BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Anna (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Skuteczne motywowanie - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa
The Efficient Motivate - the Key to the Success of the Firm
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 57-74, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Motywacje, Motywacja do pracy, Systemy motywacyjne, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, System motywacyjny organizacji, Motywacje zawodowe, System motywacyjny przedsiębiorstwa
Motivating employees, Motivation, Work motivation, Motivating systems, Personnel management, Human Resources Management (HRM), Organization's motivational system, Career motivation, Company's motivational system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest podyktowany potrzebą rozstrzygnięcia kwestii wpływu umiejętności skorelowania motywowania z motywacjami zatrudnionych. Jest to swoista synteza dotychczasowych rozważań nad skutecznym motywowaniem pracownika, możliwościami motywacyjnymi pracodawcy oraz postrzeganiem tej kwestii przez obie strony. Praca zawiera podstawowe tezy, dotyczące umiejętnego kierowania jednostkami, postrzegane w aspekcie psychologicznym, co przekłada się na właściwą skuteczność w zarządzaniu personelem. Poniższa dysputa jest próbą określenia współcześnie funkcjonujących wzorców motywowania i motywacji a zarazem próbą rozrachunku z dotychczasowo pojmowaną problematyką wspomnianego zjawiska.(abstrakt oryginalny)

That paper is connected with a need to decide a question about an influence of the skills correlation on the motive and motivate in a successful manage of the firm. That is a synthesis of the consideration about a successfully possibilities of motivate. It explain complications of motives and motivations of employees. The paper contains an elementary thesis about of the human resources manage in the psychological aspect. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 2. Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 3. Czerwiński A. (red.), Organizacja i zarządzanie, WUG, Gdańsk 1994.
 4. Dusiński A., Jak strategia firmy wpływa na kulturę organizacyjną, "Personel", 2002/3.
 5. Dzieńdziora J., Obraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej, [w:] M. Michałowska (red.), Zachowania adaptacyjne podmiotów TSI na europejskim rynku transportowym, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 6. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 7. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 8. Gros U., Zachowanie organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa 2003.
 9. Hall C. S., Lindsay G., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1990.
 10. Juchnowicz M., Współczesne tendencje motywowania pracowników w polskich realiach, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu personelem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1997.
 11. Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 12. Kendall B., Ludzie przedsiębiorstwa, Prett, Warszawa 1992.
 13. Kobjoll K., Motywacje - jak to zrobić w swojej firmie, Astrum, Wrocław 2000.
 14. Kozioł K., Motywacje do pracy - determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa 2002.
 15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 16. Robbins S. P., De Cenzo D. A., Postawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 17. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i Spółka, Poznań 2001.
 18. Scott W. E., Cummings L. L., Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 19. Sikora J., Motywowanie pracowników, OPO, Bydgoszcz 2000.
 20. Steinman W., Scheyorg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 21. Stevenson M., Motywowanie pracowników, Liber, Warszawa 2002.
 22. Stoner J. S., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 23. Terelak J. F., Psychologia organizacji i zarządzania, Diffin, Warszawa 2005.
 24. Wachowiak M., Profesjonalny menedżer, Diffin, Warszawa 1998.
 25. Wajda T., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.
 26. Zieleniewski J., Organizacje i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
 27. http://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:Piramida_potrzeb [15.06.2010].
 28. http://www.justitia.pl/article.php?sid=345 [15.06.2010].
 29. http://www.sciaga.pl/tekst/40294-41-rodzaje _i_ uwarunkowania_ potrzeb [15.06.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu