BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Responsibility of Persons Managing Employees in the Health and Safety Management System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 301, s. 133-146, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Pracownik w systemach zarządzania
Słowa kluczowe
Menedżer, System zarządzania BHP
Manager, Health and safety management system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zakres obowiązków osób kierujących pracownikami, wynikający z obowiązujących przepisów prawa pracy. W szczególny sposób zwrócono uwagę na odpowiedzialność tych osób w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opierającym się na normie PN-N 18001. W opracowaniu przedstawiono również sposoby definiowania osoby kierującej pracownikami, niezbędne kwalifikacje i umiejętności, którymi powinny cechować się te osoby, oraz style zarządzania, jakie mogą być przez nie stosowane.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a range of obligations, under existing labor laws and other normative documents, for persons managing employees. The author of this article specially paid attention to the responsibility of persons managing employees in the occupational health and safety management system based on PN-N 18001. The study also shows the ways of defining the persons managing employees, necessary qualifications and skills, which should characterize them and management styles that can be used by them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Rogala P. (red.), Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2011.
 2. Gajdzik B., Wyciślik A., Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 3. Górska E., Lewandowski J., Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
 4. http://sjp.pwn.pl/szukaj/kierownik [7.06.2013].
 5. http://www.bhpedu.pl/akty-prawne/ [27.12.2011].
 6. http://www.ciop.pl/1488.html [1.12.2011].
 7. http://www.nf.pl/Artykul/8866/Odpowiedzialnosc-i-obowiazki-w-zakresie-bhp-osob-kierujacychpracownikami/ bhp-prawo-pracy-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-Kodeks-pracy/ [27.12.2011].
 8. Kaniewski J., "Prawo Przedsiębiorcy" 2008, nr 6.
 9. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 10. Misztal J., Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 11. OHSAS 18001: 2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 12. Pietrzak L., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem, CIOP, Warszawa 2005.
 13. PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, PKN, Warszawa 2004.
 14. PN-N 18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne, PKN, Warszawa 2001.
 15. Tokarski S., Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa 2006.
 16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU 1998 nr 21, poz. 94).
 17. Widzisz R., Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle art. 220 kodeksu karnego, "Prokuratura i Prawo" 2005, 4,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu