BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce : propozycje zmian
The Proposals to Change the Agricultural Land Management in Poland
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 11-27, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Grunty rolne, Regulacje prawne, Dzierżawa gruntów, Prawo rolne
Land economy, Arable land, Legal regulations, Land lease, Agriculture law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie przepisów prawnych regulujących obrót gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE. Wskazane zostaną również postulaty zmian w gospodarowaniu ziemią rolniczą oraz ich ocena pod kątem uwarunkowań ekonomiczno-społecznych. Wnioski z pracy pozwalają sądzić, iż w najbliższych latach docelowym modelem unijnego gospodarstwa rolnego będzie model farmerski. W przypadku Polski oznacza to konieczność zwiększania średniej powierzchni gospodarstw rolnych, m.in. poprzez rozdysponowanie ziem z zasobów Skarbu Państwa. Preferencje w nabyciu gruntów dotyczyć powinny przede wszystkim tych producentów rolnych, którzy zamierzają tworzyć gospodarstwa rodzinne, planują prowadzić działalność rolniczą w perspektywie co najmniej kilkuletniej oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the regulations of agricultural land turnover in Poland and other countries of the EU. Also postulates of changes in land management in Poland is shown in the paper, as well as the evaluation of these propositions, taking into consideration the economical and social determinatives. The conclusion is that the Polish land law is similar to the regulations in "old" EU countries but rules concerning privatisation of state sector are specific for Poland. The process of changes in Polish state agriculture is still accompanied by emotional discussion about goals, methods and effects of those changes. It is very probable that essence of future land policy will be shifting from the sphere of legal measures towards economic regulations with their importance for shaping private property in agriculture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural statistics; Main results 2007-08, Eurostat, European Commission.
 2. Bujoczek K., Bromberek J., Więcej ziemi dla rolników, "Top Agrar Polska" 2008/11.
 3. Ciodyk T., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - uwarunkowania, cel, polityka ANR w zakresie realizacji, [w:] Realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, FAPA, Warszawa 2004.
 4. Goraj L., Dochody z gospodarstw rolnych zrealizowane w latach 2007-2009 według danych Polskiego FADN, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 5. Goraj L., Wpływ WPR na dochody polskich gospodarstw rolnych, materiały z seminarium w MRiRW "Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku", Warszawa 2009.
 6. Opinia w sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Biuro Analiz Sejmowych, BAS-WAEM-915/08, Warszawa, 11 kwietnia 2008 roku.
 7. Raport z działalności ANR w 2008 r, ANR, Warszawa 2009.
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2008, GUS, Warszawa 2009.
 9. Sawicki M., Propozycje rozdysponowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 10. Sikorska A., Aktualne uwarunkowania obrotu ziemią rolniczą w Polsce, "Rynek Ziemi Rolniczej", 2008/11.
 11. Sikorska A., Dzierżawa gruntów rolnych, "Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy", Analizy rynkowe 2008/11.
 12. Starzyński L., Chłopi a przyszłość Polski, Fundacja Rozwoju, Warszawa 2008.
 13. Stępień J., Obszarnicy IVRP, "Forbes" 2007/6.
 14. Wyszkowska Z., Rola dzierżawy rolniczej w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie", 2001/377.
 15. Zadura A., Zmiany strukturalne w rolnictwie wybranych krajów europejskich, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa 2004.
 16. Zagórski T., Ciodyk T., Tendencje zmian cen i czynszu dzierżawnego ziemi rolniczej w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2000-2006, "Nieruchomości", 2007/7.
 17. Ziętara W., Korzyści z dzierżawy, "Gospodarowanie Ziemią Rolniczą", 2007/5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu