BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pływaczewski Emil W. (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jej rola w stworzeniu zintegrowanego systemu badań nad bezpieczeństwem w Polsce
The Polish Platform of Internal Security : Its Role in Creation of the Integrated System of Studies on Security in Poland
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2012, t. 17, s. 15-35
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo publiczne, Platformy internetowe, Zwalczanie przestępczości
Security, Public security, Internet platforms, Crime prevention
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono genezę badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem. Omówiono powołanie i kierunki działań Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaprezentowano również dwa przykłady projektów PPBW: "INDECT" oraz "Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli". Na koniec omówiono nowe perspektywy badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii (Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie), E.W. Pływaczewski (red.), Temida 2, Białystok 1998.
 2. Hołyst B.: Terroryzm, T. 1 i 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 3. Chlebowicz P., Filipkowski W. (red.), Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 4. Filipkowski W., Mądrzejowski W. (red.), Biały wywiad, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 5. Filipkowski W., Nowe kierunki badań nad bezpieczeństwem w Polsce i ich efekty, "Białostockie Studia Prawnicze", z. 9, s. 261 i n.
 6. Filipkowski W.: Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 7. Guzik-Makaruk E. (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 8. Hofmański P. (red.), Z problematyki prawa karnego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1994.
 9. Indecki K.: Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, Wydawnictwo WIS, Poznań-Białystok- Łódź 2006.
 10. Jasiński W., Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 11. Kowalewska-Borys E.: Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 12. Laskowska K.: Nielegalny handel narkotykami w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1999.
 13. Laskowska K.: Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2006.
 14. Nowicka I.: Rozbój drogowy jako przejaw przestępczości zorganizowanej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 15. Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 16. Pływaczewski E.W., Główne założenia i dotychczasowa realizacja projektu badawczego pt. Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli, [w:] L. K. Paprzycki, Z. Rau, (red.) Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 677 i n.
 17. Pływaczewski E.W.: Geneza i stan badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem w Polsce, "Białostockie Studia Prawnicze" 2011, z. 9, s. 229 i n.
 18. Pływaczewski E., Laskowska K., Szczygieł G., Guzik-Makaruk E., Filipkowski W., Zatyka E.: Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli, "Prokuratura i Prawo" 2010, nr 1-2, s. 176 i n.
 19. Pływaczewski E.W. (red.), Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm - w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
 20. Pływaczewski E.W., Rau Z., The Polish Platform for Homeland Security - a Pioneer Initiative for Up-to-date Security in the European Union, [w:] Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, Edited by/Herausgegeben von E.W. Pływaczewski, Temida 2, Białystok 2009, s. 445 i n.
 21. Pływaczewski E.W., Sprawozdanie z II Europejskiej Konferencji nt. badań nad bezpieczeństwem (Paryż, 29-30 września 2008 r.), "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 6.
 22. Pływaczewski E.W., Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej, "Prokuratura i Prawo" 2010, nr 7-8, s. 93 i n.
 23. Pływaczewski E.W., Współczesne tendencje przestępczości i kierunki jej przeciwdziałania z perspektywy XII Kongresu ONZ, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 781 i n.
 24. Pływaczewski E.W., XVI Światowy Kongres Kryminologii (Kobe, 5-9 VIII 2011 r.), "Państwo i Prawo" 2012, z. 4, s.128-130.
 25. Pływaczewski E.W., Zapobieganie przestępczości i sprawiedliwość karna. XII Kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych (Salwador, Brazylia,12-19 IV 2010), "Państwo i Prawo" 2010, z. 10, s.133 i n.
 26. Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, P. Hofmański, H.J. Hirsch, E.W. Pływaczewski, C. Roxin (red.), Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1997.
 27. Rau Z.: Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 28. Redo S.: Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Azji Centralnej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007.
 29. Szymaniak J., Kuczek R.: Wsparcie informatyczne projektu na przykładzie programu archiwizacji akt oraz programu analizy ankiet, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm - w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005. s. 625 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu