BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgrzywa-Ziemak Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Niejednoznaczny wpływ otoczenia na zdolność uczenia się przedsiębiorstwa
Ambiguous Impact of the Environment on the Enterprise's Learning Capability
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 299, s. 160-169, rys., bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją
Słowa kluczowe
Otoczenie organizacji, Uczenie się
Organisation environment, Studying
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest dyskusja nad wpływem otoczenia na zdolność uczenia się przedsiębiorstwa. Przytoczono wyniki badań empirycznych wskazujące na niewielki wpływ niepewności otoczenia na kształtowanie zdolności uczenia się przedsiębiorstwa. Bazując na doniesieniach literaturowych, dokonano analizy i interpretacji wyniku empirycznego oraz nakreślono kierunki dalszych badań nad związkiem między otoczeniem a zdolnością uczenia się przedsiębiorstwa(abstrakt oryginalny)

The subject of the article is the discussion of the organizational environment influence on the enterprise's learning capability. The results of empirical studies were quoted indicating little influence of the environment uncertainty on the enterprise's learning capability. Based on literature research the empirical results were analyzed and interpreted. Directions of further research on the relation between the environment and the enterprise's learning capability were suggested.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P.S., Cole R.E., Designed for learning: A tale of two auto plants, "Sloan Management Review", Spring 1993, s. 85-94.
 2. Argyris Ch., Schön D.A., Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1996.
 3. Beer M., Voelpel S.C., Leibold M., Tekie E.B., Strategic Management as Organizational Learning: Developing Fit and Alignment through a Disciplined Process, LRP, 38 (2005), s. 445-465.
 4. Berthoin Antal A., Dierkes M., Child J., Nonaka I., Introduction, [w:] Handbook of Organizational Learning and Knowledge, M. Dierkes, A. Berthoin Antal, J. Child, I. Nonaka (red.), Oxford University Press, New York 2001, s. 1-5.
 5. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE w Katowicach, Katowice 2002.
 6. Campbell T.T., Armstrong S.J., An Empirical Study of the Relationship between Organisational Learning and Organisational Effectiveness Using Causal Cognitive Mapping, University of Hull, Business School, 2007.
 7. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 8. Czerska M., Rutka R., Metoda diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 323-335.
 9. Dodgson M., Organizational learning: A review of some literatures, "Organizational Science" 1993, 14/3, s. 375-394.
 10. Fiol C.M., Lyles M.A., Organizational learning, "Academy of Management Review" 1985, 10, s. 803-813.
 11. Geus de A.P., Planning as Learning, Harvard Business Review, March-April 1988, s. 70-74.
 12. Hafsi T., Thomas H., Strategic management and change in high dependency environments: The case of a philanthropic organization, "International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations", December 2005, vol. 16, no. 4, s. 329-351.
 13. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 14. Hopej M., Kamiński R., Dwa typy zmiany kultury organizacyjnej, [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, J. Skalik (red.), CORNETIS, Wrocław 2003, s. 562-566.
 15. Huysman M., Balancing biases: Critical review of the literature on organizational learning, [w:] M. Easterby-Smith, J. Burgoyne, L. Araujo, Organizational Learning and the Learning Organization. Developments in Theory and Practice, SAGE, London 1999, s. 59-74.
 16. Imran M., Rizvi S.H.M., Ali B., Impact of organizational learning on organizational performance, "International Journal of Academic Research", July 2011, vol. 3, no. 4, s. 424-428.
 17. Jaki A., Paradygmat efektywności w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 4, s. 3-7.
 18. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 19. Levitt B., March J.G., Organizational learning, [w:] Organizational Learning, M.D. Cohen, L.S. Sproul (red.), SAGE, Thousand Oaks 1996, s. 516-539.
 20. March J.G., Exploration and exploitation in organizational learning, [w:] Organizational Learning, M.D. Cohen, L.S. Sproul (red.), SAGE, Thousand Oaks 1996, s. 71-87.
 21. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 22. Moszoro B., Innowacyjność a zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 11, s. 92-98.
 23. Pedler M., Aspinwall K., Przedsiębiorstwo uczące się, PETIT, Warszawa 1999.
 24. Shrivastava P., A typology of organizational learning systems, "Journal of Management Study" 1983, 20, s. 7-28.
 25. Sikorski C., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 26. Sikorski C., Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 27. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 28. Starbuck W.H., Hedberg B., How organizations learn from succes and failure, [w:] Handbook of Organizational Learning and Knowledge, M. Dierkes, A. Berthoin Antal, J. Child, I. Nonaka (red.), Oxford University Press, New York 2001, s. 327-350.
 29. Stata R., Organizational learning - the key to management innovation, "Sloan Management Review", Spring 1989, s. 63-74.
 30. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 31. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 32. Wach K., Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 1, s. 57-72.
 33. Walecka-Jankowska K., Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność przedsiębiorstw, PWr, Wydawnictwo IZ, Wrocław 2011.
 34. Weick K.E., Roberts K.H., Collective mind in organizations. Heedful interrelating on flight decks, "Administrative Science Quarterly" 1993, vol. 38, s. 357-381.
 35. Zgrzywa-Ziemak A., Istota organizacyjnego uczenia się, [w:] A. Zgrzywa-Ziemak, R. Kamiński, Rozwijanie zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009a, s. 11-38.
 36. Zgrzywa-Ziemak A., Model zdolności uczenia się przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych, [w:] A. Zgrzywa-Ziemak, R. Kamiński, Rozwijanie zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009b, s. 138-178.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu