BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perło Dorota (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Rozwój zrównoważony w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym - analiza przestrzenna
Sustainable Development in the Economic, Social and Environmental Dimensions - Spatial Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 331-341, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Analiza przestrzenna
Sustainable development, Spatial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest prezentacja modelu miękkiego zrównoważonego rozwoju pokazującego zależności między gospodarką, społeczeństwem a środowiskiem oraz ich wpływ na zrównoważony rozwój. W Polsce i na świecie istnieje wiele badań nad zrównoważonym rozwojem, które zwracają szczególną uwagę na rolę środowiska przyrodniczego w tej koncepcji. Model miękki zbudowany w ramach artykułu pokazuje znaczenie wszystkich trzech analizowanych wymiarów. Ogólna ocena poziomu zrównoważonego rozwoju, jak również w rozbiciu na sferę gospodarczą, społeczną i środowiskową, została dokonana na podstawie odpowiednio dobranych agregatów wskaźników szczegółowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the thesis is to present a model of soft sustainable development showing relationships between the economy, society and the environment and their influence on sustainable development. Numerous studies on sustainable development have been published in Poland and in the world. They pay particular attention to the role of natural environment in this concept. The soft model constructed in the article shows the importance of all three of the analysed dimensions. A general assessment of sustainable development as well as a division into the economic, social and environmental spheres were performed on the basis of appropriately selected aggregates of detailed indices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Fiedor B., Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji, [w:] M. Plich (red.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS, UŁ, Łódź 2008.
  2. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  3. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  4. Rogowski J., Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990.
  5. van den Berg J.C.J.M., Nijkamp P., Operationalizing sustainable development: dynamic ecological - economic model, "Ecological Economics" 1991, no. 4.
  6. Wold H., Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, Banach Centre Publication 6, Mathematical Statistics 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu