BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrański Maciej (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Propozycja wsparcia działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach przez wykorzystanie narzędzia wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego
Proposal to Support Preventive Activities in Enterprises through the Use of Wielkopolska System of Vocational and Educational Consulting
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 301, s. 55-67, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Pracownik w systemach zarządzania
Słowa kluczowe
Koszty, Zarządzanie wiedzą, Jakość
Costs, Knowledge management, Quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badawczym, dla osiągnięcia którego zostały podjęte prace opisane w niniejszym artykule, jest zidentyfikowanie możliwości zastosowania narzędzia wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ) w działaniach prewencyjnych w przedsiębiorstwach oraz w zakresie kształtowania kosztów tych działań. Obiektami badań są WSDEZ i działania prewencyjne w przedsiębiorstwach. Aby osiągnąć sformułowany cel badawczy, przeprowadzono analizę istotnych funkcjonalności narzędzia informatycznego, będącego elementem WSDEZ, zidentyfikowano proces obejmujący wybrane działania prewencyjne i wskazano obszary możliwych korzyści z zastosowania narzędzia WSDEZ w opisanym procesie.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the research is to identify opportunities to use the tool of Wielkopolska System of Vocational and Educational Consulting (WSVEC) in prevention activities in enterprises and in optimizing the costs of these activities. The identification of areas and activities in the company, in which it is reasonable to use the tool described in the article, allows to plan the research the result of which it will possible to clearly identify financial benefits in enterprises, resulting from the use of the tool and the existence of the enterprises within WSVEC. Earlier, during designing and testing of the tool, the surveyed entrepreneurs explicitly assessed the system and the tool. The objects of research are WSVEC and preventive activities in enterprises. To reach the research objective, an analysis of the relevant functions of the tool, which is a component of WSVEC, has been done, the process including some preventive activities has been identified and the areas of possible benefits from the use of the tool of WSVEC in the described process have been indicated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dygoń M., Wolińska I., Projekty innowacyjne, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009.
  2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Kempa-Pietrala K., Cicha A., Od pomysłu do projektu innowacyjnego, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009.
  4. Osuch J., Pawlak P., Sowińska-Milewska D., Projekty współpracy ponadnarodowej, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009.
  5. Penc J., Nowe oblicze organizacji, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 3.
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z dnia 17 lutego 2012 r.).
  7. Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorstwa, [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
  8. Szafrański M., Aspekty jakości w innowacyjnych projektach grupy Akcelerator Wiedzy Technicznej®, Zarządzanie i Finanse, "Journal of Management and Finance" 2012, nr 10/3/1, s. 484-501.
  9. Szafrański M., Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
  10. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego, red. M. Szafrański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu