BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kończak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Sprawdzanie jednorodności jakości materiałów niekształtnych z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych
The Use of Extreme Value Distributions in Checking the Quality Shapeless Materials Homogeneity
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 152, s. 82-94, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych
Słowa kluczowe
Metody statystyczne, Statystyka, Zmienne losowe
Statistical methods, Statistics, Random variable
Uwagi
summ.
Abstrakt
Klasyczne metody statystyczne bardzo często odwołują się do założenia normalnego rozkładu analizowanych charakterystyk oraz niezależności pomiarów. Tak szczególne znaczenie rozkładu normalnego jest związane m.in. z centralnym twierdzeniem granicznym. Przy stosowaniu metod statystycznych w kontroli jakości zwykle zakłada się dodatkowo, że przedstawiany do kontroli materiał jest jednorodny. Teoria statystycznej kontroli jakości przedstawia wiele różnych metod sprawdzania jakości produktów. W zdecydowanej większości dotyczą one obiektów policzalnych, występujących w sztukach, opakowaniach itp. W artykule podjęto analizę zagadnienia badania jakości towarów materiałów niekształtnych. Jako materiał niekształtny będzie określany materiał, z którego nie sposób bezpośrednio wyodrębnić poszczególne elementy, opakowania itp. Przykładem materiału niekształtnego może być np. zwał węgla kamiennego w punkcie sprzedaży lub ziarno w silosach. W takim rozumieniu materiał niekształtny może mieć postać regularną np. sześciennego bloku. W artykule przedstawiono propozycję metody pozwalającej na weryfikację hipotezy głoszącej, że sprawdzany materiał jest jednorodny ze względu na badaną charakterystykę (fragment tekstu)

For quality control it is essential that the control samples are homogeneous. In practice this is impossible, and the requirement can be reduced to the condition that the samples were taken from the same population. The study presented in the paper is an analysis of the issue of testing the quality of the shapeless material. As a shapeless material is referred to the material from which it is impossible to directly extract the individual elements, packages, etc. This paper proposes a method to verify the hypothesis that the tested material is homogeneous due to the observed characteristics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boos D.D., Brownie C. (1989): Bootstrap Methods for Testing Homogeneity of Variances. "Technometrics", Vol. 31, No. 1.
  2. Castillo E., Hadi A.S., Balakrishnan N., Sarabia J.M. (2005): Extreme Value and Related Models with Applications in Engineering and Science. John Wiley & Sons, New Jersey.
  3. Efron B., Tibshirani R. (1993): An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall. New York.
  4. Good P.I. (1994): Permutation Tests: A Practical Guide for Testing Hypotheses. Springer-Verlag, New York.
  5. Kanji G.K. (2006): 100 Statistical Tests. Sage Publications, London.
  6. Kończak G. (2006): O teście równości wariancji wykorzystującym metodę bootstrap. W: Taksonomia 13. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 543-552.
  7. Scheaffer R.L. (1971): A Test for the Homogeneity of a Mixture. "Technometrics", Vol. 13, No. 2.
  8. (WWW1): http://www.r-project.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu