BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluszak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Harmonizacja hiszpańskiego prawa bankowego w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia
The Harmonization of the Spanish Banking Law in the European Union - Selected Problems
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 107-121, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Prawo bankowe, Harmonizacja, Instytucje kredytowe, System bankowy, System prawny
Banking law, Harmonisation, Credit institution, Banking system, Legal system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
W procesie integracji europejskiej dokonuje się proces harmonizacji prawa bankowego państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Najsilniej zachodzi on w systemach bankowych państw Europy Południowej, a szczególnie w Hiszpanii. Celem artykułu jest określenie zakresu wpływu harmonizacji prawa bankowego na pojęcie instytucji kredytowej, czynności bankowe i rodzaje banków w hiszpańskim systemie bankowym. Najszerszy zakres harmonizacji dotyczy pojęcia instytucji kredytowej a z nim wiążą się również zakres czynności bankowych. Najsłabiej harmonizacja wpływa na poszczególne rodzaje banków. Dzięki temu, hiszpańskie instytucje kredytowe zachowują swoje swoiste cechy, a zarazem mogą funkcjonować na europejskim wspólnym rynku bankowym. (abstrakt oryginalny)

This paper considers harmonization of banking law in the Spanish banking system. The aim of article is to determine the scope of the harmonization of definition of credit institution, banking activities and the types of credit institutions in the Spanish banking system. The highest scope of harmonization concerns definition of credit institution and banking activities and the lowest scope - the types of credit institutions in the Spanish banking system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W., Bankowość europejska, PWN, Warszawa 2005.
 2. BOE, Circular n° 7/1993, de 27 de abril, del Banco de Espana. Entidades de credito. Registro Especial de Estatutos (BOE de 5 de mayo).
 3. BOE, Circular n° 6/1995, de 31 de octubre, del Banco de Espana. Entidades de credito. Información sobre la estructura del capital de las entidades de credito, BOE de 14 de noviembre.
 4. BOE, Circular 2/2005, de 25 de febrero, del Banco de Espana, sobre ficheros automatizados con datos de caracter personal gestionados por el Banco de Espana, BOE de 22 de marzo, Anejo I.
 5. BOE, Decreto 1838/1975, de 3 de julio. Creación de Cajas de Ahorros y Distribución de los beneficios Hquidos de estas entidades, BOE de 11 de agosto.
 6. BOE, Ley 31/1985, de 2 de agosto. Regulación de las Normas Basicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorro, BOE de 9.
 7. BOE, Ley 26/1988, de 29 de julio. Disciplina i Intervención de las Entidades de Credito.
 8. BOE, Ley 13/1989, de 26 de mayo. Cooperativas de Credito, BOE de 31.
 9. BOE, Ley 3/1994, de 14 de abril. Adaptación de la Legislación Espanola en Materia de Entidades de Credito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero, BOE de 15.
 10. BOE, Ley 13/1994, de 1 de junio. Autonomia del Banco de Espana, BOE de 2.
 11. BOE, Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio. Creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al regimen juridico de las entidades de credito, BOE de 31.
 12. BOE, Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio. Adaptación del derecho vigente en materia de entidades de credito al de las Comunidades Europeas, BOE de 30.
 13. BOE, Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto. Se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun de las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones (BOE de 20) (Corrección de errores, BOE de 19 de octubre).
 14. Dyrektywa 2000/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (OJL 126, z 26.05.2000 r.).
 15. Dyrektywa 2000/28/EC Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/EC odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kredytowe (OJ L 275, z 27.10.2000 r.).
 16. Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (OJ L 275, z 27.10.2000 r.).
 17. Dyrektywa 2006/48/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (OJ L 177, z 30.06.2006 r.).
 18. First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (OJ L 322, z 17.12.1977 r.).
 19. Fojcik-Mastalska E., Sokalski J., Dyrektywa 2000/12/EC z 20 marca 2000 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, "Prawo Bankowe", 2002/7/8.
 20. Góral L., Instytucja kredytowa w państwach Unii Europejskiej, "Glosa", 1997/1.
 21. Kobierzyńska J., Olczyk M., Prywatne prawo bankowe w Hiszpanii, "Prawo Bankowe", 2003/12.
 22. Liso J. M., El sector bancario europeo: panorama y tendencias (2. parte), [w:] Colección estudios e informes 1999, nr 16, Caja de ahorros y pensiones de Barcelona "La Caixa", Barcelona 1999.
 23. Liso J. M., El sector bancario europeo: panorama y tendencias, [w:] Colección estudios e informes 1996, nr 6, Caja de ahorros y pensiones de Barcelona "La Caixa", Barcelona 1996.
 24. Palenzuela V. A., Mariscal M. S., El gobierno de las cajas de ahorro espanolas, "Universia Business Review", 2004/2.
 25. Plizga P., System bankowy w Hiszpanii w latach 1974-2000. Zarys ewolucji, Materiały i Studia, Zeszyt, NBP, Warszawa 2003/160.
 26. Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC (OJ L 386 z 30.12.1989 r.).
 27. Tecnica y Empleo Aragón, S.L., Temario Oposiciones. Vol.iii Cuerpo de Profesores de EnseNanza Secundaria. AdministraciÓn de Empresas, EDITORIAL CEP, Madrid 2007.
 28. Zapadka P., Niemierka S., Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", 2003/10.
 29. http://www.bde.es/normativa/be/entidades_credito_regimen_gral.htm [20.11.2008].
 30. http://www.bde.es/normativa/be/cooperativas_de_credito.htm;http://www.bde.es/normativa/be/entidades_dinero_electronico.htm;http://www.bde.es/normativa/be/est_financieros_credito.htm;http://www.bde.es/normativa/be/inst_credito_oficial.htm [20.11.2008].
 31. http://www.bde.es/normativa/be/bancos_privados.htm [20.05.2009].
 32. http://www.bde.es/normativa/be/cajas_de_ahorros.htm;http://www.bde.es/normativa/be/ceca.htm [20.05.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu