BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kułyk Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Kwestia rolna w teorii wyboru publicznego
The Agrarian Issue in the Public Choice Theory
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 3, s. 7-18, bibliogr. 45 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Teoria wyboru publicznego, Rolnictwo, Polityka gospodarcza, Teoria wyboru
Public choice theory, Agriculture, Economic policy, Choice theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono współczesne ujęcie kwestii rolnej w teorii wyboru publicznego. Wskazano, że w procesach liberalizacji i globalizacji znaczenie rolnictwa uległo wzmocnieniu, zwłaszcza w wyniku zmian warunków makrootoczenia. Nadal głównym źródłem badań w kwestii rolnej jest specyfika produkcji rolnej i alokowanych w rolnictwie zasobów. Uwzględnienie dorobku teorii wyboru publicznego, w tym koncepcji rent seeking nie neguje interwencjonizmu w rolnictwie, natomiast wskazuje na konieczność redukcji asymetrii informacji między podmiotami gospodarczymi. Niedoskonałości alokacji za pośrednictwem państwa są efektem niedoskonałej koordynacji w zakresie wyborów publicznych. (abstrakt oryginalny)

In the article we presented the modern approach to the agrarian question. We have shown that the processes of globalization and liberalization have increased the role of the agrarian issue, especially as a result of changes in the macroeconomic environment. Despite ongoing changes, the main source of the agrarian issue is the specificity of allocated farming and agricultural resources. The public choice theory points to the need to reduce the asymmetry of information between operators. Imperfections of state allocation are the result of imperfect coordination of public choice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Passarelli F. 2010: Regulation versus Taxation, National Bureau of Economic Research.
 2. Angelopoulos K., Phillippopoulos A., Vassilatos V. 2009: The social cost of rent seeking in Europe, "European Journal of Political Economy", no. 2, s. 280-299.
 3. Baylis K., Rausser G. 2001: Rules, policy and rent seeking: A cross-border comparison, "Canadian Journal of Agricultural Economics", vol. 49, no. 4, s. 493-504.
 4. Bevir M. 2007: Public Governance, vol. I, Theories of Governance, SA GE Publications London.
 5. Buchanan J.M. 1984: The Ethical Limits of Taxation, "Scandinavian Journal of Economics", Wiley Blackwell, vol. 3, no. 2, s. 339-359.
 6. Buchanan J.M. 1997: Finanse publiczne w warunkach demokracji: systemy fiskalne a decyzje indywidualne, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
 7. Czyżewski A. (red.). 2007: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, Wyd. AE w Poznaniu.
 8. Czyżewski A. (red.). 2009: O potrzebie koordynacji procesów globalizacji i polityki makroekonomicznej względem rolnictwa, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN , Warszawa, s. 73-116.
 9. Czyżewski A., Kułyk P. 2010: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, "Ekonomista", nr 2, s. 189-214.
 10. Czyżewski B., Mrówczyńska-Kamińska A. 2011: Przepływy gałęziowe i podział rent w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w latach 1995-2005, "Ekonomista" nr 2, s. 203-233.
 11. Czyżewski, A., Matuszczak, A. 2011: The dilemmas of the agrarian issues in the panorama of history the mechanism of farms discriminations, "Management", nr 2, s. 414-461.
 12. De Soto H. 2000: The mystery of Capital: Why Capitalism Triumps in the West and Fails Everywhere Else, New York.
 13. Demirbas D., Demirbas S. 2011: Role of the State in Developing Countries: Public Choice versus Schumpeterian Approach, "Business and Economics Research Journal", vol. 2, no 1, 2.
 14. Doucouliagos H., Paldam M. 2008: Aid effectiveness on growth: A meta study, "European Journal of Political Economy", no. 24, s. 1-24.
 15. Pasour E.C. 1987: Rent Seeking: Some Conceptual Problems and Implications, "Review of Australian Economics", no. 1, s. 123-145.
 16. Gardner B.L. 2005: Causes of Rural Economic Development, "Agricultural Economics", vol. 32, no. 1, s. 21-41.
 17. Hayek F.A. 1972: The Constitution of Liberty, Gateway, Chicago.
 18. Jackson P.M. 1987: The Role of Government in Changing Industrial Societies: A Schumpeter Perspective, University of Leicester Discussion Paper No. 60.
 19. Klimczak B. 2005: Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, [w] Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, S. Rudolf (red.), Kielce.
 20. Kułyk P. 2009: Współzależności międzynarodowe w retransferze nadwyżki ekonomicznej, "Roczniki Naukowe SER iA", t. XI , z. 3, s. 208-213.
 21. Kułyk P. 2013: Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 22. Laband D.N., Sophocleus J.P. 1992: An estimate of resource expenditure on transfer activity in the United States, "Quarterly Journal of Economics", no. 107, s. 959-983.
 23. Liberska B. (red.). 2002: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE , Warszawa.
 24. Mendez M.A., Monteiro C.A., Popkin B.M. 2005: Overweight exceeds underweight among women in most developing countries, "American Journal Clinical Nutrition", vol. 81, no. 3, s. 714-721.
 25. Mueller D. 2003: Public Choice III, Cambridge University Press.
 26. Myrdal G. 1975: Przeciw nędzy na świecie: Zarys światowego programu walki z nędzą, Warszawa.
 27. NBER Working Papers no. 16413.
 28. Niskanen W.A. 2001: Bureaucracy, [w] The Elgar Companion to Public Choice, W.F. Shughart, L. Razzolini (red.), Edward Elgar Publishing Limited.
 29. O'Driscoll G.P., Hoskins L. 2003: Property Rights: The Key to Economic Development, W.F. Shughart, L. Razzolini (red.), "Cato Policy Analysis", no. 482, Washington.
 30. O'Driscoll G.P., Hoskins L. 2006: The Case for Market-Based Regulation, "Cato Journal", vol. 26, no. 3, s. 469-487.
 31. Olson M. 1965: The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge.
 32. Paunovic I., Moreno-Brid, J.C. 2007-2008: Global Imbalances and Economic Development Economic Policymaking by Leftist Governments in Latin America, "International Journal of Political Economy", vol. 36, no. 4, s. 53-70.
 33. Popkin B.M. 2006: Global nutrition dynamics: the world is shifting rapidly toward a diet linked with noncommunicable diseases, "The American Journal of Clinical Nutrition", vol. 84, no. 2, s. 289-298.
 34. Reardon T., Swinnen J.F.M. 2004: Agrifood Sector Liberalisation and the Rise of Supermarkets in Former State-controlled Economies: A Comparative Overview, "Development Policy Review", vol. 22, no. 5, s. 515-523.
 35. Savas E.S. 1992: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWN , Warszawa.
 36. Schmitz A., Moss C.B., Schmitz T.G. 2010: Agriculture Policy, Agribusiness and Rent-Seeking Behaviour, University of Toronto Press, Toronto.
 37. Sen A.K., 1970: The impossibility of a Paretian liberal, "Journal of Political Economy", vol. 78, no 1, s. 152-157.
 38. Sinabell F. 2008: To What Extent is Rural Development a Joint Product of Agriculture? Overview and Policy Implications, [w] Multifunctionality in Agriculture: Evaluating The Degree of Jointness, Policy Implications, OECD , Paris.
 39. Stigler G.J. 1971: The Theory of Economic regulation, "The Bell Journal of Economics and Management Science", vol. 2, no 1, s. 3-21.
 40. Tullock G. 1967: The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft, "Western Economic Journal", vol. 1, s. 45-53.
 41. Wilkin J. 1986: Współczesna kwestia agrarna, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
 42. Wilkin J. 2009: Rolnictwo - funkcje teraz i w przyszłości, "Pomorski Przegląd Gospodarczy", t. 42, nr 3, s. 15-18.
 43. Wilkin J., 2005, Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe SC HOLAR , Warszawa.
 44. Woś, A. 1992: Interakcje między rolnictwem a gospodarką narodową, "Ekonomista", nr 5-6, s. 657-668.
 45. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IER iGŻ-PI B, Warszawa, s. 99-105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu