BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawojska Aldona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
The Economic and Social Justifications for Public Spending to Agriculture : Theoretical Insights and Empirical Observations
Ekonomiczne i społeczne uzasadnienie wydatków publicznych na rolnictwo : spostrzeżenia teoretyczne i obserwacje empiryczne
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 4, s. 133-143, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki publiczne, Rolnictwo, Finansowanie rolnictwa
Public expenditures, Agriculture, Agricultural finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zilustrowano teoretyczne uzasadnienie wydatków publicznych na wsparcie sektora rolnego i ludności rolniczej. Korygowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku oraz konieczność sprawowania przez państwo funkcji opiekuńczych, przytaczane jako argumenty za jego interwencją, skontrastowano, przez analogię do zawodności rynku, z niesprawnością państwa. Oprócz analizy normatywnej przedstawiono fakty empiryczne dotyczące wydatków publicznych na rolnictwo w różnych krajach, ze szczególnym naciskiem na państwa UE. Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej sugerują, że koszty wspierania rolnictwa przez UE w przeliczeniu na mieszkańca są słabo powiązane z ogólnym rozwojem gospodarczym poszczególnych krajów, ale pomoc ta ma stosunkowo większe znaczenie dla mniej rozwiniętych gospodarek UE. Z przeglądu obcych badań empirycznych dotyczących związku wydatków publicznych na rolnictwo z sytuacją ekonomiczno-finansową gospodarstw rolnych oraz ogólnym rozwojem sektora i obszarów wiejskich wynika, że ten sposób interwencji może być skuteczny, wywierając pozytywny wpływ m.in. na wzrost produkcji roślinnej i zwierzęcej, prywatne inwestycje oraz łagodzenie ubóstwa na terenach wiejskich, ale jego efekty są uzależnione od rodzaju wydatków. (abstrakt oryginalny)

This paper explores the theoretical justifi cations for public expenditures to support the agriculture sector and farming population. The market failure and welfare rationale for government intervention is contrasted with government failures. In addition to the normative analysis, the paper presents empirical evidence on the level of public agricultural expenditure based on cross-country data with main focus on the European Union countries. The results of own cross-country statistical analysis suggest that per capita costs of EU support to agriculture are only weakly related to the general economic development of the individual countries but this support is relatively more important for the economies of less developed EU members. A look at the findings of the reviewed country studies exploring the link between public expenditure allocated to agriculture and the sector performance reveals that this way to support farming and rural economy may be effective, exerting a positive effect on growth in crop and livestock production, private-sector investments in agriculture and rural and general poverty reduction, but its impact depends on the type of expenditure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baba S.H., Saini A.S., Sharma K.D., Thakur D.R., 2010. Impact of Investment on Agricultural Growth and Rural Development in Himachal Pradesh: Dynamics of Public and Private Investment. Indian Journal of Agricultural Economics 65 (1), 135-158.
 2. Bator F.M., 1958. The Anatomy of Market Failure. Quarterly Journal of Economics 72 (3), 351-379.
 3. Becker G.S., 1983. A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence. Quarterly Journal of Economics 98 (3), 371-400.
 4. Buchanan J.M., 1968. The Demand and Supply of Public Goods. Rand McNally, Chicago.
 5. Daniłowska A., 2013. Rola kredytów preferencyjnych w finansowaniu inwestycji w rolnictwie w Polsce [Role of the Preferential Credits in Financing of Agricultural Investment in Poland]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (6), forthcoming.
 6. Dastagiri M.B., 2010. The Effect of Government Expenditure on Promoting livestock GDP and Reducing Rural Poverty in India. Outlook on Agriculture 39 (2), 127-133.
 7. Dévé F., 2004. Socio-economic Issues and the Policy Context. In: Report of the Second Steering Committee Meeting. Globally-important Ingenious Agricultural Heritage Systems Project, Rome.
 8. Downs A., 1957. An Economic Theory of Democracy. Harper & Row, New York.
 9. Easterly W., Rebelo S., 1993. Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation. Journal of Monetary Economics 32 (2), 417-458.
 10. Esping-Andersen G., 2009. Three Worlds of Welfare Capitalism. In: Ch. Pierson, F.G. Castles (Eds.), The Welfare State Reader, Polity Press, Cambridge, 160-174.
 11. Esposti R., 2000. The Impact of Public R&D and Extension Expenditure on Italian Agriculture: An Application of a Mixed Parametric-nonparametric Approach. European Review of Agricultural Economics 27 (3), 365-384.
 12. Friedman M., 1962. Capitalism and Freedom. University of Chicago Press, Chicago.
 13. Furtado C., 1964. Development and Underdevelopment. University of California Press, Los Angeles.
 14. Helming J., Oudendag D., Zimmermann A., 2010. Common Agricultural Policy Regionalized Impact - The Rural Development Dimension. Deliverable: 3.3.4 Literature review on modelling the farm payment scheme and decoupled payments in agricultural sector models. LEI, The Hague. http://www.ilr.uni-bonn.de/agpo/rsrch/capri-rd/docs/d3.3.4.pdf.
 15. Hicks A.M., 1999. Social Democracy and Welfare Capitalism. Cornell University Press, Ithaca, NY.
 16. Karlsson J., Nilsson P., 2013. Capitalisation of Single Farm Payment on Farm Price: An Analysis of Swedish Farm Prices Using Farm-level Data. European Review of Agricultural Economics, first published online August 14, 1-22.
 17. Kilian S., Antón J., Salhofer K., Röder N., 2012. Impacts of 2003 CAP Reform on Land Rental Prices and Capitalization. Land Use Policy 29 (4), 789-797.
 18. Korpi W., 1983. The Democratic Class Struggle. Routledge & Kegan Paul, London.
 19. Krueger A.O., 1974. The Political Economy of the Rent-seeking Society. American Economic Review 64 (3), 291-303.
 20. Krueger A.O., 1990. Government Failures in Development. Journal of Economic Perspectives 4 (3), 9-23.
 21. McKenzie R.B., 1981. Taxation and Income Redistribution: An Unsympathetic Critique of Practice and Theory. Cato Journal 1 (2), 339-371.
 22. Mogues T., Yu B., Fan S., McBride L., 2012. The Impacts of Public Investment in and for Agriculture: Synthesis of the Existing Evidence. IFPRI Discussion Paper 01217, 1-66.
 23. Mosley P., Hudson J., Verschoor A., 2004. Aid, Poverty Reduction, and the 'New Conditionality'. Economic Journal 114 (496), F217-F243.
 24. Posner R.A., 1975. The Social Costs of Monopoly and Regulation. Journal of Political Economy 83 (4), 807-827.
 25. Prebisch R., 1950. The Economic Development of Latin America and its Principal Problems. United Nations, New York.
 26. Preserving America's Family Farms Act, 2012. H.R. 4157, In the Senate of the United States, 112th Congress, 2011-2013.
 27. Rosegrant M., Kasryno F., Perez N.D., 1998. Output Response to Prices and Public Investment in Agriculture: Indonesian Food Crops. Perez Journal of Development Economics 55 (2), 333-352.
 28. Siudek T., 2008: Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce [Impact of Agricultural Loans Provided by Cooperative Banks on Agriculture Development in Poland]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 66, 37-48.
 29. Stigler G.G., 1970. Director's Law of Public Income Redistribution. Journal of Law and Economics 13 (1), 1-10.
 30. Taylor L., 1991. Income Distribution, Inflation and Growth: Lectures on Structuralist Macroeconomic Theory. MA: MIT Press, Cambridge.
 31. Tullock G., 1988. Further Directions for Rent-seeking Research. In: Ch. Rowley, R. Tollison, G. Tullock (Eds.). The Political Economy of Rent-seeking. Kluwer Academic Publishers, Boston, 465-480.
 32. Wolfinger R.E., Rosenstone S.J., 1980. Who Votes? Yale University Press, New Haven, CT.
 33. Xu S., Zhang Y., Diao X., Chen K.Z., 2009. Impacts of Agricultural Public Spending on Chinese Food Economy. A general Equilibrium Approach. China Agricultural Economic Review 3 (4), 518-534.
 34. Zawojska A., 2011. Pogoń za rentą i lobbing we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej [Rent-Seeking and Lobbying in the EU's Common Agricultural Policy]. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G: Ekonomika Rolnictwa 98 (3), 63-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu