BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papaj Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością a kontrola zarządcza
Quality Management System Manager vs. Managerial Control
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 301, s. 92-101, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Pracownik w systemach zarządzania
Słowa kluczowe
Normy ISO 9001, Zarządzanie jakością, Kontrola zarządcza
ISO 9001, Quality management, Management control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę roli pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w związku z zastosowaniem kontroli zarządczej w urzędach administracji publicznej. Celem opracowania była charakterystyka możliwości wykorzystania wymagań systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 dla spełnienia standardów kontroli zarządczej w urzędach administracji publicznej. Zweryfikowano pozytywnie hipotezę, iż wymagania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 spełniają standardy kontroli zarządczej w urzędach administracji publicznej. Pozwala to pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością znaleźć argumenty do ustanowienia systemu zarządzenia jakością jako rozwiązania spełniającego standardy kontroli zarządczej.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses the role of quality management system manager according to ISO 9001 in connection with the use of management control in public administration offices. The main objective of the study is to characterize the possible use of quality management system requirements according to ISO 9001 to meet the standards of management control in public administration offices. The paper is based on the method of analysis of the literature and a comparative analysis between the PN-EN ISO 9001:2009 and management control standards for public administration offices. The hypothesis that the requirements of the quality management system according to ISO 9001 meet the standards of management control in public administration offices has been positively verified. This allows a quality manager to find arguments to establish a quality management system as a solution to meet the standards of management control.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2005.
 2. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Biuletyn nr 1/2011, Departament Sektora Finansów Publicznych, Warszawa, grudzień 2011.
 3. Lisiecka K., Papaj T., Wstęp, [w:] Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia, red. K. Lisiecka, T. Papaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 4. Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E., Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 5. Papaj T., Kontrola zarządcza narzędziem orientacji na wyniki w organizacjach publicznych, ,,Problemy Jakości" 2012, nr 11.
 6. PN-EN ISO 19011:2012. Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, PKN, Warszawa 2012.
 7. PN-EN ISO 9004:2010. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa 2010.
 8. PN-EN ISO 9001:2009.
 9. Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2009.
 10. PN-ISO/IEC 27001:2007. System zarządzania bezpieczeństwem informacji, PKN, Warszawa 2007.
 11. PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006. PN-EN ISO 14001:2005. Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania, PKN, Warszawa 2005.
 12. PN-N-18001:2004. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, Warszawa 2004.
 13. Projekt "Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego - na przykładzie Polski" finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer 2011/01/B/HS4/00974 w latach 2011-2014.
 14. Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODiDK, Gdańsk 2010.
 15. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz.Urz. Ministra Finansów nr 15, poz. 84, z 30 grudnia 2009 r.
 16. Śpiewok K., Przegląd funkcjonowania systemu zarządzania jako źródło uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej - doświadczenia urzędu miejskiego w Gliwicach, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 17. Wspólna metoda oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu