BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koza Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Grants for Employment of People with Disabilities as the form of State aid and de Minimis Aid
Dotacje do zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako forma pomocy publicznej i pomocy de minimis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 91-100, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc de minimis, Dotacje, Zatrudnienie, Osoby niepełnosprawne
Public aid, De minimis aid, Subsidies, Employment, Disabled people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie dotacji na zatrudnienie jako formy pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz roli, jaką odgrywa we wsparciu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Autor w niniejszym artykule zaprezentował formy pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stosowanych jako wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w latach 2008-2011, oraz określił znaczenie dotacji do zatrudnienia w strukturze udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis ze środków tego Funduszu(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present grants for employment as a form of state aid and de minimis aid granted by the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities and the role played by the contribution to support the employment of people with disabilities in Poland. The author presented the form of aid and de minimis aid used to support the employment of people with disabilities and financed by the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities in the years 2008-2011 and identified the importance of subsidies in the process employment support of people with disabilities in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa 2009.
  2. Commission Regulation of the European Community (EC) No 1998/2006 of 15th December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid in force since 1st January 2007, Official Journal of the European Union L 337/35.
  3. Commission Regulation (EC) No 800/2008 of 6th August 2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty (General block exemption Regulation - GBER), Official Journal of the European Union L 214/3.
  4. Hancher L., Ottervanger T., Slot P.J., EU State Aids, Sweet & Maxwell, London 2012.
  5. Koza A., The State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons as a source of state aid, [in:] G. Borys (Ed.), Nauki o Finansach 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  6. Markquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, LexisNexis Publishing House, Warszawa 2007.
  7. Modzelewska-Wąchal E., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz, LexisNexis Publishing House, Warsaw 2003.
  8. Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warsaw 2002; Slot P.J., EU State Aid, 4th Edition, Sweet & Maxwell, (U.K.), London 2012.
  9. The Treaty on the Functioning of the European Union, The European Union Official Journal C 83/91.
  10. Wishlade F.G., Regional State Aid and Competition Policy in the European Union, Kluwer Law International, The Hague 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu