BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Anna, Zięba Aleksandra (Uniwersytet Warszawski), Mieńkowska-Norkiene Renata (Uniwersytet Warszawski, doktorant), Kapłański Paweł, Zarzycki Paweł (Cognitum)
Tytuł
Zastosowanie semantycznego systemu zarządzania wiedzą w wybranych obszarach polskiej administracji publicznej
Application of semantic knowledge management system in selected areas of Polish public administration
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 353-368, rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Technologie semantyczne, Systemy zarządzania wiedzą, Administracja publiczna, Analiza systemowa, Sieć semantyczna
Semantic technology, Knowledge management system, Public administration, Systemic analysis, Semantic Web Service (SWS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje zastosowanie technologii semantycznych i systemów zarządzania wiedzą w wybranych obszarach polskiej administracji publicznej. Przedstawiono w nim krótką analizę dziedzin zarządzania kryzysowego i koordynacji polityki UE. Zaproponowano architekturę systemu zarządzania wiedzą z interfejsami stosującymi komunikację za pomocą kontrolowanego języka naturalnego. Podano przykłady pokazujące przydatność semantycznego zarządzania wiedzą i automatycznego wnioskowania w analizowanych dziedzinach administracji. (abstrakt oryginalny)

In this paper we have investigated a problem of application of semantic technologies and distributed system architecture in selected areas of Polish public administration. The chosen areas are crisis management and EU policy coordination processes. We have sketched architecture of semantic knowledge management system Ontorion. We have described user interfaces and mechanisms of dedicated controlled natural language. We have given a lot of examples showing how to model domains of crisis management and EU policy coordination. In the future we plan to elaborate CNL mechanisms for Polish language, integrate geo-information and the presented meta-knowledge, collect crisis management and UE policy coordination procedures to be coded in CNL and extend the system to other disciplines, e.g. oncology medical guidelines.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grocki R., Kryterium czasu w planach reagowania kryzysowego, in: Zarządzanie kryzysowe w Polsce, eds M. Jabłonowski, L. Smolak, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007, pp. 219-227.
 2. Handbook on Ontologies, eds S. Staab, R. Studer, Springer-Verlag, 2009.
 3. Kapłański P., Controlled English interface for knowledge bases, "Studia Informatica" 2011, vol. 32, no. 2A (96), pp. 486-494.
 4. Kapłański P., Syntactic Modular Decomposition of Large Ontologies with RelationalDatabase, "New Challenges in Computational Collective Intelligence" 2009, vol. 244, pp. 65-72.
 5. Kassim H., Peters B. G., Wright V., The National Co-ordination of EU Policy, vol. 1, The European Level, Oxford University Press, Oxford 2001.
 6. Kassim P., Peters B. G., Wright V., The National Co-ordination of EU Policy, vol. 2, The Domestic Level, Oxford University Press, Oxford 2001.
 7. Kitler W., Istota zarządzania kryzysowego, in: System reagowania kryzysowego, eds J. Gryz, W. Kitler, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, pp. 20-23.
 8. Kurkiewicz A., Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym, in: Zarządzanie kryzysowe w Polsce, eds M. Jabłonowski, L. Smolak, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007, pp. 151-152.
 9. Mieńkowska-Norkiene R., Koordynacja polityk unijnych w Polsce, ASPRA-JR, Warszawa 2009, pp. 6-11.
 10. Najgebauer A., Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009.
 11. Nowak-Far A., System koordynacji polityki europejskiej w Polsce - administracja centralna, in: Usprawnienie kształtowania się polskiego stanowiska w UE - skuteczniejsza polityka europejska, Raport Instytutu Kościuszki, październik 2007, pp. 21-22.
 12. Sheth A., Ramakrishnan C., Semantic (Web) Technology In Action: Ontology Driven Information Systems for Search, Integration and Analysis, "Bulletin of the Technical Committee on Data Engineering" 2003, vol. 26, no. 4, pp. 40-48.
 13. Skomra W., Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Presscom, Wrocław 2010.
 14. System reagowania kryzysowego, eds J. Gryz, W. Kitler, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 15. Tabaszewski R. K., Struktury koordynacji polityki europejskiej w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio K (politologia), vol. 18, Lublin 2011, pp. 51-66.
 16. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm).
 17. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 r. Nr 89, poz. 590).
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277).
 19. Zarządzanie kryzysowe w Polsce, eds M. Jabłonowski, L. Smolak, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007.
 20. Zubek R., Staronova K., Ministerial Transposition of EU Directives: Can Oversight Improve Performance?, Institute for European Integration Research, Working Paper No. 09, December 2010.
 21. cassandra.apache.org/ [accessed 12.09.2012].
 22. Crisis Management Center (Centrum Zarządzania Kryzysowego), www.czk.pl [accessed 12.09.2012].
 23. skuteczni.gov.pl/ [accessed 12.09.2012].
 24. virtuoso.openlinksw.com/rdf-quad-store/ [accessed 12.09.2012].
 25. www.cognitum.eu/semantics/Ontorion/, Semantic Knowledge Management Framework [accessed 12.09.2012].
 26. www.eif.oeaw.ac.at/downloads/workingpapers/wp2010-09.pdf [accessed 04.09.2012].
 27. www.eu-orchestra.org, Open Architecture and Spatial Data Infrastructure for Risk Management [accessed 12.09.2012].
 28. www.franz.com/agraph/allegrograph/ [accessed 12.09.2012].
 29. www.irit.fr/isycri/eng, Information Systems Interoperability in Crisis Situations [accessed 12.09.2012].
 30. www.muni.cz/research/projects/2134 [accessed 12.09.2012].
 31. www.oasis-fp6.org, Open Advanced System for Improved Crisis Management [accessed 12.09.2012].
 32. www.rcb.gov.pl, Government Centre for Security (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) [accessed 12.09.2012].
 33. www.rodan.pl/web/guest/przykladowe/wdrozenia/ewdp [accessed 13.09.2012].
 34. www.windowsazure.com/en-us/develop/net/how-to-guides/table-services [accessed 12.09.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu