BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabłocka-Kluczka Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Granice organizacji a odporność organizacji na kryzys
Boundaries of Organization and Organization's Immunity to Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 299, s. 148-159, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją
Słowa kluczowe
Odporność na kryzys, Kryzys przedsiębiorstwa
Resistance to crisis, Enterprises crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule, bazując na systemowym podejściu do definiowania natury organizacji, zdefiniowano pojęcie jej odporności. Wskazano elementy konstytuujące system odporności organizacji: granice organizacji, odporność nieswoistą organizacji i odporność swoistą organizacji. Przedstawiono istotę i wielowymiarowość pojęcia granic organizacji. Wskazano na dwukierunkowość relacji między konceptem granic organizacji a odpornością organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article, basing on a system approach to define the nature of organization essence, determines the concept of organization's immunity. The components of the organization's immune system have been pointed. They are the boundaries of organizations as well as non-specific (innate) and specific immunity of organization. The essence and multi-dimensional nature of the organization's boundaries have been presented. The bidirectional relationship between the organization's immunity and the concept of organizational boundaries have been pointed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 2. Coase R., The nature of the firm, "Economica" 1937, vol. 4, no. 16, s. 386-405.
 3. Cyfert Sz., Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 4. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań 2009.
 5. D'Aveni R., Strategic Supremacy, The Free Press, New York 2001.
 6. Ernst Ch., Chrobot-Mason D., Flat World, Hard Boundaries: How to Lead Across Them, "MIT Sloan Management Review" 2011, vol. 52, no. 3, s. 81-88.
 7. Grossman S., Hart O., The costs and benefits of ownership: A theory of lateral and vertical integration, "Journal of Political Economy" 1986, vol. 94, s. 691-719.
 8. Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Helfat C.E., Know-how and asset complementarity and dynamic capability accumulation: The case of R&D, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, no. 5, s. 339-360.
 10. Heracleous L., Boundaries in the study of organization, "Human Relations" 2004, vol. 57, no. 1, January 2004, s. 95-103.
 11. Hernes T., Studying composite boundaries: a framework of analysis, "Human Relations" 2004, vol. 57, no. 1, s. 9-29.
 12. Montgomery K., Oliver A., Creating entities through the networking dynamics of boundary construction, "Academy of Management Proceeding" 2003, s. A1-A6.
 13. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 14. Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 15. Skalik J., Zmiana jako czynnik neutralizacji kryzysu w organizacji, "Management" 2000, vol. 4, no. 2, s. 49-57.
 16. Santos F.M., Eisenhardt K., Organizational boundaries and theories of organization, "Organization Science" 2005, vol. 16, no. 5, Sep/Oct 2005, s. 491-508.
 17. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2002.
 18. Świtalska A., Sztuczne systemy immunologiczne - zastosowanie w optymalizacji kombinatorycznej, http://www.ipipan.waw.pl/~stw/ais/ks/, 12.09.2012.
 19. Vakkayil J.D., Boundaries and organizations: A few considerations for research, "International Journal of Organizational Analysis" 2012, vol. 20, no. 2, s. 203-220.
 20. Wyciślak S., System odporności przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 1 (123), s. 121-132.
 21. Zabłocka-Kluczka A., Odporność organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 276, Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, G. Bełz, Sz. Cyfert (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 22. Zabłocka-Kluczka A., Wykrywanie i przezwyciężanie zjawisk kryzysowych organizacji, rozprawa doktorska, raport PWr serii PRE nr 57, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu