BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Safety of the Capital Invested in the Structured Products Available at the Financial Market in Poland
Bezpieczeństwo kapitałów lokowanych w produktach strukturyzowanych dostępnych na rynku finansowym w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 73-81, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Produkty strukturyzowane, Produkt, Bezpieczeństwo, Kapitał
Structured products, Product, Security, Capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy inwestycja w produkty strukturyzowane dostępne na polskim rynku finansowym zapewnia gwarancję kapitału deklarowaną przez emitentów tych produktów oraz czy klient - szczególnie nieprofesjonalny inwestor - jest w stanie na podstawie dostępnych dokumentów informacyjnych prawidłowo zweryfikować poziom tej ochrony? Przedmiotem badań były lokacyjne produkty strukturyzowane subskrybowane na rynku polskim w I kwartale 2013 r.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to answer the questions of whether an investment in the structured products on the Polish financial market provides the capital safety declared by the issuers of such products and whether a customer - a non-professional investor in particular - is able to correctly asses the capital protection level on the basis of the information available to him. The study covered the structured investment products subscribed to on the Polish market during the first quarter of 2013.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Das S., Structured Products & Hybrid Securities, Wiley, Singapore 2001.
  2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006.
  3. Krasoń M., Produkty strukturyzowane: zyski najniższe od lat, http://forsal.pl/artykuly/676336,produkty_ strukturyzowane_zyski_najnizsze_od_lat.html (retrieved 28.06.2013).
  4. Mokrogulski M., Sepielak P., Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, KNF, Warszawa 2010.
  5. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 84, poz. 711, zm. 2010 r. DzU nr 140, poz. 943, DzU nr 25, poz. 1724.
  6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 124, poz. 1152, z 2004 r. nr 26, poz. 225, nr 96, poz. 959, nr 141, poz. 1492, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2778, z 2005 r. nr 167, poz. 1396, z 2006 r. nr 157, poz. 1119, z 2007 r. nr 49, poz. 328, nr 82, poz. 557, nr 102, poz. 691, nr 133, poz. 922, z 2008 r. nr 225, poz. 1486, z 2009 r. nr 91, poz. 739, nr 97, poz. 802, z 2010 r. nr 28, poz. 145, nr 43, poz. 246, z 2011 r. nr 80, poz. 432, nr 113, poz. 660, nr 205, poz. 1210, nr 291, poz. 1707.
  7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU z 2005 r. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU z 2003 r. nr 140, poz. 939, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu