BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrusewicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sustainability Accounting - Definition and Trends
Zrównoważona rachunkowość - definicja i trendy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 37-46, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rozwój zrównoważony, Sprawozdawczość, Zrównoważona rachunkowość
Accounting, Sustainable development, Reporting, Sustainable accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza koncepcji zrównoważonej rachunkowości i sprawozdawczości w świetle teorii zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Czym jest zrównoważony rozwój gospodarczy i jaką rolę odgrywa w nim rachunkowość? Czasami pojęcie "zrównoważony rozwój" używane jest zamiennie z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Najszerzej przyjęta definicja zrównoważonego rozwoju, jaka do tej pory się pojawiła w literaturze ekonomicznej, to koncepcja triple-bottom-line, którą pokrótce charakteryzują następujące pojęcia: 1) rentowność, 2) odpowiedzialność społeczna, 3) odpowiedzialność za środowisko. Choć względy środowiskowe najczęściej znajdują się w centrum uwagi wielu interesariuszy, definicja zrównoważonego rozwoju gospodarczego w triple-bottom- line jest znacznie szerszym pojęciem.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyse the concept of sustainable accounting and reporting in light of the principles of sustainable development theory. What is sustainability? Sometimes the term is used alternatively with the term Corporate Social Responsibility. The most widely accepted definition of sustainability that has emerged over time is the "triplebottom- line" consideration of: 1) economic viability, 2) social responsibility, 3) environmental responsibility. Although environmental considerations are often the focus of attention, the triple-bottom-line definition of sustainability is a broader concept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams W.M., Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29-31 January 2006, - http://cmsdata. iucn.org/downloads/iucn_future_of_sustanability.pdf (retrieved: 16.02.2009).
 2. Anthony R.N., Young D.W., Management Control in Nonprofit Organizations, Irwin, Boston, MA, 1994.
 3. Bastiat F., Co widać i czego nie widać, DEXTRA, Lublin-Rzeszów 2003.
 4. Corporate Sustainability - an Investor Perspective. The Mays Report, Department of the Environment & Heritage, Commonwealth of Australia, Canberra 2003.
 5. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, http://www.unep.org/Documents. Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503 (retrieved: 10.03.2013).
 6. Dellaportas S., Gibson K., Alagiah R., Hutchinson M., Leung P., van Homrigh D., Ethics, Governance and Accountability, Wiley, Milton 2005.
 7. Drever M., Stanton P., McGowan S., Contemporary Issues in Accounting, Wiley, Milton Old 2007.
 8. Elkin R., Paying the piper and calling the tune: Accountability in the human services, Administration in Social Work 1985, vol. 9, no. 2.
 9. Gabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Gabrusewicz T., Accounting in Sustainable Development - Finding a Common Concept for Value measurement, Masaryk Conference, Prague 2012.
 11. Gaffikin M., Principles of Accounting, Harcourt Brace and Company, Sydney 1993.
 12. Gray R., Owen D., Maunders K., Corporate social reporting: accounting and accountability, Prentice Hall International, Englewoods Clifs, New Jersey 1987.
 13. Herzlinger R.E., Nitterhouse D.L., Financial Accounting and Managerial Control for Nonprofit Organizations, South-Western Publishing Co., Cincinnati 1994.
 14. http://worldsustainability.pbworks.com/w/page/15443507/Brundtland%20Commission (retrieved: 20.03.2013).
 15. Ireland S.S., Quality and nonprofit organizations, Quality Progress 1999, vol. 32, no. 3..
 16. Kiwak W., Powrót ekonomii do źródeł, [in:]: P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (Eds.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, IBnDiPP, EQUAL, Warszawa 2007.
 17. Lindblom C.K., The implications or organization legitimacy for corporate social performance and disclosure, Conference Proceedings of the Critical Perspectives in Accounting Conference, New York 1994.
 18. Rogall H., Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Teoria i Praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 19. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 20. Sopher M.J., Setting up a control system for your organization, Nonprofit World 1998, vol. 16, no. 3.
 21. The Sigma Guidelines - Toolkit. Sustainability Accounting Guide, SIGMA Project, London 2003.
 22. Tilt C.A., Corporate responsibility accounting and accountants, [in:] S.O. Idowu, W. Leal Filho (Eds.), Professionals' Perspectives of Corporate Social Responsibility, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu