BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysta Bartosz (Tauron Polska Energia SA), Kudyba Dominik (Tauron Polska Energia SA)
Tytuł
Zmiana wartości kapitału ryzyka pod wpływem zastosowania dynamicznego zabezpieczenia opcji zakupu energii elektrycznej
The Change of Capital Risk Value Caused by the Dynamic Security of Electricity Call Options
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 155, s. 495-508, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Rynek energetyczny, Ryzyko, Opcja kupna, Wycena opcji
Electric power, Energy market, Risk, Call options, Options pricing
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie profilu ryzyka wystawcy opcji zakupu (opcja call) dla różnych wariantów zabezpieczenia pozycji. Dodatkowo przeprowadzono analizę zapotrzebowania na kapitał ryzyka dla każdego z wyżej wymienionych wariantów oraz ocenę rentowności kontraktu z zastosowaniem pomiaru wyników skorygowanego o ryzyko RAPM (ang. Risk Adjusted Performance Measurement).(fragment tekstu)

Progressing liberalization and electricity market development in Poland results increase of competitiveness. The new products being offered to customers are increasingly more complex and sophisticated. Accordingly, it requires a challenge for both portfolio and risk management skills. Considering market risk peculiarity within the frame of energy market as well as lack of energy derivatives market - including options contracts, position's hedging becomes very difficult. Hedging efficiency determines risk exposure and furthermore risk capital demand. Dynamic hedging approach described in this paper has been focused especially on short position in call option, written as a compliment - additional value for customer. The main purpose of presented approach is to provide stable enough financial performance and adequate risk's yield premium.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexander C., Sheedy E., Aziz A., Rosen D.: Capital Allocation and RAPM. W: The Professional Risk Managers' Handbook. Vol. III: Risk Management Practices. PRMIA 2004.
  2. Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  3. Black F., Scholes M.: The pricing of options and corporate liabilities. "The Journal of Political Economy" 1973, Vol. 81 (3).
  4. Cesari G. i in.: Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure. A technical guide. Springer Verlag, Berlin 2009.
  5. Hull J.C.: Options, Futures, And Other Derivatives. Pearson 2012.
  6. Introduction and executive summaries of CCRO recommendations. Committee of Chief Risks Officers 2002.
  7. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. WN PWN, Warszawa 2008.
  8. Michalski D., Krysta B., Lelątko P.: Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej. IDWE, Warszawa 2004.
  9. Rao V.: The Significance of Economic Capital to Financial Institutions. W: Economic Capital. A Practitioner Guide. Ed. A. Dev. Risk Book, London 2004.
  10. Zerka M.: Mechanizmy rynkowe w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii Sp. z o.o., Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu