BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane zagadnienia obecnego kryzysu ekonomicznego
The Selected Theoretical and Real Questions of Economic Crises
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 45-56, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Przyczyny kryzysu, Kryzys finansowy, Zarządzanie w kryzysie
Economic crisis, Causes of crisis, Financial crisis, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest dokonanie oceny obecnego kryzysu ekonomicznego (zapoczątkowanego w 2007 roku). Zostało to zrealizowane z uwzględnieniem tła teoretycznego oraz realnych konsekwencji dla funkcjonowania gospodarek, w tym nawiązania do polskiej. Po analizie teorii kryzysów przeanalizowano mechanizm obecnego kryzysu ekonomicznego wraz z jego skutkami dla gospodarki realnej. Wskazano na istotną rolę uregulowań rynków finansowych i działań antykryzysowych. W końcowej części artykułu zawarto refleksje, wynikające z wcześniejszych rozważań, odnośnie sytuacji gospodarczej i jej perspektyw w Polsce. Zwrócono uwagę na kwestie dotyczące wspomagania sektora finansowego środkami publicznymi oraz na potencjalne możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej wiążące się z większym wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych UE. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is evaluation of present economic crises (initiate in 2007) in context of selected theories of economic crises and real consequences for functioning of economies, especially Polish. After analysis of theory of financial crises the mechanism of present economic crisis was analyzed with his results for real economy. It pointed at essential part of settlement of financial markets and the anti - crisis acting. In the final part of the article reflections about economic situation and her perspectives in Poland, what resulting earlier considerations. One has pointed at matters connected with public support of financial sector as well as on potential possibilities of improvement of economic situation relate with larger using of structural funds of the UE. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G., Shiller R., Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why it Matters for Global Capitalism?, Princeton University Press, Princeton 2009.
 2. Breuer J., An Exegesis on Currency and Banking Crises, [w:] S. Sayer (red.), Issues in Monetary, Financial and Macroeconomic Adjustment Policies, Blackwell, Oxford 2005.
 3. Gastomski E., Choroba zakaźna? "Gazeta Bankowa", 2008/38.
 4. Geithner T., Written Testimony before the US Senate Budget Committee, February 2010, materiał zawarty na stronach www. US Department of The Treasury, http:// www.treas.gov/press/releases/tg534.htm [15.05.2010].
 5. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna - a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 6. Koronowski A., Czynniki destabilizacji rynków walutowych, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2003.
 7. Kowalczyk M., Miesiąc, który wstrząsnął bankowością, "Parkiet", 2008/ 237.
 8. Krugman P., Wracają problemy kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa 2001.
 9. Minsky H., Can it happen again? Essays on instability and finance, M. E. Skarpe, New York 1982.
 10. Obstfeld M., The Logic of Currency Crises, NBER Working Paper No. 4640, 1994.
 11. Orłowski W., Świat, który oszalał, Biblioteka "Gazety Wyborczej", Warszawa 2008.
 12. Rymarczyk J., Stabilizacja i kryzysy na globalnych rynkach finansowych, http://www. wiedzainfo.pl/wyklady/631 [15.05.2010].
 13. Soros G., Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2008.
 14. Tornell A., Westermann F., Boom-Bust Cycles and Financial liberalization, The MIT Press, Cambridge, Mass, 2005.
 15. World Economic Outlook, m sss.imf.org/external, styczeń 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu