BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędralska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Komańda Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Dziubińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, 140 s., rys., tab., bibliogr. 242 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Kompetencje
Enterprise internationalization, International enterprise, Competences
Abstrakt
(...) Głównym celem poznawczym niniejszego opracowania jest identyfikacja struktury i podstawowych wymiarów dynamicznych kompetencji internacjonalizacyjnych determinujących odpowiednią konfigurację zasobów, struktur, procedur oraz rutyn organizacyjnych. Cel utylitarny monografii sprowadza się do zaoferowania kadrze menedżerskiej niezbędnej wiedzy pozwalającej na szybką i elastyczną rekonfigurację zasobów przedsiębiorstwa do zmiennych uwarunkowań rynków międzynarodowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P.S.: Managing Flexible Automation. "California Management Review" 1988, Vol. 30.
 2. Adner R., Helfat C.: Corporate Effect and Dynamic Managerial Capabilities. "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24.
 3. Aharoni Y.: The Foreign Investment Decision Process. Harvard Business School, Boston 1966.
 4. Amis J., Slack T., Hinings C.: The Pace, Sequence', and Linearity of Radical Change. "Academy of Management Journal" 2004, Vol. 47.
 5. Amit R., Schoemaker P.: Strategic Assets and Organizational Rent. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 6. Andersson U., Forsgren M., Holm U.: Subsidiary Embeddedness and Competence Development in MNCs: Multi-Level Analysis. "Organization Studies" 2001, Vol. 22, No. 6.
 7. Andersson U., Johanson J., Vahlne J.E.: Organic Acquisition in the Internationalization Process of the Business Firm. "Management International Review" 1997, Vol. 37.
 8. Argote L.: Organizational Learning: Creating, Retaining and Transferring Knowledge. Kluwer Academic Publishers, Boston 1999.
 9. Argyres N.: Evidence on the Role of Firm Capabilities in Vertical Integration Decisions. "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17.
 10. Audio P.G., Locke E.A., Smith K.G., Ken G.: The Paradox of Success: An Archival and a Laboratory Study of Strategic Persistence Following Radical Environmental Change. "Academy of Management Journal" 2000, Vol. 43.
 11. Autio E., Sapienza H.J., Almeida J.G.: Effects of Age at Entiy, Knowledge Intensity, and Instability on Internal Growth. "Academy of Management Journal" 2000, Vol. 41.
 12. Barney J.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management Studies" 1991.
 13. Bartlett Ch.A., Ghoshal S.: Managing Across Borders. The Transnational Solution. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1989.
 14. Baum J.A.C.: Whole-Part Coevolution Competition in Organizations. W: Variations in Organizations Science: In Honor of Donald T. Campbell. Red. J.A.C. Baum, B. McKelvey. Sage, London 1999.
 15. Bazerman M., Watkins M.: Predictable Surprises. Harvard Business School Press, Boston 2004.
 16. Beckett A.J., Wainwright Ch.E.R., Bance D,: Knowledge Management: Strategy or Software? "Management Decision" 2000, Vol. 38, No. 9.
 17. Benito G.R.G., Welch L.S.: De-intemationalization. "Management International Review" 1997, Vol. 37.
 18. Berneclcer T.: Entwicklungsdynamik organisatorischer Netzwerke. Konzeption, Muster und Gestaltung. Deutscher Universitaets-Verlag, Stuttgart 2004.
 19. Bilkey W.J., Tesar G.: The Export Behavior of Smaller-Sized Wisconsin Manufacturing Firms. "Journal of International Business Studies" 1977, No. 8.
 20. Binsztok A.: Przesłanki decyzyjne kształtowania organizacji sieciowej. W: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. Red. V. Galant, K. Perechuda. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1086, Wrocław 2005.
 21. Bishara N.D.: Covenants Not to Compete in a Knowledge Economy: Balancing Innovation from Employee Mobility Against Legal Protection for Human Capital Investment: 50 States, Public Policy, and Covenants Not to Compete in an Information Economy. "Berkeley Journal of Employment & Labour Law" 2006, Vol. 27, No. 2.
 22. Blaich G.: Wissenstransfer in Franchisenneztwerken. Eine Lemtheorische Analyse. Deutsche Universitaetes-Verlag, Wiesbaden 2004.
 23. Borczuch A., Czakon W.: Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 3.
 24. Boynton A.C., Victor B.: Beyond Flexibility: Building and Managing the Dynamically Stable Organization. "California Management Review" 1991, Vol. 34.
 25. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 26. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 27. Bruche G.: The Emergence of China and India as New Competitors in MNCs' Innovation Networks. "Competition & Change" 2009, Vol. 13, No. 3.
 28. Burgelman R.A.: A Process Model of Internal Corporate Venturing in Diversified Major Firm. "Administrative Science Quarterly" 1983, Vol. 28.
 29. Burgelman R.A.: Strategy is Destiny. How Strategy-Making Shapes a Company's Future. The Free Press, New York, London, Toronto, Sydney 2002.
 30. Cantner U., Joel K.: Network Position, Absorptive Capacity and Firm Success. "The UIP Journal of Knowledge Management" 2011, Vol. IX, No. 1.
 31. Cantwell J,, Narula R.: International Business and the Eclectic Paradigm: Developing the OLI Framework, Routledge, London, New York 2003.
 32. Casson M.: An Entrepreneurial Theory of the Finn. W: Competence, Governance, and Entrepreneurship. Red. N. Foss, V. Mahnke. Oxford University Press, Oxford 2000.
 33. Cavusgil S.T.: Differences among Exporting Firms Based on Their Degree of Internalization. "Journal of Business Science Research" 1984, Vol. 12, No. 2.
 34. Chakravarthy B.S., White R.E.: Strategy Process: Formulating, Implementing and Changing Strategies. W: Handbook of Strategy and Management. Red. H.Thomas, R. Wittington. Sage Publications, London 2002.
 35. Chandler A.: Strategy and Structure: History of American Industrial Enterprise. MIT Press, Cambridge 1962.
 36. Chandler A.: The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. Harvard University Press, Cambridgel977.
 37. Chapman J.A., Ferfolja T.: Fatal Flows: The Acquisition of Imperfect Mental Models and Their Use in Hazardous Situations. "Journal of Intellectual Capital" 2002, Vol. 2.
 38. Chen Y.Ch., Jan V.: MNCs, Global Innovation Networks and Developing Countries: Insights from Motorola in China. "International Journal of Business and Management Science" 2008, Vol. 1, No. 1.
 39. Child J.: Organizational Structure, Environment and Performance: the Role of Strategic Choice. "Sociology" 1972, Vol. 6.
 40. Christiansen C,, Raynor M.: The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Harvard Business School Press, Boston 2003.
 41. Churchill C., Lewis V.L.: The Five Stages and Small Business Growth. "Harvard Busniess Review" 1983, Vol. 61.
 42. Cieślik J.: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje - implikacje dla polityki gospodarczej. "Nauka dla Praktyki i Polityki Gospodarczej" 2010, nr 1.
 43. Cockbum I., Henderson R., Stern S.: Untangling the Origins of Competitive Advantage. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 44. Coculova J.: The Role of Human Resources in the Knowledge-Based Organization, http ://www. eiic. cz/archive/?vid= 1 &aid=2&kid =20101-15.
 45. Cohen W.M., Levinthal D.L.: Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. "Administrative Science Quarterly" 1990, Vol. 35, No. 1.
 46. Collis D., Montgomery C.: Competing on Resources: Strategy in the 1990's. "Harvard Business Review" 1995, July-August.
 47. Coviello N.E., Munro H.J.: Growing the Entrepreneurial Firm: Networking and International Market Development. "European Journal of Marketing" 1995, Vol. 29, No. 7.
 48. Cuervo-Cazurra A.: Internalization Process. W: Handbook of Reseach on Strategy Process. Red. P. Mazzola, F.W. Kellermanns. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2011.
 49. Cyert R.M., J.G. March: A Behavioral Theory of the Firm. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1963.
 50. Czakon W.: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych. AE w Katowicach, Katowice 2007.
 51. Czakon W.: Epistemologiczne aspekty badań nad dynamiką więzi między- organizacyjnych. W: Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty. Red. M. Trocki, S. Gregorczylc. SGH, Warszawa 2006.
 52. Czakon W.: Hipoteza bliskości. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9.
 53. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 54. D'Aventi R.A., Gunther R.: Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. The Free Press, New York 1994.
 55. Daniel E.M., Wilson H.N.: The Role of Dynamic Capabilities in e-Business Transformation. "European Journal of Information Systems" 2003, Vol. 12.
 56. Danneels E.: The Dynamics of Product Innovation and Firm Competences. "Strategic Management Journal" 2002, Vol. 23.
 57. T.H. Davenport, L. Prusak: Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1998.
 58. Delmar F., Davidsson P., Gartner W.B.: Arriving at the High-Growth Firm. "Journal of Business Venturing" 2003, Vol. 18.
 59. Deo Shamia D., Blomstermo A.: The Internationalization Process of Bom Globals: a Network View. "International Business Review" 2003, Vol. 12.
 60. Dierickx I., Cool K: Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage. "Management Science" 1989, Vol. 35.
 61. Dosi G., Nelson R.R., Winter S.: The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities. Oxford University Press, Oxford 2000.
 62. Doz Y., Santos J., Williamson P.: From Global to Metanational. How Companies Win in the Knowledge Economy. Harvard Business School Press, Boston 2001.
 63. Drori I., Honig B., Wright M.: Transnational Entrepreneurship: An Emergent Field of Study. "Entrepreneurship Theory and Practice" 2009, Vol. 33, Iss. 5.
 64. Dunning J.H.: Explaining Changing Patterns of International Production: In Defense of the Eclectic Theoiy. "Oxford Bulletin of Economics and Statistic" 1979, Vol. 41, No. 4.
 65. Dunning J.H.: The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Presence and Future. "International Journal of the Economics Business" 2001, Vol. 8, No. 2.
 66. Dziubińska A.: Integracja komponentów strategii globalnej w ko-ewolucyjnej koncepcji przedsiębiorstwa międzynarodowego. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2011.
 67. Earl M., Scott I.: The Role of the Chief Knowledge Officer. Qualities Include Enthusiasm and the Ability to Pass it on, http://www.providersedge.com/ docs/leadership_articles/the_role_of_the_cko.pdf.
 68. Eisenhardt K., Martin J,: Dynamic Capabilities: What Are They? "Strategie Management Journal" 2000, Vol. 21.
 69. Forsgren M.: The Concept of Learning in the Uppsala Internationalization Process Model: a Critical Review. "International Business Review" 2002, Vol. 11.
 70. Garg V., Walters B., Priem R.: Chief Executive Scanning Emphases, Environmental Dynamism and Manufacturing Firm Performance. "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24.
 71. Gatignon H., Tushman M.L., Anderson P., Smith W.: A Structural Approach to Assessing Innovation: Construct Development of Innovation Locus, Types and Characteristics. "Management Science" 2002, Vol. 48.
 72. Gavetti G., Levinthal D.: Looking Forward and Look Backward: Cognitive and Experiential Search. "Administration Science Quarterly" 2000, Vol. 45.
 73. George G., Zahra S.A., Autio E., Sapienza H.: By Leaps and Rebound: Learning and the Develepoment of International Market Entiy Capabilities in Start up's Academy of Management Proceedings, B1-B6.
 74. Grant R.M.: Prospering in Dynamically Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration. "Organization Science" 1996, Vol. 7.
 75. Grossman M.: An Overview of Knowledge Management Assesment Aproaches. "The Journal of American Academy of Business" 2006, Vol. 8, No. 2.
 76. Guldenberg S., Eschenbach R.: Organisatorisches Wissen und Lernen - Erste Ergebnisse einer qualitative - empirischen Erhebung, "Zeitschrift Fuehrung und Organisation" 1996, Nr 1.
 77. Gupta A., Govindarajan V.: Knowledge Flows within Multinational Corporations. "Strategie Management Journal" 2000, Vol. 6, No. 4.
 78. Gupta U.: Talking Strategy: Small Firms Aren't Waiting to Grow Up to Go Global. "The Wall Street Journal" 1989, Dec. 5.
 79. Haberberg A., Rieple A.: The Strategic Management of Organization. Financial Times - Prentice Hall, Harlow 2001.
 80. Hansen M.T., Nohira N., Thiemey T.: What's Your Strategy for Managing Knowledge? "Harvard Business Review" 1999, March-April.
 81. Harzing A.W., Noorderhaven N.: Knowledge Flows in MNCs: An Empirical Test and Extension of Gupta & Govindarajan's Typology of Subsidiary Roles. "International Business Review" 2006, Vol. 1, Iss. 2.
 82. Hedlund G., Riddersträle J.: Toward N-form Corporation: Exploration and Creation in the MNC. Institute of International Business, Stockholm School of Economics RP 92/15. Stockholm 1992.
 83. Helfat C.E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M.A., Singh H., Teece D.J., Winter S.G.: Dynamic Capabilities. Understanding Strategic Change in Organizations. Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Carlton 2007.
 84. Helfat C.E., Peteraf M.A.: The Dynamic Resource-Based View: Capability Lifecycles. "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24.
 85. Helfat C.E., Raubitschek R.: Product Sequencing: Co-evolution of Knowledge, Capabilities and Products. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 86. Helfat C.E.: Know-how and Asset Complementarity and Dynamic Capability Accumulation: The Case of R&D. "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18.
 87. Helfat C.E.: The Evolution of Firm Capabilities. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 88. Hennart J-F., Roehl T., ZengM.: Do Exists a Liability of Foreigness? The Case of Japanese Exits from US. "Journal of International Management" 2002, Vol. 8.
 89. Hirst P., Thompson G.: Globalisierung questions, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Nationalkönomie und die Formierung von Handelblöcken. W: Politik der Globalisierung. Red. U. Beck. Frankfurt am Main 1998.
 90. Hocking J.B., Brown M., Harzing A.W.: Balancing Global and Local Strategie Contexts: Expatriate Knowledge Transfer, Applications, and Learning Within a Transnational Organization. "Human Resource Management" 2007, Vol. 46, No. 4.
 91. Huygens M., Baden-Fuller C., van den Bosch F.A.J., Volberda H.W.: Co-evolution of Firm Capabilities and Industry Competition: Investigating the Music Industry 1977-1997. "Organization Studies" 2001, Special Issue: Multilevel Analysis and Co-evolution 6.
 92. Hymer S.: The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment. The MIT Press, Cambridge 1976.
 93. Inkpen A.C., Tang E.W.K.: Social Capital, Networks and Knowledge Transfer. "Academy of Management Review" 2005, Vol. 30, Iss. 1.
 94. Itami H., Roehl T.: Mobilizing Invisible Assets. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1987.
 95. Jansen J.J., George G., van den Bosch F.A.J., Volberda H.W.: Senior Team Attributes and Organizational Ambidexterity: The Moderating Role of Transformational Leadership. "Journal of Management Studies" 2008, Vol. 45.
 96. Jarillo J.C.: Strategic Network. Creating the Borderless Organization. Butter- worth-Heinemann, Oxford 1993.
 97. Jarosiński M.: Urodzeni globaliści w badaniach na świecie i w Polsce. "Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2012, nr 114.
 98. Jędralska K., Kosiń P.: Zarządzanie przez controlling w sieci wartości, AE w Katowicach, Katowice 2007.
 99. Johanson J., Mattsson L.G.: Internationalisation In Industrial Systems - a Network Approach. W: N. Hood, J.E. Vahlne: Strategies In Global Competition. Croom Helm, New York 1988.
 100. Johanson J., Vahlne J.E.: The Internationalization Process of the Firm - a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. "Journal of International Business Studies" 1977, Vol. 8, No. 1.
 101. Johanson J., Vahlne J.E.: The Mechanism of Internationalization. "International Marketing Review" 1990, Vol. 7, No. 4.
 102. Johanson J., Wiedersheim-Paul F.: The Internationalization of the Firm - Four Swedish Cases. "Journal of Management Studies" 1975, October.
 103. Johnsen R.E., Johnsen T.E.: International Market Development through Networks. The Case of the Ayrshire Knitwear Sector. "International Journal of Entrepreneurial Behavior" 1999, Vol. 5, No. 6.
 104. Keupp M.M., Gassmann O.: The Past and Future of Internalization Entrepreneurship. A review and suggestions for developing the field. "Journal of Management" 2009, Vol. 35.
 105. Kim D.H.: The Link Between Individual and Organizational Learning. W: The Strategic Management of Intellectual Capital. Red. D.A. Klein. Butter- worth-Heinemann, Boston 1998.
 106. Kim J., Mahoney J.T.: How Property Rights Economics Furthers the Resources- Based View: Resources, Transaction Costs and Entrepreneurial Discovery. "International Journal of Strategic Change Management" 2006, No. 1.
 107. King A.A., Lakhani K.R.: The Contingent Effect of Absorptive Capacity: An Open Innovation Analysis. Working Paper. Harvard Business School 2011.
 108. King A.A., Tucci C.L.: Incumbent Entiy into New Market Niches: The Role of Experience and Managerial Choice in the Creation of Dynamic Capabilities. "Management Science" 2002, Vol. 48.
 109. King W.R.: Knowledge Transfer. W: Encyclopedia of Knowledge Management. Red. D. Schwartz. Idea Group, Hershey 2006.
 110. Kiyota K., Matsuura T., Urata S.: Exchange Rate Volality and MNCs' Production and Distribution Networks: the Case of Japanese Manufacturing MNCs. "The Singapore Economic Review" 2008, Vol. 53, No. 3.
 111. Kogut B., Zander U: Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational Corporation. "Journal of International Business Studies" 1993, Vol. 24.
 112. Kor Y.Y., Mahoney J.T., Michael S.: Resources, Capabilities, and Entrepreneurial Perceptions. "Journal of Management Studies" 2007, Vol. 44.
 113. Kraatz M. S., Zajac E.J.: How Organizational Resources Affect Strategic Change and Performance in Turbulent Environments. "Organization Science" 2001, No. 12.
 114. Krugman P.R., Obstfeld M.: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Tom 1. WN PWN, Warszawa 2007.
 115. Krupski R., Łobos K.: Cechy organizacji sieciowych. W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Red. A. Stabryła. Tom 1. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 116. Kubiec I.: Internacjonalizacja przyspieszona w sektorze usług informatycznych. Podejście sieciowe. W: Warsztaty Doktoranckie 08. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia. AE w Katowicach, Katowice 2009.
 117. Kubiec I.: Sieci międzyorganizacyjne jako sposób redukcji niepewności na rynkach międzynarodowych. W: Warsztaty Doktoranckie 09. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia. UE w Katowicach, Katowice 2010.
 118. Latocha T.: Lokalizacja produkcji międzynarodowej a procesy integracji europejskiej, "Studia Europejskie" 2002, nr 3.
 119. Lavie D.: Capability Reconfiguration: An Analysis of Incumbent Responses to Technological Change. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31.
 120. Learning in the internalization process of firms. Red. A. Blomstermo, D.D. Sharma. Edward Elgar Publishing 2003.
 121. Leonard-Barton D.: Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development. "Strategic Management Journal" 1992.
 122. Levinthal D.: Organizational Adaptation and Environmental Selection - Interrelated Processes of Change. "Organization Science" 1991, Vol. 2.
 123. Lewin A.Y, Volberda H.W.: Prolegomena on Coevolution: A Framework for Research on Strategy and New Organizational Forms. "Organization Science" 1999, Vol. 10.
 124. Leydersdorff L.: The Knowledge-Based Economy and the Triple Helix Model. In: Understanding the Dynamics of a Knowledge Economy. Red. W. Dolfsma, L. Soete. Edward Elgar Publishing, Massachusetts 2006.
 125. Li Y., James B., Madhavan R., Mahoney J.T.: Real Options: Taking Stock and Looking Ahead. "Advances in Strategic Management" 2007, Vol. 24.
 126. Lindsey K.L.: Knowledge Sharing Barriers. W: Encyclopedia of Knowledge Management. Red. D. Schwartz. Idea Group, Hershey 2006.
 127. Lippman S.A., Rumelt R.P: Uncertain Instability: an Analysis of Interfirm Differences in Efficiency under Competition. "Bell Journal of Economics" 1982, Vol. 13.
 128. Liu M.C., Chen S.H.: MNCs' Offshore R & D Networks in Host Country's Regional Innovation System: The Case of Taiwan-based Firms in China. "Research Policy" 2012, Vol. 41, Iss. 6.
 129. Macias J.: Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych - globalna standaryzacja i lokalna wrażliwość. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9.
 130. Madhok A., Liu C.: A Coevolutionary Theory of the Multinational Finn. "Journal of International Management" 2006, Vol. 12.
 131. Mahoney J.T.: The Management of Resources and the Resources of Management. "Journal of Business Research" 1995, Vol. 33.
 132. March J.G., Simon H.A.: Organizations. Blackwell Business, Cambridge 1993.
 133. March J.G.: Exploration and exploitation in organizational learning. "Organization Science" 1991, Vol. 2.
 134. Markman G.D., Gartner W.B.: Is Extraordinary Growth Profitable? A Study of Inc. 500 High-Growth Comapanies. "Entrepreneurship Theory and Practice" 2002.
 135. Mauri A.J.: Influence of MNC Network Configuration Patterns on the Volatility of Firm Performance. "Management International Review" 2009, Vol. 49, Iss. 6.
 136. McDougall P.P., Oviatt B.M.: International Entrepreneurship the Intersection of Two Research Paths. "Academy of Management Journal" 2000, Vol. 43.
 137. McKelvey B.: Micro Strategy and Macro Leadership: New Science Meets Distributed Intelligence. W: The Coevolution Advantage: Mobilizing the Self-Renewing Organization. Red. A.Y. Lewin, H.W. Volberda. Sharpe, Armonk 2003.
 138. McKelvey B.: Quasi-natural Organization Science. "Organization Science" 1997, Vol. 8(4).
 139. McKinnell J.C.: Knowledge Sharing Between Individuals. W: Encyclopedia of Knowledge Management. Red. D. Schwartz. Idea Group, Hershey 2006.
 140. Melin L.: Internationalization as a Strategy Process. "Strategic Management Journal" 1992, Vol. 13.
 141. Mikuła B., Turcza P.: Strategie zarządzania wiedzą w praktyce. W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach. Red. A. Stabryła. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 142. Mikuła B.: O aspektach i kontekście zarządzania wiedzą. "Problemy Jakości" 2004, nr 2.
 143. Mikuła B.: Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 1.
 144. Miles R., Snow C.: Organizational Strategy, Structure and Process. McGraw- -Hill, New York 1978.
 145. Miller D.: An Asymmetry-Based View of Advantage. "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24.
 146. Miller D.: The Architecture of Simplicity. "Academy of Management Review" 1993, Vol. 18.
 147. Millington A.I., Bayliss B.T.: The Process of Intenationalisation: UK Companies in the EC. "Management International Review" 1990, Vol. 30, No. 2.
 148. Minbaeva D., Pedersen T., Bjoerkman I., Fey C.F., Park H.J.: MNC Knowledge Transfer, Subsidiary Absoiptive Capacity and HRM. "Journal of International Business Studies" 2003, Vol. 34, Iss. 6.
 149. Miner A.S., Bassoff P., Moorman C.: Organizational Improvisation and Learning: a Field Study. "Administrative Science Quarterly" 2001, Vol. 46.
 150. Mintzberg H., Waters J.A.: Of Strategies, Deliberate and Emergent. "Strategic Management Journal" 1985, Vol. 6.
 151. Moorman C., Miner A.S.: Organizational Improvisation and Organizational Memory. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23.
 152. Moorman C., Miner A.S.: The Convergence of Planning and Execution: Improvisation in New Product Development. "Journal of Marketing" 1998.
 153. Moran P., Ghoshal S.: Markets, Finns and the Process of Economic Development. "Academy of Management Review" 1999, Vol. 24.
 154. Morecroft J.D.W.: Executive Knowledge, Models and Learning. W: Modeling for Learning Organizations. Red. J.D. Sterman. Productivity Press, Portland 2000.
 155. Mosalcowski E.: Strategy Making under Casual Ambiguity: Conceptual Issues and Empirical Evidence. "Organization Science" 1997, Vol. 8.
 156. Mudambi R., Navarra P.: Is Knowledge Power? Knowledge Flows, Subsidiary Power and Rent-Seeking Within MNCs. "Journal of International Business Studies" 2004, No. 35.
 157. Mudambi S.: Branding Importance in Business-to-Business Markets: Three Buyer Clusters. "Industrial Marketing Management" 2002, Vol. 31.
 158. Murtha T.P.: The Metanational Firm in Context: Competition in Knowledge- -driven Industries. W: Theories of the Multinational Enterprise: Diversity, Complexity and Revelance. Red. M.A. Hitt, J.L.C. Cheng. "Advances in International Management" 2004, Vol. 16.
 159. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 160. Nonaka I., Toyama R., Konno N.: SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamie Knowledge Creation. "Long Range Planning" 2000, Vol. 33.
 161. Nonaka I.: A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. "Organization Science" 1994, Vol. 5, No. 1.
 162. Nosal Cz.S.: Psychologia decyzji kadrowych. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 163. O'Reilly III Ch.A., Tushman M.L.: Ambidexterity as a Dynamie Capability: Resolving the Innovator's Dilemma. Stanford University Graduate School of Business Research Paper 2007, No. 1963.
 164. Obłój K.: Omówienia. Recenzje. Noty: M. Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 11.
 165. Osiewicz E.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej. Gdańsk 1998.
 166. Oviatt B.M., McDougal P.P.: Towards a Theory of International New Ventures. "Journal of International Business Studies" 1994, Vol. 25, No. 1.
 167. Oviatt B.M., McDougall P.Ph.: Challenges for Internationalization Process Theoiy: the Case of International New Ventures. "Management International Review" 1997, Vol. 37, No. 2.
 168. Patora-Wysocka Z.: Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2012.
 169. Penrose E.T.: The Theory of the Growth of the Finn. Basil Blackwell, London 1959.
 170. Peteraf M.: The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 171. Pettigrew A., Woodman R., Cameron K.: Studying Organizational Change and Development: Challenges for Future Research. "Academy of Management Journal" 2001, Vol. 44.
 172. Pettus M.L, Kor Y.Y., Mahoney J.T.: A Theoiy of Change in Turbulent Environments: the Sequencing of Dynamic Capabilities Following Industry Deregulation. "International Journal of Strategic Change Management" 2009.
 173. Pilarska C., Przybylska K.: Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 686, Kraków 2005.
 174. Piotrowicz A.: Pojęcie i istota struktury organizacyjnej. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 3.
 175. Polanyi M.: Personal Knowledge. Harper Torchbooks, New York 1964.
 176. Porter M.E.: Competition in Global Business. Harvard Business School Press, Boston 1986.
 177. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York 1990.
 178. Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L.: Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. "Administrative Science Quarterly" 1996, No. 41.
 179. Prahalad C.K., Doz Y.: The Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Visio. Free Press, New York 1987.
 180. Przedsiębiorczość międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. T. Kraśnicka. AE w Katowicach, Katowice 2008.
 181. Przybylska K.: Kontrowersje wokół tradycyjnego ujęcia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. PTE, Kraków 2010.
 182. Qin C., Ramburuth P., Wang Y.: A Conceptual Model of Cultural Distance, MNC Subsidiary Roles, and Knwoledge Transfer in China-Based Subsidiaries. "Organizations and Markets in Emerging Economies" 2011, Vol. 2, No. 2.
 183. Raff D.M.G.: Superstores and the Evolution of Firm Capabilities in American Bookselling. "Strategic Management Journal" 2000.
 184. Reed R., DeFillipi R.J.: Casual Ambiguity, Barriers to Imitation, and Sustainable Competitive Advantage. "Academy of Management Review" 1900, Vol. 1.
 185. Reid S.: Firm Internationalisation, Transaction Costs and Strategic Choice. "International Marketing Review" 1983, Vol. 1, No. 2.
 186. Rodriguez-Clare A.: Multinationals, Linkages, and Economic Developmnet. "American Economic Review" 1996, No. 86.
 187. Rokita J.: Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami. UE w Katowicach, Katowice 2011.
 188. Rokita J.: Organizacja ucząca się. AE w Katowicach, Katowice 2003.
 189. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 190. Romanelli E.: Environmants and Strategies of Organization Start-up: Effects on Early Survival. "Administrative Science Quarterly" 1989, Vol. 34.
 191. Rosenbloom R.S.: Leadership, Capabilities, and Technological Change: The Transformation of NCR in the Electronic Era. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 192. Różański J.: Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena. PWE, Warszawa 2010.
 193. Rugman A., Brewer T.: The Oxford Handbook of International Business. Oxford University Press, London 2001.
 194. Rugman A.M., Wright R.W.: Research in Global Strategic Management: International Entrepreneurship. JAI Press, Stamford, CT. 1999.
 195. Rumelt R: Toward a Strategic Theory of the Firm. Competitive Strategic Management. Red. R. Lamb. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984.
 196. Rymarczyk J.: Biznes międzynarodowy. PWE, Warszawa 2012.
 197. Sanchez R., Heene A., Thomas H.: Chapter I. W: Dynamics of Competence- based Competition. Red. R. Sanchez, A. Heene, H. Thomas. Elsevier Pergamon, Oxford 1996.
 198. Sanchez R.: Strategic Flexibility In Product Competition. "Strategic Management Journal" 1995, Vol. 16.
 199. Sapienza H.J., Autio E., George G., Zahra S.A.: A Capabilities Perspective on the Effects of Early Internationalization on Firm Survival and Growth. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31.
 200. Schmidt T.: What Determines Absorptive Capacity?, http://www.socialpolitilc.de/ tagungshps/2005/Papers/Schmidt_T.pdf. Schumpeter J.: Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Row, New York 1942.
 201. Senge P.M.: Mental Models. "Planning Review" 1992, Vol. 20.
 202. Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 203. Sharma D., Blomstermo A.: The Internalization Process of Born Globals: a Network View. "International Business Review" 2003, Vol. 12, No. 6.
 204. Siggelkow N., Rivlcin J.W.: Speed and Search: Designing Organizations for Turbulence and Complexity. "Organization Science" 2005, Vol. 16, No. 2.
 205. Skrzypek E.: Wpływ zarządzania na jakość. "Problemy Jakości" 1999, nr 5.
 206. Spicer D.P: Linking Mental Models and Cognitive Maps as an Aid to Organizational Learning. "Career Development International" 1998, Vol. 3.
 207. Stalk G., Evans P., Shulman L.: Competing on Capabilities. "Harvard Business Review" 1992, March-April.
 208. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Global and Transnational Business. Strategy & Management. John Wiley & Sons, Ltd. The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, England 2004.
 209. Stopford J., Wells L.: Managing the Multinational Enterprise: Organization of the Firm and Ownership of the Subsidiaries, Basic Books, New York 1972.
 210. Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym. Red. Z. Dworzecki, M. Romanowska. SGM, Warszawa 2008.
 211. Strategie przedsiębiorstw. Red. M. Gorynia. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 212. Sui S.: Born Global, Gradual Global and their Determinants of Exit from Exporting. Ted Rogers School of Management, Ryerson University, October 2010.
 213. Szarafin M.: Knowledge Management. Słowo (przed)wstępne. "Problemy Jakości" 1999, nr 3.
 214. Tallman S.: Global Strategie Management. W: The Blackwell Handbook of Strategie Management. Red. M.A. Hitt, R.E Freeman, J.S. Harrison. Blackwell, Oxford, Malden 2001.
 215. Teece D.J., Pisano G., Shuen A.: Dynamic Capabilities and Strategic Management. "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No. 7.
 216. Teece D.J.: Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance. Hass School of Business Working Paper 2006, Dec. 22.
 217. Thorelli H.B.: Networks: Between Markets and Hierarchies. "Strategic Management Journal" 1986, Vol. 7, No. 1.
 218. Tripsas M.: Surviving Radical Technological Change Trough Dynamic Capabilities: Evidence from the Typesetter Industry. "Industrial and Corporate Change" 1997, Vol. 6.
 219. Tushman M.L., O'Reilly Ch.A.: The Ambidexterous Organization: Managing Evolutionary and Revolutionary Change. "California Management Review" 1996, Vol. 38.
 220. Tushman M.L., Smith W.: Technological Change, Ambidextrous Organization, and Organizational Evolution. W: Companion to Organizations. Red. J.A.C. Baum. Blackwell, Malden 2002.
 221. Van Alystyne M.: The State of Network Organization: a Survey in Three Frameworks. "Journal of Organizational Computing" 1997, Vol. 7, Iss. 3.
 222. Van de Ven A.H., Poole M.S.: Explaining Development and Change in Organizations. "Academy of Management Review" 1995, Vol. 20.
 223. Van de Ven A.H., Poole M.S.: Learning while Innovating. "Organization Science" 1992, Vol. 3.
 224. Volberda H.W.: Building the Flexible Firm. Oxford University Press, Oxford 1999.
 225. Walker G., Madsen T.L., Carini G.: How Does Institutional Change Affect Heterogeneity Among Firms? "Strategic Management Journal" 2002, Vol. 23.
 226. Wang C.L., Ahmed P.K.: Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda. "International Journal Management Reviews" 2007, Vol. 9, No. 1.
 227. Wang H., Barney J.: Employee Incentives to Make Firm-Specific Investments: Implications for Resource-Based Theories of Corporate Diversification. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31.
 228. Weresa M.A.: Motywy ekspansji korporacji międzynarodowych do sektora bankowego krajów Europy Środkowej. W: Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, Red. J. Menkes, T. Gardocka. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010.
 229. Wernerfelt B.: A Resource-Based View of the Firm. "Strategic Management Journal" 1984, No. 5.
 230. Wilkinson I.F., Mattsson L.G, Easton G.: International Competitiveness and Trade Promotion Policy from a Network Perspective, "Journal of World Business" 2000, Vol. 35, No. 3.
 231. Winter S.G.: Understanding Dynamic Capabilities. "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24.
 232. Witek-Hajduk M.K.: Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2010.
 233. Yamin M., Sinlcovics R.R.: Online Internationalization, Psychic Distance Reduction and the Virtuality Trap. "International Business Review" 2006, Vol. 15, No. 4.
 234. Yip G.S.: Global Strategy in a World of Nations? W: Ch.A. Bartlett, S. Ghoshal: Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management. Me Graw-Hill, Irwin 2000.
 235. Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 236. Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. Red. K. Fonfara. PWE, Warszawa 2009.
 237. Zaheer S., Westney E.: The multinational enterprises as an institution. W: Handbook of International Business. Red. A. Rugman, A. Bewer. Oxford University Press, Oxford 2001.
 238. Zahra S.A., George G.: Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension. "Academy of Management Review" 2002, Vol. 27.
 239. Zahra S.A., Sapienza H.J., Davidsson P.: Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda. "Journal of Management Studies" 2006, No. 43.
 240. Zarządzanie niepewnością. Red. K. Jędralska. UE w Katowicach, Katowice 2010.
 241. Zollo M., Winter S.G.: Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. "Organization Science" 2002, Vol. 13.
 242. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. WNPWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu