BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Chosen Factors Influencing Coopetition in Western Poland in the 2009-2011 Period
Wybrane czynniki wpływające na koopetycję w zachodniej Polsce w latach 2009-2011
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 4, s. 123-131, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Koopetycja, Współpraca, Konkurencja
Coopetition, Cooperation, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Analiza literatury z zakresu koopetycji zarówno na poziomie krajowym, jak i ponadnarodowym wskazuje, że problematyka ta staje się coraz bardziej popularna. Nie można jednak tego samego stwierdzić w odniesieniu do oceny znaczenia koopetycji z praktycznego punktu widzenia. Obawa związana z koopetycjami jest zbieżna z zasadą ograniczonego zaufania, która jest stosowana przez polskich przedsiębiorców w odniesieniu do innych podmiotów. Ta zasada funkcjonowała dobrze aż do niedawna. Postępująca globalizacja i wzrastające tempo postępu technicznego zmuszają jednak - szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa - do zwrócenia większej uwagi na zupełnie odmienną strategię "sypiania z wrogiem". Empiryczna część artykułu wskazuje, jak wybrane czynniki wpływają na podjęcie koopetycji. Lista czynników obejmuje: sekcję PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), pochodzenie klientów, odległość do innych uczestników sieci dostaw oraz klasę technologiczną odpowiadającą procesom technologicznym w firmie. (abstrakt oryginalny)

Analysing the literature dealing with coopetition on both national and international levels, one cannot help but notice that this notion has recently become increasingly more popular. The same cannot be said however, of the notion of coopetition from a practical point of view. Apprehension related to coopetition have to do with the so-called limited confidence principle, applied by Polish entrepreneurs to other commercial entities. This principle has worked out well up until recently. However, the ongoing globalization and increasing pace of technological progress are forcing, especially small- and medium-sized enterprises, to pay closer attention to quite a different strategy of "sleeping with the enemy". The empirical part of the article indicates, how the chosen factors influence establishing coopetition. The list of factors include: PKD (Polska Klasyfi kacja Działalności - Polish Classification of Economic Activities) section, where the company customers come from, the distance from other delivery network participants, relations with those participants and technological class applicable to the company's technological process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BarNir A., Smith K.A., 2002. Interfirm Alliances in the Small Business: The Role of Social Networks. Journal of Small Business Management 40(3), 219-232.
 2. Bengtsson M., Kock S., 2000. Coopetition in business networks - to cooperate and compete simultaneously. Industrial Marketing Management 29(5), 411-426.
 3. Carayannis E.G., Alexander J., 1999. Winning by Co-opeting in Strategic Government-University- Industry. R&D Partnerships: The Power of Complex. Dynamic Knowledge Networks. Journal of Technology Transfer 24(2-3), 197-210.
 4. Chen M.J., 2008. Reconceptualizing the competition-cooperation relationship; a transparadox perspective. Journal of Management Inquiry 17(4), 288-304.
 5. Coy P., 2006. Sleeping with the Enemy. Business Week. August 21-28.
 6. Gimeno J., 2004. Competition within and between networks: the contingent effect of competitive embeddedness on alliance formation. Academy of Management Journal 47(6), 820-842.
 7. Gnyawali D.R., Park B.-J., 2009. Co-opetition and technological innovation in small and mediumsized enterprises; a multilevel conceptual model. Journal of Small Business Management 47(3), 308-330.
 8. Gomes-Casseres B., 1997. Alliance Strategies of Small Firms. Small Business Economics 9(1), 33-44.
 9. Harbison J.R., Pekar P. Jr., 1998. Smart Alliances. Jossey-Bass, San Francisco CA.
 10. Kim J., Parkhe A., 2009. Competing and cooperating similarity in global strategic alliances; An exploratory examination. British Journal of Management 20, 363-376.
 11. Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.G., 1997. Competition, cooperation and the search for economic rents; a syncretic model. Academy of Management Review 22(1), 110-141.
 12. Luo X., Rindfleisch A., Tse D., 2007. Working with rivals: the impact of competitor alliances on financial performance. Journal of Marketing Research 44(1), 73-83.
 13. Luo Y., 2007. A coopetition perspective of global competition. Journal of World Business 42(2), 129-144.
 14. Madhavan R., Gnyawali D.R., He J., 2004. Two's company, three's a crowd? Triads in cooperative- competitive networks. Academy of Management Journal 47, 918-927.
 15. Merrifield D.B., 2007. Strategic Collaborations - Essence of Survival. Research Technology Management 50(2), 10-14. Oslo Manual, 2008. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data.
 16. Peng T.-J.A., Bourne M., 2009. The coexistence of competition and cooperation between networks: implications from two Taiwanese healthcare networks. British Journal of Management 20(3), 377-400.
 17. Quint B., 1997. Coopetition: sleeping with the enemy. Information Today 14(1).
 18. Quintana-García C., Benavides-Velasco C.A., 2004. Cooperation, Competition, and Innovative Capability: A Panel Data of European Dedicated Biotechnology Firms. Technovation 24(12), 927-938.
 19. Ritala P., Hurmelinna-Laukkanen P., 2009. What's in it for me? Creating and appropriating value in innovationrelated coopetition. Technovation 29(12), 819-828.
 20. Welfe A., 2003. Ekonometria [Econometrics]. PWE, Warszawa.
 21. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2009. Prognozowanie ekonomiczne [Economic forecasting]. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu