BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Corporate Social Responsibility from the Accounting Perspective
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw z perspektywy rachunkowości
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 9-17, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rachunkowość, Aktywa, Raportowanie
Corporate Social Responsibility (CSR), Accounting, Assets, Reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uniwersalność i elastyczność rachunkowości pozwalają na jej ukierunkowanie na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa, która stanowi istotny element w budowaniu wizerunku i reputacji firmy. Konsekwencją wdrożenia koncepcji odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie są ponoszone nakłady i osiągane efekty, które w sposób bezpośredni i/lub pośredni wpływają na składniki majątku przedsiębiorstwa, w szczególności na aktywa niewidzialne nieujawniane w systemie rachunkowości. Dotychczasowe rozwiązania rachunkowości są nie wystarczające, aby ująć aspekty społeczne, dlatego niektóre jednostki sporządzają raport zintegrowany, którego celem jest jednoczesne ujawnianie informacji ekonomicznej, społecznej i środowiskowej o przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

Universal and flexible nature of accounting allows for its focusing on Corporate Social Responsibility, which is the crucial component in the process of constructing company image and reputation. The consequence of Corporate Social Responsibility concept implementation are the invested outlays and the achieved results which, indirectly or directly, influence company assets and especially the invisible assets undisclosed in accounting system. Due to the fact that the existing accounting solutions are insufficient to cover social aspects, some entities prepare an integrated report which is aimed at simultaneous disclosure of economic, social and environmental information about an enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Aktywa niewidzialne przedsiębiorstwa - istota i znaczenie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2011, t. 62 (118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 2. Burzym E., Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2008, t. 45 (101),
 3. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa. Eccles R.G., Krzus M.P., Integrated reporting for a sustainable strategy, Financial Executive 2010, March.
 4. Gabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Itami H., Roeh T.W., Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge, MA, London 1987.
 6. Kamela-Sowińska A., Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [in:] Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 7. Kobiela-Pionnier K., Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012, t. 66 (122), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 8. Krasodomska J., Zintegrowana sprawozdawczość spółek 2020 roku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012, t. 66 (122), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 9. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 11. Pogodzińska-Mizdrak E., Koncepcja społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2010, t. 56 (112), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 12. Sojak S., Rachunkowość przymiotnikowa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2011, t. 62 (118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu