BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnar Jolanta (Uniwersytet Rzeszowski), Kasprzyk Beata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Teoretyczne i empiryczne kwestie pomiaru dobrobytu ekonomicznego w relacjach miasto-wieś
Theoretical and Empirical Issues of Economic Welfare Measurement in Urban - Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 3, s. 40-48, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Doktryny ekonomiczne, Dobrobyt społeczny, Dobrobyt gospodarczy, Analiza stochastyczna
Economic doctrine, Social welfare, Economic prosperity, Stochastic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest dyskusja nad historycznymi i współczesnymi nurtami oraz doktrynami ekonomicznymi związanymi z dobrobytem ekonomicznym i społecznym. Uwzględniono kwestie różnic poglądowych dobrobytu ekonomicznego i społecznego oraz kwestie metodyki jego pomiaru (co stanowi teoretyczną część opracowania). W części analitycznej pracy na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 835 respondentów w 2012 roku dokonano porównania poziomu dobrobytu ekonomicznego w miastach i na wsi poprzez zastosowanie analizy wariancji. Miejsce zamieszkania w statystycznie istotny sposób różnicuje dochody gospodarstw domowych w regionie podkarpackim. Ustalono grupy jednorodne dochodowo i wykazano, że dochody mieszkańców wsi nie różniły się istotnie od dochodów w małych i średnich miastach. Istotna statystycznie różnica miała miejsce przy porównaniu dochodów osób w miastach powyżej 50 tys. z dochodami osób uzyskanymi w pozostałych kategoriach miejsca zamieszkania. Płeć i wiek miały wpływ na sposób gospodarowania pieniędzmi tylko w gospodarstwach miejskich, zależności takiej nie potwierdzono na wsi. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was analyzing discussions on historical and contemporary trends as well as economic doctrines relating to economic and social welfare. Existing differences in understanding economic and social welfare, including methods of measurement were considered. A comparative analysis of urban-rural levels of well-being was conducted on available empirical data using the variance analysis. To discuss the income situation between urban and rural areas, the statistical significance between incomes attained and other social-demographic factors including ways of consumption was calculated. The approach thus presented is an attempt at measuring social welfare based on both objective and subjective perspectives. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. 2000: Statystyka w zarządzaniu, PWN , Warszawa, s. 390.
 2. Aksman E. 2010: Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 138-140.
 3. Arrow K. J., Debreu G. 1954: Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, "Econometrica", The Econometric Society, vol. 22., no. 3, s. 265-290.
 4. Becker G. S. 1990: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, (tłum. H. Hagemejer, K. Hagemejer) PWN , Warszawa, s.1-523.
 5. Bergson A. 1938: A reformulation of certain aspects of welfare economics, "Quarterly Journal of Economics", no 52.
 6. Blaug M. 2000: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN , Warszawa, s. 609-610.
 7. Edgeworth F. Y., 2003: Mathematical Psychics and Further Papers on Political Economy, Peter Newman (ed), Oxford University Press, Oxford, s. 56-82.
 8. Giddens A. 1999: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, KiW, Warszawa, s. 104.
 9. Hicks J.R. 1939: The Foundations of Welfare Economics, "Economic Journal", vol. 4.
 10. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ _jakosc_zycia_2013.pdf, s. 7, dostęp 02.09.2013.
 11. Jóźwiak J., Podgórski J. 2009: Statystyka od podstaw, PWE , Warszawa. s. 300.
 12. Kasprzyk B. 2013: Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne - Podkarpacie), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 14-16.
 13. Kowal J. 1998: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN , Warszawa, Wrocław, s. 30-31, 140.
 14. Measurement of the Quality of Life epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality_life/publications , s. 1-21, dostęp 03.08.2013.
 15. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. 1999: Statystyka-elementy teorii i zadania, Wyd. AE , Wrocław, s. 264.
 16. Pareto V. 1927: Manuel d"ekonomie politiqe, Marcel Giard, Paris.
 17. Pigou A.C. 2005: The economics of welfare, Volume I, Cosimo Inc., New York.
 18. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009: www. stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm
 19. Samuelson P. A. 1947: Foundations of economic analysis, Harvard University Press, MA , Cambridge.
 20. Sen A.K. 2000: Nierówności. Dalsze rozważania, Znak, Kraków, s. 55-56.
 21. Sobczyk M. 2013: Statystyka, PWN , Warszawa, s. 176.
 22. Szopa B., Kawa P., Kultys J. 2007: Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza. Interakcje na przykładzie Polski, Wyd. AE , Kraków, s. 78, 100-102.
 23. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/wz_dochody_warunki_zycia_raport_2011.pdf, s. 144, dostęp 02.09.2013.
 24. Woźniak M.G. 2007: Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, [w] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 10, Wyd, Uniwersytet Rzeszowski, s. 24-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu