BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałązka Marek (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Wieloczynnikowa ocena wrażliwości zysku operacyjnego jako narzędzie rachunkowości zarządczej
Multiple Factor Sensitivity Analysis of the Operating Profit as a Tool of Management Accounting
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 37-44, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Analiza wrażliwości, Analiza koszty-produkcja-zysk, Rachunek kosztów
Management accounting, Sensitivity analysis, Costs-production-pprofit analysis, Cost accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano metody i techniki wieloczynnikowej oceny wrażliwości zysku operacyjnego dla produkcji jednoasortymentowej. Scharakteryzowano klasyczną koncepcję mnożników zysku oraz superdźwignię operacyjną. Charakteryzując mechanizm superdźwigni operacyjnej wskazano przewagi jakie posiada ten instrument nad klasycznymi miarami analizy wrażliwości zysku operacyjnego. (abstrakt oryginalny)

This article shows the methods and techniques of the multiple factor sensitivity analysis of the operating profit. In the article there has been described a mechanism of operating super-leverage with indication of advantages of this instrument over classical tools of sensitivity analysis of operating profit. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1998.
  2. Gałązka M., Analiza wrażliwości rynkowej wartości dodanej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", 2009/2.
  3. Habela D., Polaczek R., Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2001.
  4. Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody i analizy, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  5. Kotaś R., Sojak S., Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWN, Warszawa, 1999.
  6. Mielcarek J., Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Target, Poznań 2008.
  7. Nowak W. A., Zysk, a koszty i wolumen produkcji, czyli analiza relacji Koszt - Wolumen - Zysk i jej wykorzystanie w procesach decyzyjnych, [w:] A. A. Jaruga, W. A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
  8. Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1975.
  9. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2003.
  10. Żwirbla A., Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu