BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budyn-Kulik Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Model ścigania sprawcy wykroczenia w wybranych państwach
Models of Prosecuting Offenders in Selected Countries
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2012, t. 17, s. 65-88
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo karne, Regulacje prawne, Przestępczość
Law, Criminal Law, Legal regulations, Crime
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja, Austria, Niemcy, Włochy, Szwecja, Belgia, Estonia, Malta, Anglia, Rosja, Ukraina
France, Austria, Germany, Italy, Sweden, Belgium, Estonia, Malta, England, Russia, Ukraine
Abstrakt
W artykule omówiono podstawowe modele rozwiązań uregulowań dotyczących wykroczeń: model francuski, austriacki, niemiecki (pruski), common low oraz wschodnioeuropejski. Przedstawiono regulacje dotyczące wykroczeń w wybranych państwach m.in. Austrii, Włoszech, Rosji, Belgii, itd.

There are four models of petty offences. There is also another one - East-European model. Petty offences law in European countries has seemed to be unified last years. The competence to deal with petty offences cases belongs to the Police (mainly); at the same moment more procedural guarantees are introduced (court control, the possibility to direct the case to the court). The Polish law system separates the petty offences law from the criminal law. There are advantages and disadvantages of dividing the criminal law into three parts - crimes, offences and petty offences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrzczonowicz P. [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdywoń, Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, Toruń 2007, s. 75-76.
 2. Filar M. [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoń, Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, Toruń 2007, s. 175.
 3. Filar M. [w:] S. Frankowski (red.), Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej, Warszawa 1982, s. 93-95.
 4. Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1989, s. 8-10.
 5. Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2008, s. 9.
 6. Marek A., Regulacje prawne dotyczące drobnych czynów karalnych (wykroczeń) w państwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, "Zagadnienia Wykroczeń" 1988, nr 1980, s. 22.
 7. Marek A., Regulacje prawne dotyczące drobnych czynów karalnych (wykroczeń) w państwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, "Zagadnienia Wykroczeń" 1988, nr 6, s. 19-20.
 8. Poklewski-Koziełł K. [w:] S. Frankowski (red.), Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej, Warszawa 1982, s. 22-23.
 9. Pradel J., Wykroczenia w prawie francuskim, [w:] T. Bojarski, M. Mozgawa, J. Szumski (red.), Rozwój polskiego prawa wykroczeń, Lublin 1996, s. 185.
 10. Radecki W. [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2005, s. 6.
 11. Skupiński J., Model polskiego prawa o wykroczeniach, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 55.
 12. Wąsek A., Wprowadzenie do belgijskiego prawa karnego, Lublin 1994, s. 29-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu