BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlorz Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza zmian w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2010
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Serwicyzacja polskiej gospodarki : przemiany wewnątrzsektorowe, 2013, s. 54-71, rys., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Praca, Sektor usług, Gospodarka
Employment, Labour, Services sector, Economy
Abstrakt
Ogólny pogląd na kształtowanie się popytu na zasoby pracy umożliwia prześledzenie tego problemu w układzie trzech sektorów gospodarki. Takie przedstawienie problemu pozwala jednocześnie na pokazanie kształtowania się struktury absorpcji zasobów pracy w gospodarce. Pokazując więc chłonność gospodarki narodowej można jednocześnie dokonać oceny prawidłowości zmian struktury zatrudnienia w procesie rozwoju gospodarczego. Najstarszym i najbardziej rozpowszechnionym systemem badania zmian struktury, przyjętym także przez Międzynarodowe Biuro Pracy, jest klasyfikacja trójsektorowa (I - rolnictwo i leśnictwo, II - przemysł i budownictwo, III - usługi). Została ona wprowadzona do literatury ekonomicznej równolegle przez C. Clarkaoraz A.G.B. Fishera. Według teorii struktury Clarka-Fishera, w miarę rozwoju gospodarczego liczba pracujących w rolnictwie wykazuje tendencję malejącą w stosunku do zatrudnienia w przemyśle, które z kolei relatywnie zmniejsza się w stosunku do zatrudnienia w usługach. W rezultacie udział przemysłu w absorpcji siły roboczej wykazuje tendencję malejącą w stosunku do udziału usług. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hugon P.: Situation et signification de la théorie des trois secteurs, "Revue d'Histaire Economique et Sociale" 1963, No. 1
 2. Menz L.: Der tertiäre Sektor. Der Dienstleistungsbereich in den modernen Volkswirtschaften. Zürich 1965
 3. Triantis S.G.: Economic Progress, Occupational Redistribution and International Terms of Trade. "The Economic Journal" 1953 September
 4. Katouzian M.A.: The Development of the Service Sector: A New Approach. "Oxford Economic Papers" 1970, March
 5. Kabaj M.: Elementy pelnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej. PWN, Warszawa 1972
 6. Marciniak S.: Struktura produkcji a dynamika wzrostu gospodarczego. Warszawa 1970
 7. Clark C,: The Conditions of Economic Progress. London 1940,1957
 8. Fisher A.G.B.: The Clash of Progress and Security. London 1935
 9. Fisher A.: Production, Primary, Secondary and Tertiary. "The Economist Records" 1939, No. 28
 10. Galenson W.: Economic Development and the Sectoral Expansion of Employment. "International Labour Rewiew" 1963, No. 6
 11. Kwiatkowski E.: Teoria trzech sektorów gospodarki. Warszawa 1980
 12. Katouzian M.: The Development of the Service Sector. A New Approach. "Oxford Economic Papers" 1970, March
 13. Łukaszewicz A., Karpiński A.: Struktura gospodarcza. Modyfikacje i nowe zjawiska. Key Test, Warszawa 2001
 14. Roczniki statystyczne. GUS, Warszawa 1990-2011
 15. Karpiński A.: Przyszłość rynku w Polsce. PAN, Warszawa 2006
 16. Kotlorz D.: Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katowice 2004
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu