BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Adamski Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Mirkowska Zofia (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Rzeczywisty a optymalny okres użytkowania krów mlecznych
Actual vs . Optimal Period of the Utility of Dairy Cows
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 3, s. 90-100, tab., bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Przemysł mleczarski, Mleczarstwo
Agriculture, Dairy industry, Dairy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rzeczywisty i optymalny okres mlecznego użytkowania krów rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej. Rzeczywisty okres użytkowania mlecznego krów wynosił około 3 laktacji, natomiast optymalny powinien wynosić od 5 do 8 laktacji. Główną przyczyną krótszego okresu użytkowania krów był wysoki poziom brakowania, który przekraczał 30%. Spowodowany był głównie jałowością (około 60-procentową), chorobami układu rozrodczego i wymion. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the actual and optimal duration of the average herd life of Holstein-Friesian cows of the Black-and-White variety. The actual duration of average herd life was about 3 lactations, whereas the optimal duration of average herd life should be between 5 to 8 lactations. The main reason for the shorter average herd life of the cows was a high level of culling, which exceeded 30%. It was mainly attributable to sterility (about 60%) as well as diseases of the reproductive system and udders. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dymnicki E. 1979: Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na użytkowość mleczną krów rasy nizinnej czarno-białej w kolejnych laktacjach w zależności od poziomu produkcji stada. PAN , Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, Zeszyt 8. Jastrzębiec, s. 45-48.
 2. EDF Report 2012: European Dairy Farmers, Johan Heinrich von Thünen Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Institute of Farm Economics, German Agricultural Society, Braunschweig - Frankfurt/Main, s. 20.
 3. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. 2012: IER iGŻ-PI B, Warszawa, nr 35, s. 37-40.
 4. Lipiński J. 1981: Długowieczność krów w Polsce w 1980 r. "Przegląd Hodowlany" nr 21, s. 10-12.
 5. Ocena i hodowla bydła mlecznego dane za 2009 rok. 2010: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa.
 6. Ocena i hodowla bydła mlecznego dane za 2011 rok. 2012: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa.
 7. Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2011-2012. 2013: Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Augustyńskiej-Grzymek. IER iGŻ-PI B, Warszawa, s. 70-77.
 8. Rynek Rolny, Lipiec/2013. J. Seremak-Bulge (red.), IER iGŻ-PI B, Warszawa, s. 43-48.
 9. Ziętara W. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 99, z. 1, s. 43-56.
 10. Ziętara W., Olko-Bagieńska T. 1983: Ekonomiczne aspekty długości okresu użytkowania krów mlecznych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 5, s. 61-78.
 11. Ziętara W.: 2013. Opłacalność produkcji mleka w zależności od wybranych czynników, [w] Obecne problemy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie, XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IŻ-PI B Kraków - Balice. s. 109-123.
 12. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. Państwowy Spis Rolny 2010. 2011:GUS, Warszawa, s. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu