BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza zaangażowania osób w wieku 50+ w Polsce w wybrane formy aktywności pozazawodowej
Analysis of the Involvement of People Aged 50 + in Poland in Chosen Forms of Non-Work Activities
Źródło
Nauki Społeczne / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (8), s. 34-44, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Analiza wielowymiarowa
Society, Multi-dimensional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę zaangażowania Polaków w wieku 50 lat i więcej w różne formy aktywności pozazawodowej. Zakres uczestnictwa przedstawiono na tle innych krajów europejskich. Prezentowane rozważania wskazują, że polskie pokolenie 50+ charakteryzuje się bardzo dużą biernością, w szczególności w obszarze wolontariatu, działalności charytatywnej oraz przynależności do klubów. Z drugiej strony wykazuje bardzo wysokie zaangażowanie w działalność organizacji religijnych. Istotny wpływ na uczestniczenie w określonych działaniach mają takie cechy, jak: wiek, płeć oraz stan zdrowia. Można przypuszczać, że duże znaczenie ma także niekorzystna sytuacja materialna.(abstrakt oryginalny)

The involvement in various forms of non-work activities of persons aged 50 and over in Poland is discussed in this paper. The range of participation is compared to other European countries. The presented considerations indicate that the Polish generation 50+ is characterized by a very high level of inactivity, particularly in the field of volunteering, charity and clubs membership. On the other hand, the involvement in religious organizations is very high. Such factors as age, gender and state of health have a significant impact on the participation in certain activities. Crucial importance may be also assigned to the unfavorable financial situation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiński J., Dobrostan psychiczny i społeczny Polaków w wieku 50 i więcej lat na tle wybranych społeczeństw europejskich, CenEA Research Note Series RN01pl/09.
 2. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2004.
 3. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 4. Myck M. i in., Zdrowie, praca i styl życia populacji 50+ w Polsce na tle innych krajów Europy, CenEA Research Note Series RN02pl/09, http://ibmed.ayz.pl/share/files/publikacje/cenea_rn02_09.pdf, dostęp 12.05.2013.
 5. Nyce S.A., Shieber S.J. Ekonomiczne konsekwencje starzenia sie społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 6. Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania, Komitet Prognoz \"Polska 2000 Plus\" przy Prezydium PAN, Warszawa 2008.
 7. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa, październik 2008, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Program50+.pdf, dostęp 10.05.2013.
 9. http://www.share50plus.pl/, dostęp 12.05.2013.
 10. http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Analizy/Informacje%20o%20projekcie%20SHARE.pdf, dostęp 1.05.2013.
 11. http://www.share-project.org/fileadmin/pdf_questionnaire_wave_4/SHARE_PL_wave4_main_questionnaire.pdf, dostęp 1.05.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6019
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu