BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paradysz Karolina (Centrum Statystyki Regionalnej w Poznaniu)
Tytuł
Benchmarkowa analiza estymacji dla małych obszarów na lokalnych rynkach pracy
Benchmark Analysis of Small Area Estimation on Local Labor Markets
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 291-300, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Statystyka, Statystyka małych obszarów, Rynek pracy, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Statistics, Small area estimates, Labour market, Research of Economic Activity of Population (BAEL)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Statystyka małych obszarów (SMO) znajduje zastosowanie w warunkach niedostatecznej liczebności próby. Na początku XXI wieku w Głównym Urzędzie Statystycznym postanowiono sprawdzić, czy metodologia SMO mogłaby być wykorzystana w Polsce. Zadanie to powierzono zespołowi pod kierunkiem C. Brachy. Na podstawie BAEL w latach 1995-2002 dokonano estymacji z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, wykorzystując dodatkowo wyniki NSP 2002. Natomiast na podstawie danych BAEL z 2003 r. zweryfikowano możliwość wykorzystania złożonych metod estymacji do dezagregacji danych na poziomie powiatów. W obu tych opracowaniach dokonano formalnej oceny jakości szacunków, wykorzystując w tym celu parametry stochastycznej struktury estymatorów klasy SMO (klasycznych, syntetycznych, złożonych). Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza krytycznej oceny wyników dokonanych przez zespół metodologiczny w GUS. W artykule podejmiemy próbę dalszej weryfikacji metodologii SMO z punktu widzenia kryteriów zaproponowanych przez J. Paradysza [2008].(abstrakt oryginalny)

Small area estimation is used in conditions when the sample size is too small to use a direct estimator. In the case of labor market research the most desirable information is believed to be this provided by poviat (NUTS 4). At the beginning of the twenty-first century the Central Statistical Office decided to use the SAE methodology in Poland. The result was published by Bracha et al. [2003; 2004]. On the base of Labour Force Survey (LFS, in Polish BAEL) the Bracha team with the SAE estimators (EB, HB, synthetic or composite) estimated the employed, the unemployed and the economically inactive taking poviats into consideration. We try to evaluate the Bracha team results from the point of view of the criteria proposed by J. Paradysz [2008].(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bracha Cz. (2003), Estymacja danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, GUS, Warszawa.
 2. Bracha Cz., Lednicki B., Wieczorkowski R. (2004), Wykorzystanie złożonych metod estymacji do dezagregacji danych z badania aktywności ekonomicznej ludności w roku 2003, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, zeszyt 300.
 3. Domński Cz., Pruska K. (2001), Metody statystyki małych obszarów, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 4. Gołata E. (2004), Estymacja pośrednia aktywności ekonomicznej na potrzeby spisu opartego na rejestrach , Pomiar Informacji w Gospodarce, Zeszyty Naukowe 149, Wyd. UE Poznań.
 5. International Association of Survey Statisticians. Satellite Conference (1999), Small Area Estimation - Conference Proceedings, Riga, Latvia, August 1999.
 6. Kalton G., Kordos J., Platek R. (1993), Small Area Statistics and Survey Designs, Vol. I: Invited Papers; Vol. II: Contributed Papers and Panel Discussion, Central Statistical Office, Warsaw.
 7. Kostrzewa Z., Nowak L., Szałas D., Witkowski J., Kierunki doskonalenia statystyki migracji zagranicznych ludności, Wiadomości Statystyczne nr 5, maj 2010, Wyd. GUS.
 8. Paradysz J. (2008), Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów, [w:] Statystyka społeczna - dokonania, szanse, perspektywy, red. K. Jakóbik, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 57, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008, s. 74-84.
 9. Paradysz J., Paradysz K., Benchmarking w statystyce małych obszarów, [w:] Taksonomia 18, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 10. Śleszyński P. (2010), Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 11. You Y., Rao J.N.K., P. Dick (2004), Benchmarking Hierarchical Bayes Small Area Estimators in the Canadian Census Undercoverage Estimation, Statistics in Transition 6(5), 631-640.
 12. Żądło T. (2008), Elementy statystyki małych obszarów z programem R, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu