BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i ich wpływ na realizację funkcji dochodowej i motywacyjnej tego świadczenia
Changes in the Principles of Granting Unemployment Benefits and their Influence on the Realization of the Income and Motivation Function of this Allowance
Źródło
Nauki Społeczne / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (8), s. 117-138, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Zasiłki dla bezrobotnych, Rynek pracy, Zabezpieczenie społeczne
Unemployment, Unemployment benefits, Labour market, Social security system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia zmiany w rozwiązaniach dotyczących zasiłku dla bezrobotnych, wprowadzane w Polsce w latach 1990-2013. Autorka podjęła też próbę określenia wpływu tych zmian na realizację funkcji dochodowej i motywacyjnej omawianego świadczenia. Z przeprowadzanej analizy wynika, że w badanym okresie następowało stopniowe zaostrzanie warunków uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasad przyznawania tego świadczenia. Kolejne regulacje ustawowe prowadziły do ograniczania dochodowego oddziaływania zasiłku i wzmacniały jego funkcję motywacyjną.(abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in the solutions of unemployment benefit, introduced in Poland in the years 1990-2013. The author has also undertaken an attempt at determining the influence of these changes on the realization of the income and motivation function of this allowance. As it results from the analysis carried out, in the study period a gradual tightening of the conditions of qualification for the benefit as well as principles for granting the allowance were observed. Consecutive legal regulations led to a limitation in the income function of the benefit and an increase in its motivation function.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesiołkiewicz M., Ekonomiczne skutki i metody ograniczania bezrobocia, \"Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny\" 1998, zeszyt 3-4.
 2. Frieske K., Popławski P., Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
 3. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1994.
 4. Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 5. Kowalczyk O., Zagadnienia ogólne zabezpieczenia społecznego, [w:] Wymiary polityki społecznej, red. S. Kamiński, O. Kowalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2013.
 6. Kubiak P., Wpływ systemu zasiłkowego na postawy bezrobotnych, [w:] Współczesny rynek pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011.
 7. Kurowski P., Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejście, IPiSS, https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne-oraz-minimum-egzystencji, 29.07.2013.
 8. Leksykon polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 9. Nagel K., Modele polityki rynku pracy w krajach europejskich, [w:] Współczesny rynek pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011.
 10. Nagel K., Smandek I.M., Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 11. Sipurzyńska-Rudnicka K., Zasiłki dla bezrobotnych jako forma zabezpieczenia społecznego, [w:] Zabezpieczenia społeczne, red. Z. Pisz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 12. Skórska A., Przeciwdziałanie bezrobociu, [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 13. Szylko-Skoczny M., Bezrobocie jako kwestia społeczna,[w:] Wokół teorii polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska , Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 14. Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 15. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001, z późn. zmian.
 16. Ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu, DzU 1989, nr 75, poz. 446.
 17. Ustawa z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu, DzU 1991, nr 106, poz. 457.
 18. Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, DzU 1995, nr 1, poz. 1.
 19. Zasiłków dla bezrobotnych mniej niż jak na lekarstwo, http://www.gazetaprawna.pl/drukowanie/ 647915, 11.07.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6019
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu