BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbkowski Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie reguł asocjacyjnych do analizy danych ankietowych w wybranych obszarach logistyki przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
Application of Association Rules for the Survey of Data Analysis in the Selected Areas of Logistics in Food Processing Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 311-320, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Analiza danych, Badania ankietowe, Logistyka
Data analysis, Questionnaire survey, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wybrany fragment badań dotyczący wykorzystania reguł asocjacyjnych do analizy danych ankietowych na temat organizacji logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Wykorzystanie tej techniki wynikało m.in. z dużej ilości dostępnych danych ankietowych. Nie bez znaczenia był również fakt, że otrzymane reguły w sposób niezwykle czytelny prezentują zależności znalezione w danych. W badaniu odkryto wiele reguł, które mogą stanowić cenne źródło informacji o kondycji finansowej, skali inwestycji oraz organizacji logistyki w badanych przedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a selected part of the research with association rules application to the survey data exploring the organization of logistics in food processing companies. The application of association rules is due to the large volume of available survey data. Furthermore, the other important aspect was the possibility to present rules in a very clear and meaningful way. The analysis resulted in a number of interesting rules that can be a valuable source of information on companies' financial condition, the scale of investments and organization of logistics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agrawal R., Srikant R. (1994), Fast Algorithms for Mining Association Rules, IBM Research Report RJ9839, IBM Almaden Research Center San Jose, California.
  2. Kukliński M., Śniegocka-Łusiewicz M. (2009), Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 389, 307-316.
  3. Kurzawa I., Wysocki F. (2008), Wykorzystanie analizy koszykowej do identyfikacji zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 7(1207), Taksonomia 15, 527-534.
  4. Lasek M., Nowak E., Pęczkowski M. (2008), Zastosowanie reguł asocjacji i sekwencji zdarzeń do analizy działalności inwestycyjnej gospodarstw agroturystycznych, \"Turyzm\" 18/2, 57-73.
  5. Migdał-Najman K. (2011), Analiza porównawcza samouczących się sieci neuronowych typu SOM i GNG w poszukiwaniu reguł asocjacyjnych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176, Taksonomia 18, 272-281.
  6. Pasztyła A. (2005), Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej. Data mining: poznaj siebie i swoich klientów (pub. elektr.) Statsoft, Kraków.
  7. Tan P., Steinbach M., Kumar V. (2005), Introduction to Data Mining, Addison-Wesley, Boston.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu