till koalitionspartner. "Statsvetenskaplig Tidskrift" 2010, Vol. 112/2.
 242. Schneider G.E.: Sweden's Economic Recovery and the Theory of Comparative Institutional Advantage. "Journal of Economic Issues" June 2007.
 243. Schon L.: En modern svensk ekonomisk historia. Tillvaxt och omvandling under tva sekel. SNS, Stockholm 2007.
 244. Silverman B.: The Rise and Fall of the Swedish Model: Interview with Rudolf Meidner. "Challenge" 1998, Vol. 1-2.
 245. Snellman P.: The Swedish Tax Reform 1991. "Ernst & Young Skriftserien" (Stockholm 1991), Vol. 2/91.
 246. Sodersten B.: Far vi en skattereform? En oversikt av mojligheter och problem. "Ekonomisk Debatt" 1989, Vol. 17/4.
 247. Sodersten B.: One Hundred Years of Swedish Economic Development. Reprint Series No. 151, University of Lund, Lund 1991.
 248. Sodersten B.: Reform Failure and Poor Economic Performance: The Case of Sweden. Jónkoping International Business School Working Papers No. 2000-1, Jonkoping 2000.
 249. Söderström H.T.: Normer och ekonomisk politik. SNS, Stockholm 1996. Stalemate in Sweden. "The Economist" Newsbook. http://www.economist.com/blogs/ newsbook/2010/09/swedens_general_election (dostęp: 27.11.2011).
 250. Statistislc Arsbok for Sverige 1914. Kungliga Statistiska Centralbyran, Stockholm 1914.
 251. Statistiska Centralbyran, www.scb.se.
 252. Steinmo S.: Bucking the Trend? The Welfare State and Global Economy: The Swedish Case Up Close. "New Political Economy" 2003, Vol. 8/1.
 253. Steinmo S.: Globalization and Taxation: Challenges to the Swedish Welfare State. "Comparative Political Studies" 2002, Vol. 35/839.
 254. Steinmo S.: Social Democracy vs. Socialism: Goal Adaptation in Social Democratic Sweden. "Politics & Society" 1988, Vol. 16.
 255. Stiglitz J.: Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 256. Stuart Ch.E.: Swedish Tax Rates, Labor Supply and Tax Revenues. "Journal of Political Economy" 1981, Vol. 89/5.
 257. Sundstrom M.: The Swedish Economists, the Labor Movement and the 8-Hour Day. W: Swedish Economic Thought. Explorations and Advances. Red. L. Jonuni. Routledge, New York 1993.
 258. Svallfors S.: Class, Attitudes and the Welfare State: Sweden in Comparative Perspective. "Social Policy & Administration" 2004, Vol. 38/2.
 259. Svallfors S.: The End of Class Politics? Structural Cleavages and Attitudes to Swedish Welfare Policies. "Acta Sociologica" 1995, Vol. 38/1.
 260. Svensson L.E.O.: Sverige, valutaunionen och penningpolitiken. "Ekonomisk Debatt" 2003, Vol. 31/4.
 261. Svensson T., Oberg P.O.: Labour Market Organisations' Participation in Swedish Public Policy-Making. "Scandinavian Political Studies" 2002, Vol. 25/4.
 262. Swedenborg B.: Haller de politiska argumenten for EMU? "Ekonomisk Debatt" 2003, Vol. 31/4.
 263. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna. PWE, Warszawa 2007.
 264. The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum, Geneva 2010. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-ll.pdf.
 265. The Swedish Election: Moderate and Happy. "The Economist", 18.09.2010.
 266. Thomqvist Ch.: Changing Industrial Relations in the Swedish Public Sector. New Tensions within the Old Framework of Corporatism. "International Journal of Public Sector Management" 2007, Vol. 20/1.
 267. Thornqvist Ch.: The Decentralization of Industrial Relations: The Swedish Case in Comparative Perspective. "European Journal of Industrial Relations" 1999, Vol. 5/1.
 268. Tilton T.A.: A Swedish Road to Socialism: Ernst Wigforss and the Ideological Foundations of Swedish Social Democracy. "The American Political Science Review" 1979, Vol. 73/2.
 269. Tilton T.A.: The Social Origins of Liberal Democracy: The Swedish Case. "The American Political Science Review" 1974, Vol. 68/2.
 270. Uhr C.G.: Economists and Policymaking 1930-1936: Sweden's Experience. "History of Political Economy" 1977, Vol. 9/1.
 271. Viktorov I.: Ernst Wigforss och Robert Dahls visioner av ekonomisk demokrati. Stockholms Universitet 2003, http://www.wigforss.org/documents/Las%20om/Emst% 20Wigforss%20och%20 Robert%20Dahls%20visioner.pdf.
 272. Wahlback K., Hammarlund B.: Hemlig svensk kredit till Hitlers Tyskland. "Dagens Nyheter", 15.02.2009.
 273. Wallerstein M., Golden M.: The Fragmentation of the Bargaining Society. Wage Setting in the Nordic Countries, 1950-1992. "Comparative Political Studies" 1997, Vol. 30.
 274. Walters P.: 'Distributing Decline': Swedish Social Democrats and the Crisis of the Welfare State. "Government & Opposition" 1985, Vol. 20/3.
 275. Walters P.: Sweden's Public Sector Crisis, Before and After the 1982 Elections. "Government & Opposition" 1983, Vol. 18/1.
 276. Walters P.: The Legacy of Olof Palme: The Condition of the Swedish Model. "Government & Opposition" 1989, Vol. 22/1.
 277. Weaver R.K.: The Politics of Blame Avoidance. "Journal of Public Policy" 1986, Vol. 6/4.
 278. Why They Said No: Sweden and the Euro. "The Economist", 20.09.2003.
 279. Whyman P.: An Analysis of Wage-Earner Funds in Sweden: Distinguishing Myth from Reality. "Economic and Industrial Democracy" 2004, Vol. 25.
 280. Wickman-Parak B.: Fastighetsmarknaden och den fmansiella krisen. Riksbank, Stockholm 2009, http://www.riksbank.se/pagefolders/41300/090617.pdf.
 281. Wigforss E.: Ekonomislc demolcrati. "Tiden" 1947, http://www.wigforss.org/documents/ Las_av/Ernst%20Wigforss%20-%20Ekonomisk%20demokrati.pdf (dostęp: 23.01.2012).
 282. Wigforss E.: Har vi rad att arbeta? Tidens, Stockholm 1932.
 283. Wigforss E.: Socialism i var tid. Tidens, Stockholm 1952.
 284. Wigforss E.: Socialismen i socialdemokratin. "Tiden" 1949, www.wigforss.org/ documents/Las_av/Socialismen%20i%20socialdemokratin.pdf (dostęp: 23.01.2012).
 285. Williamson J.: What Washington Means by Policy Reform? W: Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Red. J. Williamson. Institute for International Economics, Washington 1989.
 286. Wisniewski J.: Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 287. Wohlin L.: Bankkrisens upprinnelse. "Ekonomisk Debatt" 1998, Vol. 26/1.
 288. Zaremba M.: De rena och de andra: om tvangssteriliseringar, rashygien och arvsynd. Dagens Nyheter, Stockholm 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu