BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parlińska Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Zamora Oksana (Sumy National Agrarian University, Ukraine)
Tytuł
Comprehensive Overview of the Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation
Kompleksowy przegląd polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 4, s. 93-106, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Transakcje transgraniczne, Euroregiony, Współpraca regionów przygranicznych
Cross-border transactions, Euroregions, Region cross-border cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki szczegółowej analizy i oceny transgranicznej współpracy regionów przygranicznych Polski i Ukrainy, w którą zaangażowane są euroregiony. Analiza obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, kwestie finansowe współpracy transgranicznej, jak i aspekty społeczno-ekonomiczne rozwoju badanego terytorium. Celem autorów jest porównywanie zasad i tendencji rozwoju terytoriów w polsko-ukraińskich regionach transgranicznych w celu zapewnienia całościowej wizji współpracy transgranicznej między Ukrainą i Polską w ramach Euroregionu Karpackiego i Euroregionu Bug. (abstrakt oryginalny)

The article is dedicated to the comprehensive analysis of the cross-border cooperation between Polish and Ukrainian border regions, which are involved in euroregions, established on their basis. The analysis covers theoretical aspects, financial issues of the cross-border collaboration, as well as socio-economic aspects research of the investigated territories development. Authors' aim is to compare the principles and tendencies of territories development within cross-border Polish-Ukrainian regions in order to provide a comprehensive vision of the cross-border cooperation between Ukraine and Poland within Carpathian Euroregion and Euroregion Bug. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bil M., 2008. Transfrontier Collaboration Of Ukraine's Regions In Tourism Industry: Modern State And Basic Directions Of Development// Academic papers collection. Democratic Governance, http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008_2/fail/Bil.pdf.
 2. Boiko T., Gazizullin I., 2011. Report On The Competitiveness Of The Regions Of Ukraine. Towards The Economic Growth And Prosperity. Effective Management, http://www.feg. org.ua/docs/Report_on_the_Competitiveness_of_Regions_of_Ukraine_2011.pdf.
 3. Border Regions http://exborealux.isd-network.org/border-regions.
 4. Borko H., 2002. Paneuropean economic cooperation and its implications for the cross-border economic cooperation of Poland and Ukraine and Belarus. SGH, Warszawa, http://www. eadi.org/fileadmin/WG_Documents/Reg_WG/borko.pdf.
 5. Borshch O., 2012. Cross-border cooperation as a development factor for borderline territories of Ukraine. Publisher: Springer Science+Business Media, European Journal of Law and Economics 20(12), http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10657-012-9363-y#page-1.
 6. European Neighbourhood And Partnership Instrument - Ukraine: Country Strategy Paper (2007-2013).
 7. Euroregion Bug in figures in 2011, Statistical Office in Lublin 2012.
 8. Harchynska O., 2009. Cross-border cooperation of Ukraine and Poland within the European context (on the example of the Bug Euroregion) http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvuu/PSF/2009_11/Harchynska.pdf.
 9. Міжрегіональне співробітництво між Україною та Польщею [Interregional cooperation between Ukraine and Poland], http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/regions.
 10. http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne.
 11. http://ukrstat.org/en/operativ/operativ2008/zd/izu/izu_e/izu1208_e.htm,http://ukrstat.org/en/operativ/operativ2011/zd/izu/izu_e/izu0411_e.htm.
 12. Kennard A., 2004. Cross-border governance at the future eastern edges of the EU: A regeneration project? In: O. Kramsch, B. Hooper (Eds.), Cross-border governance in the European Union. Routledge, London, New York, 107-120.
 13. Local Data Bank - Central Statistical Office - GUS Poland
 14. Mikula N., Matvyeyev Y., 2011. Development Of The New Forms Of Cross-border Cooperation, Scientific and Civic-Political Journal "Economist" 5, http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekonomist/2011_5/8.pdf.
 15. Мikula N., Zasadko V., 2012. Щодо вдосконалення механізмів фінансування проектів українсь-ко-польського транскордонного співробітництва. Аналітична записка [Improvement of mechanisms for financing projects of Ukrainian-Polish cross-border cooperation. Policy Brief]. National Institute for Strategic Studies, http://www.niss.gov.ua/articles/1064/.
 16. Powęska H., 2011. Functions of retail trade in the borderlands of Poland - a theoretical perspective. Acta Sci. Pol. Oeconomia 10 (2), 65-74.
 17. Powęska H., 2013. The development of retail trade in the border areas in Poland in the light of selected theoretical approaches. Acta Sci. Pol. Oeconomia 12 (2), 77-84.
 18. Polish-Slovakian-Ukrainian Borderland, Rzeszów 2009, Statistical Office in Rzeszów.
 19. Scharba G.I., 2009. Перспективы развития украинско - польского трансграничного сотруд-ничества по материалам социологических исследований [Perspectives of Development of Ukrainian-Polish Transborder Cooperation (by the materials of sociologic researches]. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Zeszyt Nr 15, Rzeszów, 231-244, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/21.pdf.
 20. Socio-economic potential of Carpathian Euroregion 2008-2010, 2012. - Regional Statistical Office in Rzeszów, Rzeszów.
 21. The Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013, under the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) - http://www.pl-by-ua.eu/en,3,24 or http://www.cpe.gov.pl/pliki/127-pl-by-ua-eng-5b1-5d.pdf.
 22. The Cross-borderer [інформаційний бюлетень] 1/2011, http://pl-byua.eu/upload/pl/The%20Crossborderer%20No%201_2011.pdf.
 23. Wspólna polsko-ukraińska strategia współpracy transgranicznej. Lubelskie, Podkarpackie, Wołyńskie, Lwowskie. 2005-2015. Razem ku przyszłości [Joint Polish-Ukrainian cross border cooperation strategy. Lublin, Podkarpackie, Volyn, Lviv. From 2005 to 2015. Together towards the future], 2005. Dom Europy, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu